Liig­ne ke­ha­kaal sai kin­ni­tust kui ref­luks­hai­gu­se ja sel­le tü­sis­tus­te ris­ki­fak­tor

Üle­kaa­lu­li­sus ja ras­vu­mi­ne tõs­ta­vad
gast­roö­so­fa­geaal­se ref­luks­hai­gu­se ja sel­le
komp­li­kat­sioo­ni­de ris­ki, kir­ju­tab Reu­ters Health
aja­kir­jas An­nals of In­ter­nal Me­di­ci­ne aval­da­tud
amee­rik­las­te me­ta-ana­lüü­si põh­jal. Au­to­ri­te sõ­nul on
seos KMI ja GER­Di va­hel ol­nud se­ni eba­sel­ge. Kuues uu­rin­gus ana­lüü­si haa­ra­tud ühek­sast lei­ti
sta­tis­ti­li­selt olu­li­ne seos KMI ja GER­Di sümp­to­mi­te
va­hel. Üle­kaa­lu­li­sus tõs­tis ref­luk­si­sümp­to­mi­te
esi­ne­mi­se ris­ki 50 prot­sen­di võr­ra, ras­vu­mi­ne (KMI üle 30
kg/m²) ka­he­kor­dis­tas tõe­näo­su­se võr­rel­des
nor­maal­kaa­lu­ga. Ras­vu­mi­se ja öso­fa­gii­di va­he­li­ne seos lei­ti kuues
uu­rin­gus seits­mest. Ühen­da­tud tu­le­mu­sed näi­ta­sid ris­ki
suu­re­ne­mist 76 prot­sen­di võr­ra pä­rast se­ga­va­te
fak­to­ri­te­ga ar­ves­ta­mist. Söö­gi­to­ru ade­no­kart­si­noo­mi risk lei­ti ole­vat 2,1
kor­da kõr­gem, kui KMI üle­tab 25 mg/m². Olu­li­ne seos oli ka KMI
ja mao kar­diao­sa ade­no­kart­si­noo­mi va­hel. Ana­lüü­si põ­hiau­tor dr Has­hem B. El-Se­rag üt­les, et
kui­gi on vä­he tea­vet, kas ke­ha­kaa­lu alan­da­mi­se­ga saaks
nen­de komp­li­kat­sioo­ni­de ris­ki vä­hen­da­da, on
tõe­näo­li­ne, et nor­maal­kaa­lus pü­si­mi­ne ai­tab GER­Di ris­ki
vä­hen­da­da. "Kaa­lua­lan­da­mi­ne peaks ole­ma ra­vi üks osa," soo­vi­tas
El-Se­rag. "Ra­vis­kee­mi peak­sid mui­du­gi kuu­lu­ma ka
an­ti­sek­re­toor­sed ra­vi­mid sümp­to­mi­te lee­ven­da­mi­seks ja
va­ja­du­sel ka sk­rii­ning Bar­ret­ti söö­gi­to­ru suh­tes." El-Se­ra­gi kin­ni­tust möö­da uu­ri­vad nad ka seost
ras­vu­mi­se ning Bar­ret­ti söö­gi­to­ru va­hel, mi­da ühes­ki
me­ta-ana­lüü­si uu­rin­gus ei hin­na­tud. Seo­se mõist­mi­ne
ai­taks sel­gi­ta­da, kui­das ras­vu­mi­ne söö­gi­to­ru
ade­no­kart­si­noo­mi ris­ki tõs­tab. GER­Di ja te­ma komp­li­kat­sioo­ni­de risk kas­vab ana­lüü­si
au­to­ri­te sõ­nul pro­port­sio­naal­selt KMI suu­re­ne­mi­se­ga.
(Ann In­tern Med 2005; 143: 199–211)

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.