Depressioonist viib välja inimese tugev otsus seda teha

Psühhoteraapia üks vorme on holistiline teraapia, mis vaatab inimest tervikuna keha, mõtte ja tunde tasandil ning aitab tal soovitud suunas muutuda, näiteks depressioonist võitu saada. MU-le tutvustab holistilist teraapiat kuus aastat psühhoterapeudina praktiseerinud Katrin Saul.

Psühhoteraapia üks vorme on holistiline teraapia- mis vaatab inimest tervikuna keha- mõtte ja tunde tasandil ning aitab tal soovitud suunas muutuda- näiteks depressioonist võitu saada. Holistilise teraapia koolkonnale Eestis pani aluse Tartu ülikooli psühholoogia haridusega Marina Eberth- kes on viimased kümme aastat elanud ja töötanud Taanis- kuid korraldanud ka Eestis kursusi. Enamik kursuslasi on selle teraapiavormiga tutvust teinud enda mõistmiseks ja arendamiseks. Kuus spetsialisti kasutavad õpitud teadmisi oma psühhoterapeudi töös kui üht lisavõimalust.

Meditsiiniuudistele tutvustab holistilist teraapiat kuus aastat psühhoterapeudina praktiseerinud Katrin Saul. Pärast Tartu ülikooli inglise keele eriala lõpetamist töötas ta Estonian Business School’is inglise keele õppejõuna. Ammune huvi psühholoogia vastu viis ta Professionaalse Psühholoogia Erakooli. Seejärel tegi ta läbi pere- ja paariteraapia koolituse ning kuulub Eesti Pereteraapia Ühingusse. Uusi suundi otsides jõudis ta holistilise teraapiani- mida kasutab kolmandat aastat.

“Ma armastan oma tööd!” ütleb Katrin Saul- kes on oma olemuselt justkui sündinud terapeudiks - ta on rõõmsameelne- tugeva empaatiavõimega- hea kuulaja ja vestleja. Ta pole andnud intervjuusid ega end reklaaminud- sest kliente jätkub. Või nagu ta ise märgib: “Sõna levib.” Ehkki tööle pühendunud- seab ta esikohale oma pere- kaks poega- kes vajavad igapäevast tähelepanu ja armastust. Oma töö tõttu näeb Katrin Saul- et paljud probleemid inimeste elus saavad alguses armastusevaesest lapsepõlvest.

 

<strong>Mis eristab holistilist teraapiat teistest teraapiavormidest?</strong>

""Kui meditsiin tegeleb suures osas sümptomitega- tagajärgedega- siis ükskõik milline psühhoteraapia vorm üritab jõuda probleemide põhjusteni. Usun- et antidepressandid- mida inimestele antakse- leevendavad haiguse sümptomeid- ja mõni inimene on nii kehvas seisus- et ilma keemiata oleks tal raske muutusi teha- kuid tabletid ei kõrvalda põhjuseid.<br /> Holistilise teraapia aluseks on õpetus- et kõik koosneb energiatest. Laud või tool on tihendatud energia- selles olevad molekulid võnguvad- aga inimese mõtted ja tunded on samamoodi energia. Näiteks kui te astute ruumi- kus kaks inimest on just tülitsenud- siis ehkki te ei tea seda- tunnete tülienergia ära. Või kui te astute ruumi- kus on armastav paar- siis kuigi te ei tunne neid- mõistate energiast- et siin on armastavad harmoonilised suhted- need inimesed on tasakaalus.<br /> Mõne inimesega koos olles tunnete- et temaga on hea olla- temast kiirgab midagi- mis rahustab. Mõne teise inimese puhul valdab tunne- et tahaks temast kaugemale.<br /> Iga inimese sees on mõtted ja tunded. Holistliku teooria järgi on inimesel lisaks füüsilisele kehale mõttekeha ja tundekeha. Õnnelik ja terve inimene on tasakaaluseisundis- haiguse sümptomitega inimene on tasakaaluseisundist väljas. Oma mõtetega mõjutame palju füüsilist keha ja tundeid ning vastupidi.<br /> Palju vaieldakse- kas inimene on sündides tabula rasa - puhas leht - või ta sünnib oma eelmiste elude karmadega. Igal juhul hakkavad teised inimesed teda kujundama- n-ö rääkima talle tema lugu. Kui ta satub kasvama näiteks tigedate ja murelike inimeste keskele- kes sisendavad talle: “Sa ei saa niikuinii millegagi hakkama- sul ei tule niikuinii midagi välja”- hakkab laps pikapeale uskuma- et ta polegi edu või armastavaid inimsuhteid väärt- sest ta madal enesehinnang saboteerib seda juba eos. Teise lapse vanemad kiidavad ja ergutavad teda ja see laps arvabki endast teistmoodi. Mõjutavad mitte ainult vanemad- vaid ka teised olulised täiskasvanud- kasvatajad- õpetajad- samuti eakaaslased.<br /> Tihtipeale räägivad minu juurde teraapiasse jõudvad inimesed lugu iseendast- mille nad on kujundanud talle oluliste inimeste hinnangutest endale- millel paraku pole aga nende enda olemusega kuigi palju ühist."

<strong>Teiste suhtumised on kinnistunud alateadvusesse?</strong>

"Raske on eristada alateadvuslikke ja teadvustatud mõtteid. Alateadvuses olev mõte võib mingil hetkel tõusta pinnale ja vastupidi. Aga alateadvus mõjutab meid kogu aeg. Carl Jungi järgi on lisaks isiklikule alateadvusele olemas ka kollektiivne alateadvus - naiste ja meeste oma- emade ja isade- eestlaste ja teiste rahvuste- eurooplaste ja aafriklaste alateadvus jne.<br /> Holistiline teraapia toob sisse energiavälja mõiste: mingi muutus teadvuses toob kaasa muutuse energiaväljas ja seejärel füüsilises kehas. Teraapia käigus püüame mõjutada energiavälja- et seeläbi toimuks soovitud muutus."

<strong>Kuidas see muutus toimub?</strong>

"Inimene teeb tavaliselt mingi otsuse. Näiteks otsustab- et ta on saamatu või kurb. Lapsepõlve juurde tagasi tulles: kui talle on nii palju korratud- et ta on äpu- võib ta olla ühel hetkel otsustanud- et ta ongi äpu. Kui ta ei vii ennast tagasi tasakaaluseisundisse- tekib blokeering energiaväljas - meeleheide- kurbus- viha- ärevus- süütunded- kadedus. Intensiivse energiablokeeringu korral tekibki sümptom- kas ärevushäire- depressioon- või ka kõrge vererõhk- peavalu.<br /> Kui teraapia käigus võetakse vastu uus otsustus- siis blokeering kaob ja kaob ka sümptom. Otsustatakse olla toimetulev- terve- hea suhtleja jne.<br /> Energiavälja mõjutamisel toimuvad muutused mõlemas suunas- nii teadvuses kui füüsilises kehas. Nii et tervenemine ei ole midagi muud kui tagasipöördumine tasakaaluseisundisse.<br /> Ka teised teraapiavormid mõjutavad energiavälja- aga seda ei ole niimoodi sõnastatud. Tulemus ei olene teraapiavormist- vaid suhtest- mis on terapeudi ja kliendi vahel."

<strong>Millisel viisil te kliendiga holistilise teraapia käigus suhtlete?</strong>

"Esmalt me vestleme kliendi probleemidest- et selgitada- mis teda vaevab ja mis muutusi ta soovib. Ma selgitan talle holistika põhimõtteid ja kui klient soovib sellist teraapiat- teeme neljal päeval järjest ligi kolmetunnise seansi- nn rännaku.<br /> Inimene heidab pikali ja paneb silmad kinni. Silmad kinni näeb inimene tihtipeale palju paremini - ta hakkab nägema enda sisse- teda ei häiri valgus- värvid ega terapeudi juuresolek.<br /> Terapeudi juhendamisel lõdvestab ta ennast pealaest jalatallani ja hingab teistmoodi- et jõuda sügava alateadvuseni. On selline ütlemine “Ela (hinga) täiel rinnal!” - paljud seda ei tee. Eesti keeles on sõnad “hing” ja “hingamine” sarnased. Kui sa ei hinga sügavalt- siis sa ei ole oma hingega kontaktis. Aga inimestel on nii kiire- et pole aega hingata- hinge tõmmata.<br /> Aju aktiivsus väljendub lainepikkuses- mida mõõdetakse hertsides. Argiteadvuse lainepikkusel (Beta 14-38 Hz) on mängus loogika- me mõtleme ja analüüsime. Kõrgendatud lainepikkusele on iseloomulikud ärevus- stress- hirm- ka ekstaas- teiste hindamine ja kritiseerimine. Järgmine on meditatiivne teadvus (Alfa 8-14 Hz) - märksõnadeks on kohalolek- maailma tajumine siin ja praegu- visualiseerimine- looming. Edasi tulevad sügav meditatiivne olek- unenäod ja transsiminek.<br /> Loomingulised inimesed viibivad sagedamini madalamatel lainepikkustel. Nende jaoks võib olla väga raske täita maksuametis tuludeklaratsiooni või teha muid argiseid toiminguid. Madalamal lainepikkusel võib tajuda ka suurt õnnetunnet.<br /> Holistilise teraapia rännakuga alandatakse teatud tehnikatega ajutegevuse lainepikkust- et jõuda argiteadvuse seisundist meditatiivsesse seisundisse- kus avaneb juurdepääs pikaajalisse mällu- allasurutud tunnete ja elamusteni ehk energiaväljani. See ei ole hüpnootiline seisund- inimene on muutunud teadvuse seisundis.<br /> Siis algab terapeudi juhendusel rännak- kus minnakse tagasi lapsepõlve või nende sündmuste juurde- mis praegu on aktiivsed.<br /> Läbi nende rännakute saab enamik inimesi kontakti oma sügava alateadvusega- mida vestlusteraapia käigus ei pruugi saavutada. Lõdvestunud olekus ei avalda inimene nii palju vastupanu probleemsete teemade juurde minekul- mida ta tihti teeb normaalse argiteadvuse juures olles- kuna teda valdab siis hirm."

<strong>Milliseid lugusid inimesed oma rännakutest räägivad?</strong>

"Nii nagu ükski kirjanik ei saa kirjutada raamatut või kunstnik maalida pilti nii- et tema endaga puuduks sellel seos- nii ei saa keegi jutustada lugusid- ennast avamata. Inimene satub lõdvestunud olekus kas sellesse probleemi- millest rääkisime- või probleemi juurteni lapsepõlves- või hoopis müstilisse loosse. Inimesed elavad läbi suure laenguga elamusi.<br /> Tavaliselt satutakse oma energiavälja blokeeringutesse. Näiteks kui inimene kohtab rännakul midagi kurba ja elab selle läbi- saab kasutada mitmesuguseid blokeeringust vabastamise võtteid ja seeläbi muuta olukorda. Vägivalla ohvriks sattunud inimesel on rännakul võimalik mõttes öelda sellele olukorrale ei.<br /> Nagu kirjanik või kunstnik- saab ka loo jutustaja kujutada ette vaid seda- mis on tema energiaväljas olemas. Inimene võib tunda näiteks südame kohal musta auku. See võib olla sümbol sellest- et ta on haiget saanud ja oma südame uutele suhetele sulgenud. Nõndanimetatud auku võib mõttes puhastada- täita valge valgusega- värviga- nii et pärast seda on inimesel hea kerge tunne- vabanemise tunne. Alati otsime koos tee ummikust välja.<br /> See on hämmastav- milliseid tulemusi inimesed saavad- kui nad vaatavad oma elule- silmad kinni. Minu jaoks on võimalus heita pilk inimeste sisemaailma suur privileeg."

<strong>Kuidas inimene ikkagi leiab ummikseisust väljapääsu?</strong>

"Vastused oma probleemidele on inimese enda sees olemas- minu roll on küsida küsimusi. Inimene tahaks hea meelega anda vastutuse minule- et mina annaksin nõu- valmis vastuseid- aga ma ei tohi ega taha ega oska seda teha.<br /> Liigne mõtlemine- arutlemine - Gribojedov sõnastas selle kui “Häda mõistuse pärast” - võib takistada lahenduse leidmist. Muutunud teadvuse seisundis on kergem mõtlemist ümber programmeerida- jõuda energiaväljani - tekib eriline ligipääs erinevate teadvuse kihtideni. Lõdvestunud olekus on parema ja vasaku ajupoolkera töö harmoonilisem.<br /> Inimene peab tunnetama enda vastutust oma elu ees- ka haiguse tekkimise ees. Mitte et ta läheb terapeudi juurde ja nõuab: tehke mind korda! Ühtegi inimest ei saa aidata- kes ise abi ei taha - ei tee otsust.<br /> Teatavasti reguleerivad antidepressandid teatud ainete tootmist ajuripatsis- muutust ei ole võimalik kiiresti esile kutsuda ja sellepärast peab ravikuur kestma kuid. Energiaväljas saab mõnikord juba ühe päeva või nädalaga muutusi esile kutsuda- sest seda teeb inimese enda tugev otsus muutuda."

<strong>Mis on takistuseks selliste otsuste tegemisel?</strong>

"Inimesel on teatud kogus energiat. Paljud elavad nii- et nende energia on kinni minevikus või ka tulevikus. Näiteks on minevikus juhtunud midagi traagilist. Vanematel inimestel võib selliseks sündmuseks olla näiteks sõda. Seda ei ole enam aastakümneid- aga üleelatud hirm ja puudus on tekitanud puudusteadlikkuse. Nende mõtetes ei ole midagi piisavalt - ei rahu- tervist- raha- armastust- toitu ega materiaalseid hüvesid.<br /> Või on minevikus olnud lahutus- lähedase inimese surm. Füüsiline- otsene mõju on lakanud- aga see õnnetus saadab oma mõju tänasesse päeva - inimene tegeleb pidevalt selle teemaga või tunneb- et äkki oli ta ise süüdi. Ei ole süüd- on vead - me kõik eksime. Kui jätame kõrvale need- kes teevad midagi halba pahatahtlikkusest- nimme- siis enamik inimesi teeb vigu sellepärast- et nad ei oska teisiti- ei oska paremini.<br /> Teine osa sätib oma energia tulevikku. Nad elavad ootustes ja lootustes- et siis- kui lõpetan kooli ära- saan hea töökoha- leian elukaaslase- saan lapse - siis hakkan elama- siis tuleb õnn. Või ollakse tulevikus hirmudega- et mis siis saab- kui ma ei leiagi tööd- jään üksi- ei saa lapsi- ei leia elus õnne.<br /> Mõlemal juhul- kas elatakse minevikus või tulevikus- võtab see jõu olevikult ära. Ei osata olla siin ja praegu. Kui pole rõõmu elada tänast päeva- tuntaksegi jõuetust- masendust.<br /> Asjad on tavaliselt neutraalsed- inimesed annavad oma suhtumisega neile hinnangu. Me ei saa muuta oma minevikku- aga me saame muuta oma suhtumist sellesse. Väga suur osa on teraapias andestamisel.Võiks andestada iseendale- sellele inimesele- kes põhjustas valu- andestada elule- mis tõi selle olukorra. Kui blokeering üles leida ja sellega tegeleda- siis energia vabaneb minevikust või tulevikust ja tuleb olevikku."

<strong>Kuidas see ettekujutustes välja näeb?</strong>

"Palju saab kasutada sümboleid. Võib vaimusilmas vaadata- kuidas eluenergia on laiali pillutatud ja koguda see kokku. Mõnikord me kerime seda nagu lõngakera. Mul on kasutada mitmeid abivahendeid. Näiteks patju- millesse viha peksta. Puutükke- mida pooleks murda- katkestades sellega sümboolselt painava suhte. Võib panna halba teinud inimese mõttes õhupalli sisse ja saata ta ära üles.<br /> See kõlab veidi lapsikult- aga inimeses peab olema nii palju mängulist meelt- et ta oleks nõus seda tegema. Väga tõsimeelsetele inimestele see võimalus ei sobi."

<strong>Kas inimene saaks selle kõigega hakkama ka terapeudi abita?</strong>

"Kindlasti on inimesi- kes saavad. Oht on siiski poole tee peale- esimesse blokeeringusse kinni jääda- leidmata väljapääsu. Mõtted keerlevad mööda ringi. Kui ta oleks suuteline ennast sealt ringist välja mõtlema- siis ta oleks seda juba teinud. Kes on jäänud ringi kinni- võiks tulla teraapiasse.<br /> Osa pole selle peale kunagi mõelnudki- kus nende probleem asub. Vanasõna ütleb küll- et enne mõtle- siis ütle- kuid olen selles töös aru saanud- et sageli tuleb inimesel enne öelda- et mõte selgineks. Öeldes tuleb kõik välja ja see on vabastav. Oluline on ka see- et terapeut on neutraalne- ei anna hinnangut.<br /> See valu- mis on inimesega kaasas käinud- võib ühel hetkel saada osaks tema isiksusest- ta on õppinud sellega elama. Nagu Schopenhauer on öelnud: “Võtke minult ära minu valu ja mis siis mulle jääb?”<br /> Inimesel on raske asuda tumedast olekust teele heledama oleku poole. Tal on lihtsam jääda olukorda- mida ta tunneb. See on- nagu peaks vana armsaks jäänud jope seljast ära viskama ja astuma ühel hetkel ilma jopeta välja- et võtta mingi aja pärast õlgadele uus jope- mida paraku veel pole. See ilma jopeta astumise hetk on raske- sest see on astumine teadmatusse- hirm- et äkki läheb hullemaks."

<strong>Muutuse tegemine võib olla ka üle jõu käiv?</strong>

"See on üks põhjus- miks inimesed ei saa alati abi. Palju on räägitud sellest- et depressioonist ülesaamiseks tuleb valida tervislikud eluviisid ja luua kvaliteetsed suhted. Kui paarisuhe ei paku rahuldust- on üks lahendus suhet põhjalikult muuta- õppida arvestama partneri vajadustega ja rahuldama iseenda vajadusi. Raske on olla tähelepanelik- pühendunud- ergas. Sa pead vaatama ja nägema teist inimest. Vanaviisi jätkamine on lihtsam.<br /> Tervislik eluviis tähendab tervislikku toitumist- liigutamist- töö- ja puhkeaja režiimi järgimist. Nii palju mugavam on öelda- et ma parem söön- mida tahan- trenni ma minna ei jõua.<br /> Hädasid oleks palju vähem- kui inimesed kulutaksid muudatuste tegemata jätmise põhjendamisele kuluva energia võimaluste otsimisele- kuidas neid asju teha.<br /> Inimesed liigutavad end reeglina kahel ajendil- kas armastusest või hirmust. Mõned teevad ka tööd hirmust- hambad ristis- sest mille eest muidu maksta makse ja elada. Armastusega tehtud töö lendab käes. Ja see suhe on hoopis teine- kus ollakse koos armastuse pärast- mitte hirmust üksinduse ees. Teraapia osa on panna inimesi nägema armastust enda ümber.<br /> Kuidas edasi minna- on igaühe puhul individuaalne valik. Suhete puhul võib mõnikord olla parem pool muna kui tühi koor. Aga hirmudest rääkimine aitab kindlasti suhteid parandada. Kui hirmu ainult kaugelt vaadata- sellest hirm ei vähene.<br /> Täiskasvanud inimene teab- et paratamatult käib armastusega koos ka haiget saamine. Aga see pole põhjus olla hoolimatu ja ükskõikne. Samas- ükski inimene ei saa hoolimatuks ja ükskõikseks- ilma et keegi teine hoolimatu ja ükskõikne teda enne ei oleks sellega nakatanud. Emotsioonid on nakkavad!"

<strong>Milline on ikkagi terapeudi peamine roll?</strong>

"Terapeut müüb oma aega ja suhet. Paljud terapeudid on mõnedele inimestele kõige lähedasemad inimesed maailmas. Neile inimestele- kellel ei olegi kedagi teist- kellega avameelselt rääkida.<br /> Inimese üks suur hirm on see- et keegi ei näe tema muret ega tema rõõmu. Mõlemat peab jagama- need on energia- mida ei saa<br /> ainult endas hoida. Paarisuhted aitavad eemal hoida depressiooni. Kuid ka hea perekonnaelu puhul tuleks kindlasti alles hoida sõbrad. Abielludes ei satuta üksikule saarele.<br /> Asjad ei ole iseendastmõistetavad- asjadest tuleb rääkida. Paariterapeudina näen seda pidevalt- et oma ootusi ja lootusi ei avata teisele. Hea terapeut ei võta endale vastutust kliendi probleemide eest- vaid aitab kliendil eneses vastused üles otsida. Inimene peab vastutuse enda eest ise võtma. Terapeut oma vahendajarollis aitab sellele kaasa.<br /> Õnnelikus paarisuhtes tunneb inimene ise end tervikuna- mitte ta ei pane vastutust oma heaolu ja õnne eest teisele. Teine inimene annab lisaväärtust. Kõik inimesed meie ümber on kingitused."

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.