Ee­ti­ka­kon­ve­rents kes­ken­dub al­ter­na­tiiv­me­dit­sii­ni­le

Ees­ti Ars­ti­de Liit, Tar­tu Üli­koo­li Klii­ni­ku­mi Ee­ti­ka­ko­mi­tee, Tar­tu Üli­koo­li Ee­ti­ka­kes­kus ja Ees­ti Bioee­ti­ka Nõu­ko­gu kor­ral­da­vad rah­vus­va­he­li­se­le ars­tiee­ti­ka päe­va­le pü­hen­da­tud kon­ve­rent­si "Kas al­ter­na­tiiv­me­dit­siin pa­kub tõen­dus­põ­hi­se­le ra­vi­le kon­ku­rent­si?".

Ees­ti Ars­ti­de Liit, Tar­tu Üli­koo­li Klii­ni­ku­mi Ee­ti­ka­ko­mi­tee, Tar­tu Üli­koo­li Ee­ti­ka­kes­kus ja Ees­ti Bioee­ti­ka Nõu­ko­gu kor­ral­da­vad rah­vus­va­he­li­se­le ars­tiee­ti­ka päe­va­le pü­hen­da­tud kon­ve­rent­si "Kas al­ter­na­tiiv­me­dit­siin pa­kub tõen­dus­põ­hi­se­le ra­vi­le kon­ku­rent­si?".
 
16. sep­temb­ril kell 11 Tar­tu üli­koo­li raa­ma­tu­ko­gus al­ga­va kon­ve­rent­si ka­vas on loen­gud ja dis­kus­sioo­nid al­ter­na­tiiv­me­dit­sii­nist ars­ti­de, pat­sien­ti­de, ter­vis­hoiu­juh­ti­de, ju­ris­ti­de ja aja­kir­ja­ni­ke vaa­te­vink­list.
 
Jut­tu tu­leb ars­ti­de ja al­ter­na­tiiv­me­dit­sii­ni seos­test; usal­du­sest kui ars­ti, pat­sien­di ja ühis­kon­na va­he­lis­te su­he­te alu­sest; al­ter­na­tiiv­me­dit­sii­ni kuu­lu­vu­sest; ra­vit­se­ja­te fe­no­me­nist Uk­rai­nas; loo­dus­ra­vist; mee­dia rol­list me­dit­sii­nip­rob­lee­mi­de kä­sit­le­mi­sel; üld­tun­nus­ta­ma­ta ra­vi­mee­to­di­te ka­su­ta­mi­se õi­gus­li­kust re­gu­lat­sioo­nist jm tee­ma­del. Kon­ve­rent­si­päe­va lõ­pe­tab ümar­laud kõi­gi esi­ne­ja­te osa­võ­tul.
 
Kon­ve­rent­sist osa­võtt on ta­su­ta, ent osa­võt­ja­te arv on kor­ral­da­ja­te tea­tel pii­ra­tud. Re­gist­ree­ri­mi­ne ala­tes 1. sep­temb­rist Ees­ti Ars­ti­de Lii­dus: eal@ars­ti­de­liit.ee; tel 742 0429.
 
Rah­vus­va­he­list ars­tiee­ti­ka päe­va (Me­di­cal Et­hics Day) tä­his­ta­ti maail­ma ars­ti­de lii­du (World Me­di­cal As­so­cia­tion) eest­ve­da­mi­sel esi­mest kor­da 2003. aas­tal. Sel­le­ga soo­vi­tak­se esi­le tõs­ta ja eden­da­da ee­ti­ka ole­ma­so­lu me­dit­sii­nis.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.