Soo­le­vä­hi sk­rii­ning al­gab Suurb­ri­tan­nias ini­mes­te ko­du­dest

Suurb­ri­tan­nias käi­vi­tub laial­da­ne soo­le­vä­hi sk­rii­ningp­rog­ramm, mil­le raa­mes hak­ka­vad 60nda­tes eluaas­ta­tes ko­da­ni­kud ana­lüü­se hai­gu­se­le võt­ma ko­dus.

Suurb­ri­tan­nias käi­vi­tub laial­da­ne soo­le­vä­hi sk­rii­ningp­rog­ramm, mil­le raa­mes hak­ka­vad 60nda­tes eluaas­ta­tes ko­da­ni­kud ana­lüü­se hai­gu­se­le võt­ma ko­dus. Ko­lo­rek­taal­ne vähk on pa­ha­loo­mu­lis­test kas­va­ja­test rii­gis sur­ma­põh­ju­se­na tei­sel ko­hal, tea­tab BBC.
 
Va­lit­su­se pres­si­tea­te jär­gi diag­noo­si­tak­se soo­le­vähk igal aas­tal 30 000 Suurb­ri­tan­nia ko­da­ni­kul ning 2003. aas­tal su­ri hai­gu­ses­se 16 000 pat­sien­ti.
 
Ter­vis­hoiu­mi­nis­ter Ro­sie Win­ter­to­ni väl­ja­kuu­lu­ta­tud sk­rii­ningp­rog­ram­mis ka­vat­se­tak­se ko­du­sed ana­lüü­si­komp­lek­tid saa­ta kõi­ki­de­le 60–69-aas­tas­te­le, kes peak­sid sk­rii­nin­gus osa­le­ma iga ka­he aas­ta jä­rel. 2006. aas­tal al­gu­se saav prog­ramm lä­heb esi­me­se ka­he aas­ta jook­sul maks­ma 37,5 mil­jo­nit nae­la ehk li­gi 850 mil­jo­nit kroo­ni.
 
Aas­ta jook­sul loo­de­tak­se tes­tid saa­ta ko­ju ka­he­le mil­jo­ni­le ini­me­se­le. Proo­vid tu­leb saa­ta ana­lüü­si­deks siis­ki la­bo­ri­tes­se, kus uu­ri­tak­se ve­re esi­ne­mist väl­ja­hei­tes.
 
Sta­tis­ti­ka jär­gi võ­tab Suurb­ri­tan­nias soo­le­vä­hist roh­kem elu­sid vaid kop­su­vähk. Mi­nis­ter Win­ter­ton sõ­nas, soo­le­väh­ki hai­ges­tu­nu­test 90 prot­sen­ti jääb el­lu, kui hai­gus avas­ta­tak­se va­ra­kult. Sk­rii­ningp­rog­ram­mist loo­dab mi­nis­tee­rium, et see vä­hen­dab su­re­must 15 prot­sen­di võr­ra.
 
Esialg­se­te ana­lüü­si­de võt­mi­se vii­mi­ne ko­dus­tes­se pri­vaat­se­tes­se tin­gi­mus­tes­se peaks ter­vis­hoiua­met­ni­ke hin­nan­gul ai­ta­ma soo­le­vä­hi vas­tu pa­re­mi­ni või­del­da.
 
Bri­ti Gast­roen­te­ro­loo­gi­de Selt­si pre­si­dent pro­fes­sor El­wyn Elias ter­vi­tas küll prog­ram­mi käi­vi­ta­mist, kuid rõ­hu­tas, et riik­lik ter­vis­hoiu­süs­teem NHS peab ole­ma või­me­li­ne toi­me tu­le­ma ini­mes­te hul­ga­ga, kes va­ja­vad eda­si­si uu­rin­guid. "Kui prog­ramm laie­neb üle rii­gi, on va­ja pal­ju in­ves­tee­rin­guid ja ka ars­te pal­ju koo­li­ta­da," ar­vas Elias.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.