Ida-Vi­ru­maa kesk­haig­la kuu­lab maad Pe­ter­bu­ris

Ida-Vi­ru­maa kesk­haig­la, Koht­la-Jär­ve lin­na ja Tar­tu üli­koo­li esin­da­ja­te kuue­liik­me­li­ne de­le­gat­sioon kü­las­tas ap­ril­li kes­kel Pe­ter­bu­ris asu­vat Pü­ha Geor­gi Lin­na­haig­lat ja Dip­lo­mi­järg­se Täiend­koo­li­tu­se Me­dit­sii­nia­ka­dee­miat.

Ida-Vi­ru­maa kesk­haig­la, Koht­la-Jär­ve lin­na ja Tar­tu üli­koo­li esin­da­ja­te kuue­liik­me­li­ne de­le­gat­sioon kü­las­tas ap­ril­li kes­kel Pe­ter­bu­ris asu­vat Pü­ha Geor­gi Lin­na­haig­lat ja Dip­lo­mi­järg­se Täiend­koo­li­tu­se Me­dit­sii­nia­ka­dee­miat, va­hen­das BNS.
 
"Tut­vu­mi­ne nen­de me­dit­sii­nia­su­tus­te­ga avab vä­ga suu­red või­ma­lu­sed koos­tööks ka­he maa va­hel, või­mal­dab ko­ge­mu­si va­he­ta­da ja te­ha reaal­selt koos­tööd. Koht­la-Jär­ve oli sel­les prot­ses­sis va­hen­da­ja rol­lis, ka­su­ta­des oma kon­tak­te si­de­me­te loo­mi­seks me­dit­sii­nia­su­tus­te va­hel," üt­les Koht­la-Jär­ve lin­na­vo­li­ko­gu ja Ida-Vi­ru­maa kesk­haig­la nõu­ko­gu esi­mees Va­le­ri Korb.
 
Ida-Vi­ru­maa kesk­haig­la ju­ha­tu­se esi­me­he Tar­mo Bak­le­ri ju­tu jär­gi mee­nu­tas Pe­ter­bu­ri Pü­ha Geor­gi Lin­na­haig­la peaarst Ana­to­li Do­mašen­ko koh­tu­mi­sel ve­ne va­na­sõ­na – ne imei sto rub­lei, a imei sto dru­zei. "Hea­de naab­ri­te­ga on ala­ti mõist­lik ja va­ja­lik koos­tööd aren­da­da," üt­les Bak­ler.
 
Vi­sii­di käi­gus pöö­ra­ti põ­hi­list tä­he­le­pa­nu Dip­lo­mi­järg­se Täiend­koo­li­tu­se Me­dit­sii­nia­ka­dee­mia või­ma­lus­te­le, kus val­mis­ta­tak­se et­te ars­te 82 eria­lal ehk prak­ti­li­selt kõi­gis kaa­saeg­se me­dit­sii­ni vald­kon­da­des. Ees­ti de­le­gat­sioo­ni es­ma­ne hu­vi seis­nes kon­tak­ti­de loo­mi­ses aka­dee­mia ja Ida-Vi­ru­maa kesk­haig­la va­hel.
 
Va­le­ri Kor­bi sõ­nul nä­hak­se koos­töö­või­ma­lu­si näi­teks eri­ne­va­te kva­li­fi­kat­sioo­ni tõst­mi­se kur­sus­te ja täiend­koo­li­tus­te kor­ral­da­mi­sel, aga ka Pe­ter­bu­ri ars­ti­de töö­ta­mi­ses Ees­tis.
 
"Sel­leks tu­leb eel­ne­valt la­hen­da­da kõik ju­rii­di­li­sed kü­si­mu­sed, mis puu­du­ta­vad mit­te-ELis saa­dud me­dit­sii­ni­li­se ha­ri­du­se tun­nus­ta­mist," rää­kis Korb. "Me mõt­le­me mit­te ai­nult kon­ve­rent­si­de­le ja kur­sus­te­le vaid ka või­ma­lu­se­le, kui­das Pe­ter­bu­ri ars­tid saak­sid tu­le­vi­kus töö­ta­da Ees­tis. Või­ma­lu­si sel­leks on – igal aas­tal saab seal dip­lo­mi um­bes 1500 ars­ti ning seal on olu­kord meie­ga võr­rel­des vas­tu­pi­di­ne – to­hu­tu ars­ti­de ja spet­sia­lis­ti­de üle­jääk. See avab­ki vä­ga suu­red või­ma­lu­sed koos­tööks ka­he maa va­hel."

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

14. august 2018

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

mai 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

juuli 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.