Paluste: muudatus annab õele ainult korduvretsepti õiguse

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja Heli Paluste sõnul hõlmab hetkel veel kooskõlastusringil olev ja pereõele retseptiõiguse andev seaduse muudatus vaid piiratud hulka ravimeid ja nende väljakirjutamisele on kehtestatud piirang – pereõel on ainult korduva retsepti väljakirjutamise õigus.

Mai lõpul saatis arstide liit sotsiaalministeeriumile kirja , kus palub võimalust saada osa kõnealuse seaduse muutmisel, kuna liit ei olnud rahul muudatusega sellisel kujul nagu see maikuu seisuga oli. Kas arstide liidule vastati toona midagi ja kaasati neid seaduse muutmise protsessi?

Enne eelnõu koostamist läbis kooskõlastuse seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus, mis sai kooskõlastuse. Samuti saadeti eelnõu ja rakendusaktide tööversioonid mitteametlikuks kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks laiale ringile huvigruppidele, mille käigus palusime erinevatelt osapooltelt (sh erinevad arstlike erialade ühendused ja eriarstlikke erialade nõunikud) tagasisidet planeeritavate muudatuste kohta (sh ravimrühmade kohta). Saadud tagasisidet võib lugeda elavaks ning enamiku esitatud märkustega arvestati eelnõu ja rakendusaktide kavandite koostamisel. Eraldi vastuskirja osapooltele ei koostatud.

Õdedele retseptiõiguse andmine on olnud teemaks juba alates 2009. aastast, kui sõlmiti sotsiaalministeeriumi Eesti Perearstide Selts hea tahte koostöökokkuleppe „Esmatasandi tervishoiusüsteemi korrastamine ja jätkusuutlikuks muutmine”.

Koostöökokkuleppe üheks punktiks oli pereõdede tegevuse võimalik laiendamine sh piiratud ravimite väljakirjutamise õiguse andmine. Probleemi lahendamiseks ja seaduse muudatuste välja töötamiseks moodustati töögrupp, kuhu kuulusid ministeeriumi, Eesti Haigekassa, Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooli, Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkoolide, ravimiameti, Eesti Perearstide Seltsi, pereõdede seltsingu ja Eesti Õdede Liidu esindajad. 

Eelnõu väljatöötamisel lähtuti töörühma poolsest sisendist ja samuti eespool nimetatud dokumentide kohta saadud tagasisidest.

Kui õed saavad osalise ravimiretseptide väljastamise õiguse, siis kes kannab edaspidi vastutust nende poolt kirjutatud retseptide asjakohasuse eest ja jälgib määratud ravimite koos- ja kõrvalmõjusid? Kui juhtub, et ravimi tulemusena saab patsient tervisekahju, siis kas selle eest vastutab ravimi retsepti väljastanud õde või perearst või keegi kolmas?

Ravimi väljakirjutamise ja retsepti õigsuse eest vastutab eelnõu jõustumisel retsepti allkirjastaja. Ravikindlustuse seaduse § 41 lõike 2 muudatuse kohaselt saavad perearsti nimistu alusel tegutseva perearstiga koos töötavad õed retseptiravimite väljakirjutamise õiguse juhul, kui nad on läbinud kliinilise farmakoloogia alase täiendkoolituse.

Nimetatud õigus hõlmab piiratud hulka ravimeid ja nende väljakirjutamisele on kehtestatud piirang – pereõel on ainult korduva retsepti (st mitte esmase retsepti) väljakirjutamise õigus.

Nimetatud piirang on vajalik ravimite ohutu kasutamise tagamiseks, kuivõrd esmane ravimivalik  sõltub konkreetsest haigusseisundist ja patsiendist (sealhulgas kaasuvate haiguste esinemine, varasem ravi, samaaegne muude ravimite tarvitamine jms), mille kohta on perearstil enim informatsiooni ja pädevust läbikaalutud valiku tegemiseks.

Pereõde peab perearstiga konsulteerima mitte harvem kui üks kord korduvretsepti realiseerimise perioodi jooksul, et hinnata koos ravi jätkumist ja selle muutmise vajadust. Lisaks tuleneb arstiga konsulteerimise vajadus ka anamneesist, uuringutulemustest, haiguse iseloomust jms, mida tuleb vastavalt tegevusjuhenditele järgida.

Saate te ehk välja tuua, kuidas nt Soomes või mõnes muus ELi riigis on õdede retseptiõigusega? On see ELi riikides üldiselt igal pool olemas või pigem mitte?

Näiteks on ka Soomes antud piiratud ravimi väljakirjutamise õigus õdedele, kes töötavad  tervisekeskustes (meie mõistes esmatasandil). Ravimi väljakirjutamine on piiratud (kindlad, määratletud haiguseisundid ja ravimid) ja retsepti väljakirjutamise õiguse andmine eeldab õe diplomi olemasolu, töökogemust ning eraldi täiendkoolituse läbimist. Retsepti väljakirjutamise õigus lõpeb kui õde vahetab töökohta st kui ta ei tööta enam tervisekeskuses. Soome parlament võttis vastava muudatuse vastu 2010. aastal. Samuti on õdedel retsepti väljakirjutamise õigus näiteks ka Rootsis ja Ühendkuningriikides. Riigiti on vastav praktika erinev.

Mis on teie hinnangul peamised kasutegurid või plussid, mida õdedele retseptiõiguse andmine kaasa toob?

Muudatuse tulemusel suurenevad üldarstiabi osutamisel pereõe õigused ja paraneb pereõe iseseisva vastuvõtuteenuse kvaliteet. Kahtlemata avaldab see positiivset mõju nii õdedele kui ka õenduse arengule.

Lisaks hoitakse kokku perearsti tööaega, eelkõige kroonilistele haigetele korduvretseptide väljastamisel, mis omakorda aitab leevendada perearstide töökoormust ja ravijärjekordi.

Pereõed saavad iseseisva vastuvõtu käigus viia nõustamine ja teenuse osutamine lõpuni, nad ei pea iseseisva vastuvõtu käigus täiendavalt paluma arstilt ravimi väljakirjutamist.

Patsiendid saavad kiiremini vajalikud korduvretseptiga ravimid kätte ja perearsti poole pöördumisel on selle võrra lühem järjekord, mis omakorda peaks suurendama patsientide rahulolu teenusega.

Mis on saanud abiarstidele retseptiõiguse andmisest?

Seda teemat oleme arutanud asjasse puutuvate osapooltega (sh arstiteaduse üliõpilastega) ja ühiselt otsustatud, et üliõpilastele iseseisvalt retsepti väljakirjutamise õiguse  laiendamist me ei planeeri. Ilmselt peeti silmas üliõpilaste töötamise registreerimist koos koodi andmisega, mis võimaldaks ligipääsu infosüsteemidele ja jätaks ühtlasi nende tegevusest n.ö digitaalse jälje. See teema on ootel mitmete muude IT-arenduste kõrval.

Teadmiseks: Õigus laieneb reale ravimigrupile

Seaduseelnõu kohaselt on perearsti õel õigus oma nime all retseptile välja kirjutada järgmisi ravimeid ja toimeaineid (vaid kordus-, mitte esmane retsept):

? ATC kood A10 – diabeedi raviks kasutatavad ained;

? ATC kood C02, C03, C07 (välja arvatud sotalool), C08 ja C09 – kõrgvererõhktõve vastased ravimid;

? ATC kood C10 – vere lipiidide sisaldust vähendavad ained;

? ATC kood G02B, G03A ja G03DA02 – hormonaalsed rasestumisvastased ravimid;

? ATC kood H03A – kilpnäärme hormoonid;

? Imikute toitesegud.

Hetkeseis: Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamise tähtaeg oli 7. detsembril sel aastal, üheksast ministeeriumist on tänaseks (27.11) oma tagasiside andnud vaid kolm, neist üks (haridusministeerium) ei ole eelnõule heakskiitu andnud.

Loe samal teemal artikli juures viidatud teistest uudistest ja 18. novembril ilmunud Meditsiiniuudiste paberlehest.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.