Hü­pe­rin­su­li­nee­mia on Alz­hei­me­ri tõ­ve­ga seo­tud lä­bi põ­le­ti­kup­rot­ses­si­de

Amee­ri­ka tead­la­sed on täp­sus­ta­nud, miks võib hü­pe­rin­su­li­nee­mia tõs­ta Alz­hei­me­ri tõ­ve ris­ki, va­hen­dab Reu­ters Health.

Amee­ri­ka tead­la­sed on täp­sus­ta­nud, miks võib hü­pe­rin­su­li­nee­mia tõs­ta Alz­hei­me­ri tõ­ve ris­ki, va­hen­dab Reu­ters Health. Kesk­mi­selt kõr­ged in­su­lii­ni­ta­se­med on seo­tud põ­le­ti­ku­mar­ke­ri­te ja amü­loid-ß ta­se­me tõu­su­ga tse­reb­ros­pi­naal­ve­de­li­kus, mis vii­tab põh­jus­li­ku­le seo­se­le hü­pe­rin­su­li­nee­mia ja Alz­hei­me­ri tõ­ve va­hel.
 
Seatt­le-i Was­hing­to­ni üli­koo­li tead­las­te rühm, ke­da juh­tis dr Su­zan­ne Craft, kir­ju­tab aja­kir­jas Arc­hi­ves of Neu­ro­lo­gy, et hü­pe­rin­su­li­nee­mia ja in­su­liin­re­sis­tent­sus on Alz­hei­me­ri tõ­ve ris­ki­fak­to­ri­te­na tun­tud. Tead­las­te ees­mär­giks oli kind­laks te­ha, kas kõr­ge in­su­lii­ni­ta­se in­ten­sii­vis­tab põ­le­ti­kup­rot­ses­se ka ajus ja kesk­när­vi­süs­tee­mis, na­gu mu­jal or­ga­nis­mis on näh­tud.
 
Uu­rin­gus­se oli võe­tud 16 ter­vet ini­mest va­nu­ses 55–81 aas­tat. Kat­sea­lus­te­le süs­ti­ti in­su­lii­ni, eug­lü­kee­mia hoid­mi­seks koos dekst­roo­si­ga, et saa­vu­ta­da in­su­liin­re­sis­tent­su­se pu­hu­sed ve­rep­las­ma in­su­lii­ni ta­se­med.
 
Dr Craf­ti kin­ni­tu­sel leid­sid nad, et in­su­lii­ni ma­nus­ta­mi­se jä­rel tõu­seb põ­le­ti­ku­mar­ke­ri­te ta­se sel­jaa­ju­ve­de­li­kus mär­ki­mis­väär­selt, sa­mu­ti tõu­seb amü­loid-ß kont­sent­rat­sioon. Põ­le­ti­ku­mar­ke­ri­te ja amü­loid-ß tõu­su va­hel oli näh­tav tu­gev kor­re­lat­sioon. Amü­loid-ß ta­se tõu­sis roh­kem suu­re­ma ke­ha­mas­si in­dek­si­ga isi­ku­tel.
 
Au­to­ri­te sõ­nul saab nen­de tööst jä­rel­da­da, et in­su­liin­re­sis­tent­su­se­ga kul­ge­va­te sei­sun­di­te Alz­hei­me­ri tõ­be tõs­tev risk on tin­gi­tud tõe­poo­lest in­su­lii­nist põh­jus­ta­tud põ­le­ti­kup­rot­ses­si­dest.
 
Kat­ses loo­dud tin­gi­mu­sed olid sar­na­sed suh­kur­tõ­ve­le. Craft ja kaas­töö­li­sed mär­gi­vad siis­ki, et hü­pe­rin­su­li­nee­mia ja in­su­liin­re­sis­tent­sus on laialt le­vi­nud sei­sun­did. Need esi­ne­vad pal­ju­del dia­bee­ti mit­te põ­de­va­tel täis­kas­va­nu­tel, kes on näi­teks üle­kaa­lu­li­sed, kel on glü­koo­si to­le­rant­su­se häi­re, mõ­ni sü­da­me-ve­re­soon­kon­na hai­gus või hü­per­ten­sioon.
 
"Meie töö tu­le­mu­sed hoia­ta­vad, et prae­gu­ne ni­me­ta­tud sei­sun­di­te epi­dee­mia võib ela­nik­kon­na va­na­ne­mi­se kon­teks­tis viia Alz­hei­me­ri tõ­ves­se hai­ges­tu­mi­se dra­maa­ti­li­se tõu­su­ni," kir­ju­ta­vad uu­rin­gu au­to­rid. (Arch Neu­rol 2005; 62:1–6)

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.