Tööinspektsioon leidis mullu ligi 4000 töötervishoiu seaduse rikkumist

23.04.2012, 11:17 Lisa kommentaar

Tööinspektsioon leidis 2011. aastal järelevalve käigus ettevõtetes 12 855 seaduserikkumist. Ligi kolmandikul juhtudel esines rikkumisi töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevate nõuete osas. Kõige sagedamini kontrollib Tööinspektsioon ettevõtteid neilt tegevusaladelt, kus töötajatel on suurem oht saada tervisekahjustus.