Koolitervishoius on teoksil ulatuslikud muudatused

Koolitervishoid on väga lai mõiste. See on tervishoiu valdkond, milles on õpilaste tervise edendamine põimunud tervise järelevalve, haiguste ennetamise ja esmaabiga.

Koolitervishoid on väga lai mõiste. See on tervishoiu valdkond- milles on õpilaste tervise edendamine põimunud tervise järelevalve- haiguste ennetamise ja esmaabiga. Kuna koolieas peaksid kõik lapsed olema terved- siis on juba aastakümneid olnud probleemiks arsti roll koolis.

Seadusandlus ja tervishoiukorraldus ning haigekassa nõudmised on tänini vastukäivad. Üks suur samm korralduslikus osas on edasi astutud kooliõdede (pereõdede) rolli seadustamise ja tähtsustamisega. Alates 2003. aastast võib õde töötada koolis iseseisvalt kooliõena (FIE).

<strong>Koolitervise mudel<br /></strong>Koolitervishoiu korraldamisel on seisukoht- et tuleb järgida koolitervise mudelit- kus on omavahel seotud tervishoiuteenus- terviseharidus- kehalise aktiivsuse arendamine- toitlustus- psühholoogiline ja sotsiaalne nõustamine- tervislik koolikeskkond- koolipersonali terviseedendus ning perekonna ja kogukonna kaasamine. Selline laiahaardeline kõikehõlmav mudel nõuab interdistsiplinaarset lähenemist.

Tänapäeval oleme olukorras- kus on intensiivselt asutud selle töö koordineerimiseks looma koolides tervisenõukogusid ehk koolitervise meeskondi. Viimase moodustamiseks teeb kooli tervishoiutöötaja kooli pidajale vastava ettepaneku.

Ühe võimalusena jääbki kooli tervisemeeskonda juhtima tervishoiutöötaja. Meeskonda kuuluvad peale tervishoiutöötaja koolipsühholoog- sotsiaalpedagoog- eripedagoog- logopeed- õpetajad- õpilased ja lastevanemate esindajad. Nende meeskondade töö struktureerimise- mahtude määratlemise ja muu korraldusliku aspektiga hakati aktiivselt tegelema 2005. aasta keskel.

<strong>Seis on segane<br /></strong>Eesti koolides on ligikaudu 50 kooliarsti- kooliõdesid on 90. Väiksemates koolides osutab seda teenust perearst ja perearsti õde.

Juhtstruktuuride poolt ei ole seni aktsepteeritud koolitervishoiu erinevaid korralduslikke vorme maakohtades võrreldes linnadega. Sotsiaalministeeriumi ja haigekassa seisukoht on- et õpilasi jääb teenindama ainult kooliõde.

Seoses õdede suuremalt jaolt kliinilise ettevalmistusega (üldõde) muutus ääretult suureks vajadus õdede täiendkoolituste järele. Koolitustes on pööratud senisest märksa suuremat tähelepanu terviseedendusele.

Koolitervishoiu tegevusvaldkonnad on:<br /> * õpilase tervise ja heaolu edendamine;<br /> * haiguste ennetamine;<br /> * tervise järelevalve;<br /> * esmaabi.<br /> Koolitervishoiuteenus ei sisalda haiguste ravi.

Kogu eeltoodud tegevus on väga mahukas. Kooliõde ei suuda seda üksinda katta. Murettekitav on see- et õe töökoormusest moodustab enamuse töö õpilastega- kuid õpilased on seotud õppetundidega- vabad on ainult vahetunnid. Millal need kaks - õde ja õpilane - saavad siis koos tegutseda?

Sellest tulenevalt oleks igati loogilisem- et terviseedenduse ja tervisekasvatuse osas teevad peamise ennetava töö inimeseõpetuse õpetaja (tervisekasvatuse õpetaja) ja kirjandusõpetaja (<em>sic!</em>). Just viimasel on tohutud võimalused laste arendamisel- riskikäitumise ennetamisel ja eeskujude võimendamisel.

Tervisliku keskkonna tagamiseks jälgib õde kooli päevakava ja õppekorraldust- turvalisust ning keskkonnanõuete täitmist koostöös terviskaitsetöötajatega. Kuna paljud terviseedenduslikud aspektid on kooliõe töös uudsed- siis on koostamisel eri valdkondade tegevusjuhendid.

<strong>Terviseküsitlusest lisainfo<br /></strong>Üks oluline abistaja noorte tervisehäirete ja riskikäitumise varajaseks avastamiseks on terviseküsitlus. Terviseküsitluses on kolm sihtgruppi: lapsevanem- õpetaja ja õpilane (vt alltoodud väljavõtet - <em>Toim.</em>).

Tervise sotsiaalses mudelis on kindlateks parameetriteks vanus- sugu ja pärilikud faktorid- kuid peale selle on ka suur hulk potentsiaalselt muutuvaid tegureid- millest osa alluvad nii täiskasvanute kui laste kontrollile- osa aga mitte.

Peale noorte objektiivsete tervisenäitajate annab nii kodust kui ka õpetajalt saadud täiendav info ja tervisekäitumise hindamine võimaluse ennetada haigusi ja prognoosida edukust koolis. Kaasa aitab info peresuhetest- vahekorrast eakaaslastega ja suhtumisest kooli ning ülevaade sotsiaalmajanduslikust olukorrast.

Noored on enamasti terved- algavaid probleeme on raske teada saada ja nende olulisust hinnata. Sageli on esialgsed tunnusmärgid nii tagasihoidlikud- et alles mitmete seoste leidmisel saab teha järeldusi ja noort aidata. Seepärast on ääretult oluline selgitada välja kõik võimalikud riskifaktorid just koolieas.

<strong>Seni alles katsetusjärgus<br /></strong>Oluline on aga see- et kui me täidame täiendavaid pabereid- siis on ka tarvis neid analüüsida. Seni on õpilaste tervisekaardis vähe kasutatud rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni koode eluviisiga seotud probleemide märkimisel (Z72). See muudaks kirjatöö hõlpsamaks ja lühemaks (näiteks füüsiliste harjutuste puudus Z72.3).

Töömahu kasvades on oluline õppeaasta tööplaanide tegemine nii klasside lõikes kui ka kuude kaupa. Töögruppides kujunenud arvamuse kohaselt peaksid kuuplaanid olema paindlikud - ja mitte ainult ühe või teise kuu osas konkreetselt. Neid saab teha näiteks üle kolme kuu või siis sügisesel ja kevadisel poolaastal. Klasside lõikes saavad plaanid olla konkreetsemad- kuna need haakuvad ka õppeprogrammiga.

Praegu on kõik tegevusjuhendid soovitusliku iseloomuga ja vajavad praktikas järele proovimist.

<br /><strong>MAI MASER</strong><br /> lastearst- Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli projektijuht

 

 

<br /><strong><u>Terviseküsitluses on kolm sihtgruppi: lapsevanem- õpetaja ja õpilane.</u></strong>

<strong>1. Küsitlus lapsevanemale</strong> on kavandatud üks kord igas kooliastmes - I klassis- IV klassis ja VII klassis. Vanema küsitlus on kirjalik. Tahame saada andmeid õpilase haiguste kohta (allergia esinemine- nägemis- ja kuulmisteravus) ning nõusolekut lapse vaktsineerimiseks. Sageli on lapsevanema täidetud ankeet oluline täiendus perearstilt saadud infole. Kui neis on erinevusi- peab kooli tervishoiutöötaja õiged faktid välja selgitama.

<strong>2. Ankeet klassijuhatajale.</strong> Selles osas võiks kooli tervisenõukogu otsus olla määrav - kas õpetajad peavad täitma kirjaliku ankeedi (1 lk) või otsustatakse leppida kokku- et õpetaja teavitab suuliselt kord poolaastas tervishoiutöötajat oma klassi õpilaste tervisest- tervisekäitumisest ja probleemidest. Kui teha ankeetküsitlus- siis võiks seda läbi viia esimeses kooliastmes (I-III kl) igas klassis. Õpetaja käest saab tervishoiutöötaja infot lapse käitumise kohta - kas esineb agressiivsust- või vastupidi - kas laps on liiga tagasihoidlik. Vahel saab õpetaja anda teavet erinevate võimalike tervisehäirete kohta- mis ei ole tugevasti väljendunud- kuid samas võivad olla ohumärgiks.

<strong>3. Ankeet õpilasele.</strong> Siin oleme pakkunud kaks võimalust: kui kool tunneb huvi- siis võib V- VII ja IX klassis teha pikema küsitluse- mis on analoogne- kuid lühem variant rahvusvahelisest kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (HBSC-uuring)- mis tehakse samadele vanusegruppidele igal neljandal aastal. Ankeedid on anonüümsed ning tervishoiutöötaja saab nende analüüsimise põhjal välja selgitada terve klassi riskikäitumise suunad- eluviisi- toitumisharjumused jm ning korraldada selle põhjal harivaid üritusi vastavalt vajadusele.<br />       Teise variandina võib kasutada lühikest (1-2 lk) ankeeti- mille õpilane täidab vahetult enne läbivaatust. Ankeedi täitmine võtab aega umbes 10 minutit ning läbivaatuse käigus saab tervishoiutöötaja esitada täpsustavaid küsimusi. Täidetud ankeedi ta kas tagastab õpilasele või paneb selle lapse tervisekaardi vahele ja tagastab järgmisel tervisekontrollil.

<em>Allikas: Mai Maser</em>

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

RAKVERE HAIGLA AS otsib RAVIJUHTI

Rakvere Haigla AS

11. veebruar 2019

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.