Hakatakse uurima arstide suitsulembust

Tartu Ülikooli teadlased hakkavad uurima suitsetamist Eesti arstide hulgas.

Seega paluvad korraldajad osaleda üle-eestilises teadusuuringus „Epidemioloogiline ja geneetiline tõendus tervishoiutöötajate suitsetamiskäitumise ja nikotiinisõltuvuse kohta”. 

Uuringul on kaks eesmärki – uurida Eesti arstide suitsetamiskäitumist ning leida suitsetamisharjumust mõjutavaid geene, mis võivad aidata välja töötada parema taktika suitsetamisest loobumiseks. Uuringuandmete kogumine toimub 2014. aasta oktoobrist detsembrini.

Uuringus osalemine on vabatahtlik, kuid loodame Teie tõhusale koostööle.

Saadame iga arsti kodusele aadressile ümbriku uuringumaterjalidega. Ümbrik sisaldab uuringu kaaskirja, küsimustikku suitsetamiskäitumise kohta ja kahte katsutit koos juhendiga DNA-proovi kogumiseks. Palume need täidetult tagastada. Teie poolt antud delikaatse informatsiooni konfidentsiaalsuse tagamiseks pole küsimustikul ega DNA-proovi katsutitel Teie nime, vaid ainult uuringu numbriline kood.

Et uuring oleks usaldusväärne ja esinduslik, on Teie osalemine uuringus äärmiselt oluline olenemata Teie suitsetamise staatusest. Uuring on rahastatud Eesti Teadusagentuuri personaalse uurimistoetusena (PUT299).

Uuringust lähemalt
Suitsetamine on üks olulisemaid tervisehädade põhjuseid maailmas, mistõttu on oluline teada suitsetamiskäitumist ja geneetiliste tegurite osa selles. Arenenud maades on arstide hulgas suitsetamine viimastel kümnenditel vähenenud ja selle levimus on madalam kui kogurahvastikus, kuid Ida-Euroopa riikides on suitsetamislevimus suhteliselt kõrge. Erinevused arstide ja riigi kogurahvastiku suitsetamisharjumustes viitavad vajadusele välja selgitada arstide suitseta¬mislevimus Eestis. Eestis on arstide suitsetamist uuritud aastatel 1977, 1982 ja 2002. Et hilisemad üleriigilised andmed arstide tubakatarbimise kohta puuduvad, siis pole teada, kas suitsetamislevimus meie arstide seas on praeguseks tõusnud või langenud, kas see on kõrgem või madalam kui kogurahvastikus. Antud küsimusele võimaldab vastata käesolev uuring.

Uuringu teine eesmärk on leida suitsetamisharjumust mõjutavaid geene. Kirjanduse andmetel on teada, et teatud geenide variandid muudavad inimese vastuvõtlikumaks nikotiini toime suhtes ja seetõttu on suitsetamisest loobumine raskem. Oma uuringus tahame selgitada neid geenides esinevaid variante, mis on seotud suitsetamisharjumuse püsimise ja suitsetamisest loobumisega. Geneetiliste andmete analüüs võib tulevikus aidata kaasa parema suitsetamisest loobumise taktika väljatöötamisele.

Käesolev uuring keskendub suitsetamise epidemioloogiale (suitsetamise alustamise vanus, nikotiinisõltuvus, suitsetamise intensiivsus, suitsetamisest loobumine, rahvastiku panusrisk suitsetamisega seotud haiguste tekkes) ning suitsetamiskäitumise ja nikotiinisõltuvuse geneetikale (fenotüübi-genotüübi seosed, geen-geen interaktsioonid, Mendeli randomisee-rimine kasutades nikotiinisõltuvusega seotud geene).

Uuringus osalejale
Uuringus osalemine on vabatahtlik, kuid loodame Teie tõhusale koostööle. Palume Teil täita kaasasolev küsimustik, koguda DNA-proov ja tagastada need lisatud ümbrikus esimesel võimalusel. Saaja aadressiga varustatud tagastusümbriku eest on postikulu tasutud, palume Teil saadetis vaid posti panna.

Küsimustikule vastamist ja DNA-proovi kogumist käsitletakse nõusolekuna uuringus osalemiseks ning saadavate andmete analüüsimiseks ja edaspidiseks kasutamiseks. Kui Te loobute DNA-proovi kogumisest, saatke meile kindlasti tagasi täidetud küsimustik. Kui Te ei soovi uuringus osaleda, siis saatke sellekohane teade e-posti aadressile suitsetamisuuring@ut.ee või tagastage täitmata küsimustik tagastusümbrikuga.

Kuna uuringu õnnestumiseks on vajalik võimalikult paljude arstide osavõtt, siis saadetakse mittevastanutele küsimustike ja DNA-proovi katsutite postitamisele järgneva kahe nädala pärast meeldetuletuskiri ning veel kahe nädala pärast kogu komplekt uuesti.

Täiendavat informatsiooni saate uuringu kodulehelt (http://www.arth.ut.ee/et/teadus/suitsetamisuuring).

Tagame anonüümsuse
Uuringusse valitud arstide andmed on saadud tervishoiutöötajate registrist ning kodused aadressid nende andmete ühendamisel rahvastikuregistriga. Seda on tehtud Andmekaitse Inspektsiooni nõudeid järgides.

Et inimesed tunnevad end sageli ebamugavalt, kui neile esitatakse isiklikke küsimusi, on uuringus osalemine anonüümne tagamaks Teilt saadud delikaatse informatsiooni konfidentsiaalsuse. Teile saadetud küsimustikul ega DNA-proovi katsutitel pole Teie nime, on ainult uuringu numbrikood. Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, samuti ei kuulu need muutmata kujul avaldamisele. Rahvastikuregistrist saadud isikuandmeid kasutatakse küsimustike ja DNA-proovi katsutite saatmiseks, vastuste põhjal tekkiva andmestikuga isikuandmeid ei seota. Kõik tulemused avaldatakse alati rühmitatud (statistilisel) kujul, mis ei võimalda isikuid tuvastada.

Teie panus on oluline
Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi ning bio- ja siirdemeditsiini instituudi teadlased on uuringu põhjalikult ette valmistanud, kuid selle õnnestumisse annavad suurima panuse arstid, kes on nõus uuringus osalema. Et uuring oleks usaldusväärne ja esinduslik, on Teie osalemine uuringus äärmiselt oluline olenemata Teie suitsetamise staatusest.

Soovides hüvitada Teie ajakulu ja väärtustada Teie panust, loosime vastanute vahel välja 25 raamatupoe kinkekaarti, igaüks väärtuses 50 €.

Uuring on rahastatud Eesti Teadusagentuuri personaalse uurimistoetusena (PUT299). Uuringu läbiviimiseks on olemas Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee luba (protokolli number 235/T-12) ja isikuandmete töötlemiseks teadusuuringus Andmekaitse Inspektsiooni otsus (otsuse number 2.2.-3/14/357r), on tagatud juurdepääs rahvastikuregistri andmetele (dokumendi number 10-10/322-2). Uurimistöö teostamise aeg on 2014–2017.

 

 

 

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.