ALLAR JÕKS:

Riigijuhtide tervist saab kontrollida ka ilma pidevalt tegutseva erikomisjonita

<strong>Riigijuhtide tervist saab kontrollida ka ilma pidevalt tegutseva erikomisjonita</strong>

Neuroloog Helle Nurme arvamuslugu “Päevapoliitika meditsiiniline külg” 16. augusti Postimehes tõstatas sellele järgnenud aruteludes ka presidendi tervislike põhjuste tõttu tagandamise temaatika. Õiguskantsler Allar Jõks on seisukohal- et kindlasti ei saa arvamust isiku tervisliku seisukorra kohta teha vaid massimeedia poolt vahendatu alusel ning tõsikindel ekspertiis saab põhineda vaid piisavatel otsekontaktidel hinnatavaga ja pädevatel meditsiinilistel uuringutel.

 

<br /><strong>Seaduse järgi on presidendi kestvalt (töö)võimetuks tunnistamise taotlemine Eestis õiguskantsleri pädevuses. Õiguskantsler Allar Jõks- kuidas selline protseduur teoreetiliselt välja näeks?</strong>

"Taotluse esitamise Riigikohtule presidendi tunnistamiseks kestvalt võimetuks oma ülesandeid täitma tingiksid eelkõige tervislikud asjaolud- nagu on seadusandja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse paragrahvis 11 sätestanud (“tervisest tulenev ilmne võimetus”). Tervislike põhjustena- mille tõttu president on kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma- on selles seaduses mõistetud nii vaimsest kui füüsilisest tervisest tulenevaid põhjusi.<br /> Siinjuures on oluline- et võimetus oma ülesandeid täita oleks ilmne- kestev- püsiv ja pöördumatu. Seega saab presidendi kestvalt võimetuks tunnistamise taotlust esitada ainult siis- kui president ei ole kestvalt suuteline täitma ühtegi oma ülesannet.<br /> Õiguskantsleri poolt tehtud põhjendatud taotluse põhjal saab Riigikohus oma otsusega peatada presidendi volitused ennetähtaegselt. Põhiseaduse § 83 kohaselt lähevad sel juhul presidendi ülesanded ajutiselt üle riigikogu esimehele. Pärast kestvalt võimetuks tunnistamist saab president töövõime taastudes ka uuesti ametisse naasta.<br /> Kuid samas ütleb põhiseadus- et kui vabariigi president ei saa oma ametikohustusi täita üle kolme kuu järjest või kui tema volitused on enne tähtaega lõppenud (ka muudel- tervisest mittetulenevatel põhjustel- nagu näiteks süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel)- siis valib riigikogu neljateistkümne päeva jooksul uue vabariigi presidendi."

<strong>Tõenäoliselt toetuks õiguskantsler presidendi töövõimetust käsitlevas taotluses juhul- kui on tegemist tervislike põhjustega- arstide hinnangule. Kas vastav komisjon on pidevalt olemas?</strong>

"Mingit pidevalt tegutsevat riigijuhtide tervise ekspertiisikomisjoni loodud ei ole. Kust ja millise ala asjatundjatelt vajaduse korral eksperthinnang tellida- sõltub kindlasti konkreetsetest asjaoludest. Alati tuleb aga kaaluda ekspertiisi läbiviimise metoodikat.<br /> Kindlasti ei saa arvamust isiku tervisliku seisukorra kohta teha vaid massimeedia poolt vahendatu alusel. Tõsikindel ekspertiis saab siiski põhineda vaid piisavatel otsekontaktidel hinnatavaga ning pädevatel meditsiinilistel uuringutel.<br /> On selge- et kui on tegemist vaimsest või füüsilisest tervisest tulenevate põhjustega- saab õiguskantsleri põhjendatud taotlus tugineda meditsiinilise kolleegiumi või vastava ala asjatundjate ekspertkomisjoni otsusele."

<strong>Kas presidendi tervis on kogu rahva asi?</strong>

"Arusaadavalt ei või isiku ravimisega tegelevad tervishoiutöötajad avalikkuse ette tuua terviseandmeid isegi siis- kui need on murettekitavad või kui seda põhjendatakse väidetava avaliku huviga. Seadus keelab delikaatseid isikuandmeid- milleks on ka terviseandmed- avaldada ilma isiku nõusolekuta ning siin kohtleb seadus võrdselt kõiki inimesi- ka kõrgeid riigiametnikke.<br /> Seega saab tervise kohta käiva info levitamise üle otsustamise õigus siiski jääda isikule endale."

<strong>Kas Eesti Vabariigi kõrgemate (riigi)ametnike - president- Riigikogu esimees- parlamendiliikmed- valitsuse liikmed- õiguskantsler jt - arstlik järelevalve- tervise kontrollimine ja/või tervise eest hoolitsemine on praegu üldse eraldi sätestatud?</strong>

"Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 28 lõige 1 sätestab igaühe õiguse tervise kaitsele. Seega on kõigil ühiskonna liikmetel võrdne õigus ja kohustus oma tervise eest hoolitseda. Asjakohatu oleks teatud isikutele täiendavate kohustuste panemine või õiguste andmine- kuna jätkusuutliku riigi püsimajäämiseks on vajalik iga inimese tervise hoidmine. Siin tuleb lähtuda võrdsest kohtlemisest.<br /> Olen rääkinud ennetava regulaarse tervisekontrolli viimisest iga inimeseni ning niisuguse süsteemi loomise vajadusest tervishoius- mis motiveeriks inimesi korrapäraselt perearsti külastama ning saama infot oma tervise seisukorrast."

<strong>Millal teie kui kõrge riigiametnik ise viimati põhjaliku tervisekontrolli läbisite- kui see saladus ei ole?</strong>

"Töötervishoiu ja tööohutuse seadus- mis laieneb kõigile riigi ametiasutustes töötavatele avalikele teenistujatele- paneb tööandjale kohustuse mitte harvemini kui kord kolme aasta jooksul korraldada töötajatele tervise kontrollimine- kui töötaja tervist võivad ohustada töökeskkonnast või töö laadist (kuvariga töötamine vmt) tulenevad ohutegurid. Tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures peab tööandja võimaldama töötajatele tasuta.<br /> Õiguskantsleri Kantseleis tegime töötajate tervise põhjaliku kontrolli 2005. aasta sügisel- mille raames käisin kontrollis ka mina- töötervishoiuarst hindas mu kõlbulikuks õiguskantsleri ametit täitma. Järgmine tervisekontroll meie kantselei ametnikele peaks toimuma aastal 2007.<br /> Lisaks sellele käin kaks korda aastas oma perearsti juures mõõtmas vererõhku- tegemas EKGd ning muid vajalikke analüüse. Üle kahe aasta teen koormustesti.<br /> Niisuguse seaduses sätestatud regulaarse tervisekontrolli kaudu peaks ka kõrgete riigiametnike tervislik seisund ning töövõime olema pidevalt jälgitav.<br /> Eelnimetatud seadusest tuleneva nõude kohaselt tuleks ju perioodilist tervisekontrolli korraldada ka presidendi kantseleis. Töötervishoiuarst peaks ausalt tööandjale teatama- kas töötaja on oma töökohustuste täitmiseks sobiv või mitte ning vajadusel tegema iga töötaja osas soovitused töökorralduse muutuste- osalise töö-aja vms osas."

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.