Tar­tu las­teaiad ot­si­vad oma võ­lu­sa­la­tit

23. jaa­nua­ril al­gas Tar­tus las­teae­da­de toi­du­kul­tuu­ri kon­kurss "Võ­lu­pa­da 2006", mil­le tee­maks on tä­na­vu "Meie las­teaia võ­lu­sa­lat".

23. jaa­nua­ril al­gas Tar­tus las­teae­da­de toi­du­kul­tuu­ri kon­kurss "Võ­lu­pa­da 2006", mil­le tee­maks on tä­na­vu "Meie las­teaia võ­lu­sa­lat". Kon­kur­si ees­mär­giks on tun­nus­ta­da las­teaia­töö­ta­ja­te pa­nust las­te ter­vi­se­har­ju­mus­te ku­jun­da­mi­sel ning tut­vus­ta­da las­teaia­las­te va­ne­ma­te­le ja lin­las­te­le Tar­tu las­teae­da­de ter­vis­lik­ke ning maits­vaid toor­sa­la­teid.
 
Kor­ral­da­ja­te tea­tel au­hin­na­tak­se kon­kur­sil pa­ri­ma toi­du­kul­tuu­ri­ga las­teae­da ja oma­näo­li­se­mat toor­sa­la­tit. Te­maa­ti­li­sel loov­kon­kur­sil sel­gi­ta­tak­se väl­ja võ­lu­sa­la­ti pa­ri­mad kuns­ti­li­sed esit­le­jad. Sa­la­ti­ret­sep­te ja kuns­ti­töid tut­vus­ta­tak­se näi­tu­sel lin­na­raa­ma­tu­ko­gus.
 
Tar­tu Et­te­võt­li­ke Daa­mi­de As­sot­siat­sioo­ni te­gev­di­rek­tor Mir­jam Kip­pas­to põh­jen­das sel­le aas­ta "Võ­lu­pa­ja" tee­ma­va­li­kut sel­le­ga, et põh­ja­mai­selt pi­ka sü­gi­se ja tal­ve jook­sul va­ja­vad lap­sed vi­ta­mii­ni­ri­kast toi­tu. "Nu­ti­kalt val­mis­ta­tud vi­ta­mii­ni­rik­kad toor­sa­la­tid mait­se­vad häs­ti ning pe­le­ta­vad kül­me­tus­hai­gu­si ja tal­ve­vä­si­must," üt­les Kip­pas­to.
 
Tar­tu las­teae­da­de maits­va­te ja ter­vis­li­ke toi­tu­de tut­vus­ta­mi­seks and­sid kon­kur­si kor­ral­da­jad koos koos­töö­part­ne­ri­te­ga eel­mi­se aas­ta lõ­pus väl­ja "Võ­lu­pa­ja ret­sep­ti­raa­ma­tu 2006", mil­le said kin­giks Tar­tu las­teaia­las­te va­ne­mad.
 
Kon­kurss lõ­peb 31. märt­sil ja pi­du­lik lõ­pe­ta­mi­ne toi­mub 8. ap­ril­lil At­lan­ti­se kon­ve­rent­si­kes­ku­ses.
Võ­lu­pa­ja kon­kur­si kor­ral­da­ja­teks on Tar­tu Et­te­võt­li­ke Daa­mi­de As­sot­siat­sioon ja Tar­tu Lin­na­va­lit­sus, peas­pon­so­riks on fir­ma Me­tos AS.
 
Tao­list kon­kurs­si kor­ral­da­tak­se ju­ba kol­man­dat aas­tat ja see on loo­gi­li­seks jät­kuks eel­mis­tel aas­ta­tel tra­dit­sioo­niks ku­ju­ne­nud koo­li­söök­la­te kon­kur­si­le.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

RAKVERE HAIGLA AS otsib RAVIJUHTI

Rakvere Haigla AS

11. veebruar 2019

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.