RAIVO PAAVO:

Alati on võimalik leida raha põhjendatud palgatõusuks

<strong>Alati on võimalik leida raha põhjendatud palgatõusuks</strong>

Hoolimata sellest- kas Raivo Paavo jätkab riikliku lepitajana pärast oma esimese ametiaja lõppemist 10. juunil- jääb tervishoiutöötajatel ikka võimalus tänavu vaevaliselt algavatel palgaläbirääkimistel vajadusel lepitajat kaasata. Nõnda- nagu see juhtus kaks aastat tagasi- kui Raivo Paavo viis osapooled praegu kehtiva palgaleppeni.

<br /><strong>Raivo Paavo- te olete riiklik lepitaja olnud 2003. aasta juunist- s.o varsti kolm aastat. Esmalt - kuidas on see mõjunud teie tervisele? Lähete isiklikule juubelile (60. sünnipäev oli 22. mail - <em>Toim.</em>) reipalt vastu?</strong>

"Töö riikliku lepitajana ei ole tervisele kuidagimoodi negatiivselt mõjunud ja seetõttu võib rõõmsalt ja rahulikult juubelile vastu astuda. Vastupidi - 2004. aasta positiivselt lõppenud tervishoiutöötajate alampalga läbirääkimised- mille tulemusena paranesid arstide- õdede ja hooldustöötajate palgatingimused- andsid positiivse laengu ka riiklikule lepitajale tema tervise seisukohalt."

<strong>Kui möödunud aastal ootas riiklikult lepitajalt abi <em>ca</em> 68 000 töötajat- s.o 12 protsenti Eesti töötajaskonnast- siis mida see teie kui lepitaja jaoks ütleb? On see töötajate-tööandjate tavalises mõõdus võitlus või on selles Eestile midagi iseloomulikku?</strong>

"Lepitaja institutsioon on ellu kutsutud töösuhete osapoolte vahel tekkinud konfliktide kiireks ja rahumeelseks lahendamiseks. Seepärast on arusaadav ka lepitaja poole pöördumine- kui omavahel tulemusteni ei jõuta. Töötajate ja tööandjate võitlus oma seisukohtade ja eesmärkide saavutamise eest on iseloomulik kõikidele demokraatlikele riikidele."

<strong>Kuus aastat tagasi Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehena ütlesite Maalehele- et “Eestis ei ole töösuhted veel välja arenenud. On väga palju ebakorrektsust- ebaausust- hoolimatust töötegija vastu- lausa vaenulikkust”. Kas täna parandaksite seda mõtet?</strong>

"Kuus aastat on pikk aeg ning kindlasti on sellel perioodil väga palju muutunud ja kindlasti ka positiivses suunas: jõudsalt on edenenud alampalga läbirääkimised. Kvaliteetsemaks ja tulemuslikumaks on muutunud kollektiivlepinguläbirääkimised kõikidel tasanditel- s.t et sõlmitavad kollektiivlepingud on mahukamad- konkreetsemad- suurenenud on täiendavate sotsiaalsete garantiide osa.<br /> Samal ajal on arenguruumi veel palju: töötajate esindajate suurem koolitusvajadus- töötajat senisest enam väärtustav palgapoliitika- töösuhete parandamine informeerimise ja konsulteerimise kaudu."

<strong>Kohtuasjades kasutavad pooled pahatihti venitamistaktikat. Kui levinud on venitamistaktika riikliku lepitaja osalusel? Kuivõrd distsiplineerib riikliku lepitaja osalemine teisi osapooli?</strong>

"Riikliku lepitaja osalusel toimuvatel lepitusläbirääkimistel venitamistaktikat ei kasutata. Samal ajal võib lepitusmenetlus kesta kuid- sest puhtprotseduuriliselt võtab asjaolude selgitamine- osapooltega eraldi kohtumiste ja lepitusläbirääkimiste korraldamine- ekspertide kaasamine teatava aja. Tihtipeale on vajalik täiendavate palgaandmete kogumine ja analüüside teostamine ning muu selline. Protsessi käigus tuleb ette momente- kus on vajalik aja mahavõtmine."

<strong>Palun tooge mõni näide- kus te pole lepitajana suutnud saavutada kokkulepet?</strong>

"Valdavalt suudetakse riikliku lepitaja juures jõuda mõlemaid osapooli rahuldava kokkuleppeni. Positiivselt lõppenud töötülide protsent on 80. Negatiivse näitena võib tuua töötüli ASis Viru Õlu- kus töötajad olid valmis oma esialgsest 9-protsendilisest palganõudmisest tulema alla kuni kolme protsendini ehk inflatsiooni protsendini- kuid tööandja ei rahuldanud ka seda nõuet."

<strong>Kui suur osa riikliku lepitajani jõudvatest konfliktidest põhinevad palgaküsimustel?</strong>

"Valdavalt ongi tegemist palgaküsimustega- kuid samal ajal on avatud ka mitmed muud küsimused: sotsiaalsed garantiid- tööandja ja ametiühingu suhted- usaldusisiku koolitus ja garantiid- töö- ja puhkeaeg jne."

<strong>Missuguseid teadmisi või oskusi vajate riikliku lepitajana kõige sagedamini?</strong>

"Riiklik lepitaja peab omama haridust- haritust- pikaajalist töökogemust töösuhete vallas ja loomulikult elukogemust- et lepitavaid pooli maha rahustada- uuesti dialoogile kaasata- et võimalikke kompromisse otsida ja leida. Lepitusprotsess lahenduse leidmiseks on omaette kompromisside kunst."

<strong>Mida võiks läbirääkijad jälgida- et riikliku lepitaja abi läheks vaja võimalikult harva?</strong>

"Nõudmised ei tohiks olla põhjendamatult suured ja teisalt tuleb anda aru- et alati on võimalik leida täiendavaid vahendeid ja võimalusi tõusudeks."

<strong>Teie kuupalk on 30 135 krooni ehk 80 protsenti Eesti keskmise palga ja koefitsiendi 4 korrutisest pluss lisatasu avalikus teenistuses töötatud aastate eest. Kui empaatiline suudate olla näiteks hooldaja suhtes- kes saab napilt alampalka?</strong>

"Riikliku lepitaja peamiseks ülesandeks on leida palgavaidlustes palgakompromiss ja loomulikult saab see kompromiss olla selline- et töötaja vähemalt elementaarne toimetulek oleks tagatud- lepitaja juures räägitakse üleriigilisest- sektoriaalsest ja ettevõtte alam- ehk baaspalgast."

<strong>Riikliku lepitaja kantseleis töötab kolm inimest ja lisaks 17 paikkondlikku lepitajat. Kas nemad saavad tasu lepitustöö eest?</strong>

"Paikkondlikud lepitajad töötavad ühiskondlikel alustel- saades tasu konkreetse lepitustoimingu eest tööettevõtulepingu alusel. Vahendid selleks on ette nähtud kantselei eelarves."

<strong>Miks te üldse läksite 1989. aastal ametiühingutööle? Kas oli mingi konkreetne sisemine ajend või kutsus keegi?</strong>

"Ju ma niimoodi olen ehitatud- et töösuhted ja nende stabiilne areng on olnud südamelähedased. Sellega sai tegeldud Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingus aastatel 1989- 1991 ja edasi ametiühingute keskliidus ning viimased aastad riikliku lepitajana."

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

RAKVERE HAIGLA AS otsib RAVIJUHTI

Rakvere Haigla AS

11. veebruar 2019

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.