NATALJA JEDOMSKIHH-EIGO:

Haiglaarstid teenivad oma palga lisatöö ja ületundidega

<strong>Haiglaarstid teenivad oma palga lisatöö ja ületundidega</strong>

Juulis valminud tervishoiutöötajate iga-aastase märtsikuu palgauuringu kokkuvõte näitab- et haiglates töötavate arstide- õdede ja hooldajate keskmine palgatõus oli napilt suurem inflatsioonist ning tunduvalt väiksem Eesti keskmise brutokuupalga kasvust.

Tänu tõhusale koostööle haiglate ja ministeeriumi vahel valmis sellel aastal põhjalikum analüüs. Eelmisel aastal avaldatud andmed tekitasid elevust meedias põhjusel- et ministeeriumi avaldatud andmeid tõlgendati meelevaldselt. Sellel aastal meedias avaldatud andmed olid palju tõepärasemad just tänu nende asjatundlikumale tõlgendamisele ning haiglate poolt korrektsemalt edastatud algandmetele. Tundub- et andmeesitajad on mõistnud- et nende esitatut kasutatakse väga oluliste otsustusprotsesside juures.

Segadus tekib ka sellest- et avaldatud uuringus kajastuvad ainult haiglates töötavate meedikute palgad. Kuid on ka väljaspool haiglaid töötavaid meedikuid. Varem koguti palgaandmeid ainult palgaläbirääkimisteks haiglates. Kuid üldsus soovib saada teavet kogu tervishoiusüsteemi töötasude kohta.

2006. aastal kogus ministeerium andmeid kõikidest tervishoiuteenust osutavatest asutustest. Perearstide töötasude analüüsi avaldab ministeerium oktoobris.

Tavaliselt avaldab ministeerium nii keskmisi kui ka teisi palganäitajaid. Keskmise tunnipalga saamiseks jagatakse kõikide arstide märtsikuu töötasu töötatud tundidega. See näitaja ei peegelda tavaliselt olukorda adekvaatselt.

Juhul- kui enamik töötajaist saab miinimumpalka ja ainult üks töötaja väga kõrget töötasu- siis võivad tema andmed tõsta keskmise palga kõrgele.  Seega tuleb arvestada- et keskmine palk ei näita summat- mida teenib enamik või millest pooled arstidest teenivad tunnis rohkem ja teised vähem - viimast näitab mediaan.

Arstide keskmine palk oli 2006. a märtsis 82 krooni tunnis- kuid pooled haiglates töötavatest arstidest said üle 75 krooni tunnis ja pooled alla 75 krooni tunnis.

Kuna arstide töötasud haiglati ja erialati on väga erinevad- siis on avaldatud mediaani kõrval ka maksimum- miinimum ja teised statistilised parameetrid- mis näitavad palkade varieeruvust. Näiteks arstide põhitunnipalga maksimum oli 440 krooni (üldhaiglas) ja miinimum 18 krooni (hooldushaiglas)- mis tähendab 24-kordset palgavahet Eesti haiglasüsteemis.

Kuid maksimum- ja miinimumtunnipalka saavad tavaliselt ainult üksikud arstid ning enamasti mitte regulaarselt- vaid tükitöö eest. Enamik haiglaid maksab arstidele siiski kehtestatud miinimumtunnipalka või rohkem. Kuid seitse protsenti arstidest teenib ikka alla kokkulepitud summa. Seevastu viis protsenti arstidest saab kõrgemat tunnipalka kui 129 krooni.

Õendusalatöötajate keskmine tunnipalk 2006. aasta märtsis oli 43 krooni (mediaan 40 krooni) ning hooldajatel 24 krooni (mediaan 23 krooni). (Keskmise tunnipalga põhjal saab arvutada- et õendusalatöötajad teenivad keskmiselt 52 protsenti arsti palgast.)

Kõrgeimat keskmist tunnipalka saavad erihaiglates töötavad meditsiinitöötajad: arstid 92 krooni- õed 50 krooni ja hooldajad 27 krooni. Kõige madalam keskmine tunnipalk on taastusravihaiglate (60 krooni/tund) ja hooldushaiglate arstidel (72 krooni/ tund). Samuti mõlema liigi haigla õdedel (37 krooni/tund) ja hooldajatel (21 krooni/tund).

Alla palgakokkuleppes kehtestatud tunnipalga alammäära on tasustatud neli protsenti õendusala töötajatest ja kuus protsenti hooldajatest.

Kõige kõrgemat keskmist tunnipalka saavad radioloogia erialal töötavad arstid - 103 krooni. Neile järgnevad hambaarstid- farmakoloogid ja patoloogid. Kõige madalamat põhitunnipalka saavad ortodondid - 67 krooni tunnis.

Sarnane pilt on õdede seas. Kõige kõrgemat keskmist tunnipalka saavad radioloogiaõed - 54 krooni tunnis. Neile järgnevad anestesioloogia ja intensiivravi- operatsiooni- ja intensiivõenduse erialal töötajad. Kõige madalamad on põhitunnipalgad diabeedi- ja kooliõdedel.

Sel aastal on arvutatud kogutud andmete põhjal kaks erinevat palganäitajat: tunnipalk ja arvestuslik aasta keskmine kuupalk.

Tunnipalk on töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud tüki-- tunni-- päeva-- nädala või kuupalga määra alusel välja makstud brutopalk. Tunnipalga arvestamiseks on kuu põhipalk jagatud kuus töötatud tundide arvuga (v.a ületunnid). Tunnipalk ei sisalda lisatasusid.

Arvestuslik aasta keskmine brutokuupalk sisaldab põhipalka- regulaarseid lisatasusid- lisatasu õhtuse töö- öötöö- puhkepäevadel ja riiklikel pühadel töötamise eest- ületundide eest ning teisi regulaarseid lisatasusid.

Kuna tervishoiutöötajate brutokuupalk on suurem kui põhitunnipalga korrutis keskmise kuu töötundidega (168)- siis see näitab- et kõrgem palk teenitakse suurema töökoormuse (lisatöö ja ületundide) arvel.

Arstide arvestuslik aasta keskmine brutokuupalk 2006. aastal on uuringu andmetel 17 611 krooni- mis on ligi kaks korda kõrgem 2006. a I kvartali riigi keskmisest brutopalgast (8591 krooni). Õdede aasta keskmine brutokuupalk on 8232 krooni ja hooldajatel 4725 krooni.

Tarbekaupade ja teenuste keskmine kallinemine moodustas 2006. aasta märtsis võrreldes 2005. aasta märtsiga 4-0 protsenti. Tervishoiutöötajate keskmine palgatõus oli napilt suurem inflatsioonist.

Võrreldes eelmise aastaga kasvas 2006. aastal arstide keskmine tunnipalk ainult 4-9 protsenti. Väikseim oli kasv õdede ja ämmaemandate palkades - 4-1 protsenti. Kõige suurem on olnud protsentuaalne palgatõus hooldajatel- kus tunnipalk kasvas võrreldes eelmise aastaga üle seitsme protsendi.

Statistikaameti poolt avaldatud keskmise brutokuupalga kasv 2006. aasta I kvartalis võrreldes 2005. aasta sama ajaga oli 15-7 protsenti ja tunnipalga puhul 13-8 protsenti. Seega võib järeldada- et meedikute palgatõus ei olnud eriti suur.

<br /><strong>NATALJA JEDOMSKIHH-EIGO<br /></strong>sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna analüütik

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.