Paluste: Parandame kvaliteetse arstiabi kättesaadavust

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja Heli Paluste kommentaar konkurentsiameti ettepanekule.

Konkurentsiameti järelevalveosakonna juht Juhan Põldroos ütles hiljuti mu.ee online-intervjuule vastates, et seni puuduvad seadusandluses selged reeglid, mille alusel otsustada, millal on haiglavõrgu haiglate eelistamine ravilepingute jagamisel sisuliselt põhjendatud ning konkurentsiameti hinnangul toimub see tihti automaatselt. Ta märkis, et konkurentsiamet on käesoleva aasta kevadel teinud sotsiaalministeeriumile ettepaneku sellised reeglid seadusandlusesse kehtestada.

Samuti viitas Põldroos, et  vastavalt konkurentsiameti ettepanekule avataks osad erialad vabale konkurentsile, siis osaleksid kõik pakkujad võrdselt hinnakonkurentsis.

Küsimusele, mis neist ettepanekutest on saanud, vastas sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja Heli Paluste:

Haiglavõrgu arengukava (HVA) mõte on tagada tervishoiuteenuste ühtlane kättesaadavus Eesti eri piirkondades. HVA haiglaks olemine pole mitte ainult õigus, vaid ka kohustus tagada iga päev ööpäevaringne erakorraline abi kõikideks planeerimatuteks olukordadeks inimeste tervises ja ka riigis tervikuna. Haiglavõrgu arengukava haiglate üle teostatakse pidevat kontrolli, toimuvad kliinilised auditid ning jälgitakse ravijärjekordade pikkust ja ravitöö tulemust erinevate indikaatorite abil.

Kindlasti on ka erateenuseosutajad meditsiinis oluline lisaressurss, mis suurendab riigi ja inimese valikuvõimalusi. Vabariigi Valitsus on heaks kiitnud uue tegevusprogrammi, milles on kokku lepitud ka tegevused kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse parandamiseks.

Praegu on sotsiaalministeeriumi esimene prioriteet koostöös haigekassaga välja töötada ja rakendada rahalise hüvitise põhimõtted ravijärjekorra väliste vastuvõttude kompenseerimiseks ravikindlustusega hõlmatud kindlustatule. Seejärel on ministeeriumil plaanis analüüsida vaba konkurentsi kasutamise võimalusi teatud teenuste osas ning läbi töötada muuhulgas ka konkurentsiameti ettepanek.“

Milline on selle tegevusprotsessi ajagraafik ehk mis ajaks on plaanis haigekassaga nimetatud hüvitise põhimõtted välja töötada ja millal võetakse ette konkurentsiameti ettepanek?

Täpset ajagraafikut selles osas ei ole. See sõltub ka sellest, kui kiiresti liigume rahalise hüvitise rakendamisega.

Mida tähendab see „rahalise hüvitise põhimõtted ravijärjekorra väliste vastuvõttude kompenseerimiseks ravikindlustusega hõlmatud kindlustatule“?

See puudutab Ravikindlustuse seaduse paragrahvi § 661  (Väljaspool ravijärjekorda osutatud tervishoiuteenuse hüvitis) rakendamisest, https://www.riigiteataja.ee/akt/116042014017 

Väljavõte seadusest:
§ 66'1.  Väljaspool ravijärjekorda osutatud tervishoiuteenuse hüvitis

(1) Valdkonna eest vastutav minister võib haigekassa nõukogu ettepanekul kehtestada määrusega loetelu tervishoiuteenustest, välja arvatud hambaraviteenus, ja selliste tervishoiuteenuste kulu hüvitamise korra, mida kindlustatud isikule on väljaspool ravijärjekorda osutanud Eestis tegutsev tervishoiuteenuse osutaja, kellel on tervishoiuteenuse osutamise ajal kehtiv ravi rahastamise leping haigekassaga (edaspidi haigekassa lepingupartner).

(2) Haigekassa nõukogu ettepaneku aluseks võib olla:

1) vajadus tagada küllaldane juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele või

2) vajadus kontrollida kulusid ja vältida rahaliste, tehniliste või inimressursside raiskamist.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruses võib sätestada tervishoiuteenused, mis:

1) mõjutavad olulisel määral patsiendi elukvaliteeti, vältides puude või püsiva tervisekahjustuse väljakujunemist;

2) tingivad patsiendi haiglasse paigutamise vähemalt üheks ööks või

3) nõuavad spetsialiseeritud meditsiinitaristute ja -seadmete kasutamist.

(4) Haigekassa hüvitab tervishoiuteenuse osutaja poolt ravijärjekorda kantud kindlustatud isikule haigekassa lepingupartneri poolt väljaspool ravijärjekorda meditsiinilisel näidustusel ja saatekirja alusel osutatud tervishoiuteenuse osutamise kulu käesoleva seaduse § 30 lõike 1 alusel kehtestatud tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimuste ja piirhindade alusel, ületamata kindlustatud isiku poolt tervishoiuteenuse eest tasutud summat.

(5) Väljaspool ravijärjekorda osutatud tervishoiuteenuse hüvitise maksmisel ei hüvitata kindlustatud isikule käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud lisatasu ja täiendavat omaosalust.

(6) Väljaspool ravijärjekorda osutatud tervishoiuteenuse hüvitis tervishoiuteenuse eest, mille osutamise ravijärjekorrale Eestis on ravikindlustuse seaduse § 38 lõike 3 alusel kehtestatud vähemalt üheaastane maksimumpikkus, makstakse välja haigekassa kehtestatud hüvitise väljamaksmise otsuses kindlaksmääratud päeval, kuid mitte hiljem kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise ravijärjekorra maksimumpikkuse kohase tähtaja viimasel päeval.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

RAKVERE HAIGLA AS otsib RAVIJUHTI

Rakvere Haigla AS

11. veebruar 2019

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.