Haigekassa eelarve kosus

Hai­ge­kas­sa nõu­ko­gu võt­tis möö­du­nud ree­del vas­tu ala­nud aas­ta ee­lar­ve, mil­le ko­ha­selt on hai­ge­kas­sa ku­lu sel aas­tal 7,913 mil­jar­dit kroo­ni ning tu­lu 8,012 mil­jar­dit kroo­ni.

Hai­ge­kas­sa nõu­ko­gu võt­tis möö­du­nud ree­del vas­tu ala­nud aas­ta ee­lar­ve ning ot­sus­tas lü­hen­da­da ra­vi­jär­je­kor­di mõ­nel eria­lal.
 
Hai­ge­kas­sa avalike suhete juht An­ne Os­vet üt­les BNSile, et nõu­ko­gu võt­tis vas­tu ee­lar­ve, mil­le ko­ha­selt on hai­ge­kas­sa ku­lu sel aas­tal 7,913 mil­jar­dit kroo­ni ning tu­lu 8,012 mil­jar­dit kroo­ni. Tu­lu oo­da­tav kasv võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga on 19 prot­sen­ti.
 
Ee­lar­vest suu­ri­ma osa moo­dus­tav ter­vis­hoiu­tee­nus­te ku­lu kas­vab prog­noo­si jär­gi 12 prot­sen­ti ehk 5,3 mil­jar­di kroo­nini.
 
Enim, kok­ku 15 prot­sen­ti, kas­vab aju­tis­te töö­või­me­tu­se hü­vi­tis­te ku­lu. Ül­dars­tia­bi ku­lu kasv mul­lu­se­ga võr­rel­des on 11, eriars­tia­bi kasv 12, am­bu­la­toor­se ra­vi kasv ka­hek­sa, hool­dus­ra­vi kasv seit­se ning ham­ba­ra­vi­hü­vi­ti­se kasv kuus prot­sen­ti.
 
Suu­rim sum­ma, 4,2 mil­jar­dit, on pla­nee­ri­tud eriars­tia­bi­le. Järg­ne­vad aju­ti­se töö­või­me­tu­se hü­vi­ti­sed, mil­leks ku­lub pool­teist mil­jar­dit kroo­ni. Am­bu­la­toor­ne ra­vi saab 965, ül­dars­tia­bi 671 ja hool­dus­ra­vi li­gi 122 mil­jo­nit kroo­ni. Ham­ba­ra­vi­hü­vi­tis­te jaoks on ee­lar­ves 199 mil­jo­nit kroo­ni, va­hen­das BNS.
 
Os­ve­ti sõ­nul ot­sus­tas nõu­ko­gu suu­na­ta li­sa­ra­ha ka ra­vi­jär­je­kor­da­de mak­si­mum­pik­ku­se lü­hen­da­mi­se­le mõ­nel eria­lal, näi­teks en­dop­ro­tee­si­de, sil­ma­kae ja las­te kõr­va-ni­na-kur­guo­pe­rat­sioo­ni­de osas. Sel­leks suu­na­tak­se 120 mil­jo­nit kroo­ni, mil­le eest ni­me­ta­tud eria­la­del os­te­tak­se kesk­mi­selt kol­me prot­sen­di võr­ra enam ra­vi­juh­tu­sid.
 
Nii peaks al­la 18-aas­tas­te kõr­va-ni­na-kur­guo­pe­rat­sioo­ni­de mak­si­maal­ne oo­teaeg lü­he­ne­ma ka­helt aas­talt ka­hek­sa kuu­ni. Suur­te lii­ges­te en­dop­ro­tee­si ope­rat­sioo­ni­de mak­si­maal­ne oo­teaeg peaks lü­he­ne­ma nel­jalt aas­talt 3,5 aas­ta­ni ja ka­ta­rak­ti ope­rat­sioo­ni oo­teaeg kol­melt aas­talt 2,5 aas­ta­ni. Os­vet li­sas, et te­ge­li­kud jär­je­kor­rad on ena­mi­kus haig­la­tes mak­si­mu­ma­jast lü­he­mad.
 
Hai­ge­kas­sa nõu­ko­gu esi­me­he, sot­siaal­mi­nis­ter Jaak Aa­bi sõ­nul saab jär­je­kor­di lü­hen­da­da tä­nu sot­siaal­mak­su hea­le lae­ku­mi­se­le ja sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi et­te­pa­ne­ku­le, mil­le jär­gi sea­du­sand­ja tõs­tis sot­siaal­mak­su alam­mää­ra.
 
Aab mär­kis, et kui sel aas­tal te­kib täien­da­vat ra­ha, tu­leb kind­las­ti kaa­lu­da ra­vi­juh­tu­de juur­deost­mist, mis oma­kor­da või­mal­daks väi­ke­haig­la­tel pa­re­mi­ni pal­ga­kok­ku­le­pet täi­ta.
 
Os­ve­ti sõ­nul on ter­vis­hoiu­töö­ta­ja­te pal­ga­kok­ku­lep­pe tin­gi­mus­te täit­mi­seks ter­vis­hoiu­tee­nus­te piir­hin­da­des­se suu­na­tud 212 mil­jo­nit kroo­ni.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

RAKVERE HAIGLA AS otsib RAVIJUHTI

Rakvere Haigla AS

11. veebruar 2019

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.