Taastusravi- ja hooldushaiglad pääsevad arengukavva

Rii­gi­ko­gu võt­tis 12. ok­toob­ril 56 poolt­hää­le­ga vas­tu
sea­du­se­muu­da­tu­se, mis peaks pa­ran­da­ma
ter­vis­hoiu­tee­nus­te kät­te­saa­da­vust ja kva­li­tee­ti ning
kind­lus­ta­ma haig­la­võr­gu sta­biil­se aren­gu. Ter­vis­hoiu­tee­nus­te kor­ral­da­mi­se sea­du­se muut­mi­se
sea­dus li­sab va­lit­su­se mää­ru­se­ga keh­tes­ta­ta­va
haig­la­võr­gu aren­gu­ka­va haig­la­te rin­gi ka hool­dus- ja
taas­tus­ra­vi­haig­lad, mis an­nab alu­se sõl­mi­da
hai­ge­kas­sa­ga pi­ke­maa­ja­li­sed ehk vä­he­malt viis aas­tat
keh­ti­vad le­pin­gud, va­hen­das BNS. Täien­da­valt on
aren­gu­ka­vas too­dud haig­la­tel või­ma­lus taot­le­da
in­ves­tee­rin­gu­te te­ge­mi­seks toe­tust Eu­roo­pa Lii­du
tõu­ke­fon­di­dest. Sa­mas jää­vad aren­gu­ka­va haig­la­te loe­te­lust väl­ja
eri­haig­lad. Eel­nõu al­ga­ta­jad põh­jen­da­sid se­da väi­te­ga,
et esial­gu aren­gu­kav­va plaa­ni­tud psüh­hiaat­ri­li­si
pat­sien­te ja tu­ber­ku­loo­si­hai­geid ra­vi­va­te eri­haig­la­te
vas­ta­vad eria­lad on prae­gu­seks lii­de­tud piir­kond­li­ke,
kesk- või üld­haig­la­te juur­de. Sa­mu­ti te­gut­seb
psüh­hiaat­ria vald­kon­nas eri­haig­la­na veel Aht­me haig­la, mis
on aga plaa­nis ühen­da­da Ida-Vi­ru kesk­haig­la­ga. Eel­nõu al­ga­ta­sid kes­ke­ra­kond­la­ne Kaa­rel Pürg,
rah­va­liit­la­ne Mai Treial ja Re­for­mie­ra­kon­da kuu­luv Lei­no
Mä­gi.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.