Funktsionaalse iseseisvuse mõõdik annab teadmise, kuidas edasi minna

Mikrokutaanne stimulatsioonikinnas.
Mikrokutaanne stimulatsioonikinnas.

Insult on sage ja oluline terviseprobleem kogu maailmas, olles ülemaailmselt teine levinum surmapõhjus kardiovaskulaarsete haiguste kõrval.

Insuldihaige akuutravi on Eestis praegu väga hästi korraldatud. Akuutravil viibib insuldihaige 6-7 päeva, edasi aga vastava näidustuse olemasolul 42 päeva intensiivses taastusravi haiglas. 

Patsiendi jaoks on ülitähtis kuidas on korraldatud taastusravi ja taastusravi tulemusest oleneb haige hilisem toimetulek sageli jääva neuroloogilise defitsiidi tingimustes. Selleks ,et otsustada kui kaua haige peab viibima statsionaarsel taastusravil, millise intensiivsusega ja eesmärgiga erinevate terapeutide (füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed , kliinilise psühholoog) poolt pakutavat ravi haige vajab, otsustatakse ravimeeskonna koosolekul koos patsiendi või ka tema omastega. See toimub tavaliselt 3 päeva peale haige saabumist statsionaarsele taastusravile kui terapeudid on patsiendi seisundi hinnanud.
Selleks, et oleks selgem arusaamine haige prognoosist, ravil viibimise eeldatavast pikkusest, haige erinevatest probleemidest, meeskonna tegevuse lühi- ja kaugeesmärkidest, on vaja kasutada mõõdikuid. Samuti on mõõdikuid vaja ravi efektiivsuse hindamiseks, prognoosiks, haige süsteemseks suunamiseks tervishoiusüsteemis ja ravi optimaalseks rahastamiseks.
Mõõdik peab olema usaldusväärne, tundlik muutuste suhtes, kliiniliselt oluline ja valiidne. Hea mõõdik peab olema konsensuslikult välja töötatud ja kasutajasõbralik ning aktsepteeritud praktikute poolt.
Üheks laialdaselt kasutatavaks skaalaks on FIM (Functional Independence Measure - funktsionaalse iseseisvuse mõõdik), mis on välja töötatud 1984 aaastal American Congress of Rehabilitation ja American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation ühistööna. Eesmärgiks oli välja töötada tundlik mõõdik, mis peale motoorse funktsiooni mõõdaks ka kognitiivset ning psühhosotsiaalset seisundit.
FIMiga on võimalik hinnata patsiendi funktsionaalset võimekust 13 motoorse funktsiooni ja 5 kognitiivse funktsiooni osas. Iga tegevust hinnatakse 7 punkti skaalal selle järgi, kui palju vajab patsient mingis tegevuses abi. Seega tähistab 1 punkt seda, et patsient on võimetu teostama hinnatavat tegevust (täielik abivajadus); 2 punkti korral suudab 25-40% osas sooritada tegevust iseseisvalt (maksimaalne abivajadus); 3 punkti puhul suudab iseseisvat sooritada 50-75% tegevusest (mõõdukas abivajadus); 4 punkti näitab, et iseseisvalt sooritab üle 75% tegevusest (minimaalne abivajadus); 5 punkti korral vajab juuresolekut ja nõustamist tegevuse sooritamisel; 6 punkti puhul vajab tegevuse sooritamiseks abivahendit, mitte füüsilist abi (modifitseeritud sõltuvus); 7 punkti tähistab, et tuleb iseseisvalt tegevusega toime (sõltumatu). Summeeritud skoori minimaalne väärtus on 18 punkti (täielikult sõltuv kõrvalabist) ja maksimaalne 126 punkti (sõltumatu) (vaata: Schmidt, M., Nurm, M., Murdvee, M. Mõõdiku FIM kasutamise kogemus insuldihaigetel Keila Taastusravikeskuses. Eesti Arst 2013; 92(2):66-72).
FIM küsimustiku struktuur on toodud järgnevas tabelis.

Soovitav hindamisaeg on 48-72 tunni jooksul peale taastusravile saabumist, 48-72 tundi enne taastusravilt lahkumist ja 80-180 päeva pärast taastusravilt lahkumist.
FIM on üldtunnustatud ja laialdaselt kasutatav usaldusväärne mõõdik. Peale prognoosi, ravile suunamise (intensiivne statsionaarne taastusravi, hooldusravi, ambulatoorne ravi, päevaravi) ja ravitulemuse hindamise on see kasutusel neurorehabilitatsiooni haigusjuhu maksumuse hindamisel Austraalias (The Australian National Sub-Acute and Non-Acute Patient Classification - AN-SNAP) ja USAs (Medicare Program; Inpatient Rehabilitation Facility Prospective Payment System). Mõlemal juhul on põhiliseks määratlejaks FIM skoorid (motoorne ja kognitiivne), lisaks võetkse arvesse kaasuvad haigused ja patsiendi vanus. Selleks on välja töötatud koefitsentide süsteemid ja loodud vastavad arvutustabelid.
FIMil on head prognostilised omadused. Uuringud näitavad, et patsiendid, kelle FIM-skoor taastusravile saabumisel on alla 50 punkti, jäävad suure tõenäosusega pärast taastusravilt lahkumist kõrvalabist sõltuvaks ning patsiendid, kelle FIM-skoor taastusravile saabumisel on üle 90 punkti, on valdavalt igapäevategevustes iseseisvad ja neil on suur tõenäosus lahkuda koju. Väiksem FIM-skoor ravile saabumisel on seotud halvema funktsionaalse tulemusega ravilt lahkumisel. FIM-skoor on seotud ka taastusravil viibimise pikkusega: mida väiksem on saabumisel FIM-skoor, seda pikem on vajalik taastusraviperiood.
FIMi on süstemaatiliselt kasutatud Põhja-Eesti Taastusravikeskuses alates 2011. aastast. Tulemused näitavad, et keskmine insuldihaigete päevane paranemine oli 0,70 FIM skoori punkti. Kirjanduse andmetel on keskmine paranemine erinevates maades 0,6-0,8 FIM skoori punkti. Eesmärgiks peetakse 1 punktist paranemist päevas.
Kasutamise kogemus näitab, et FIM on hea mõõdik insuldi ja ajutraumaga haigete hindamiseks. Teiste haigusgruppide, näiteks seljaaju kahjustuse hindamisel tuleb lisaks FIMile kasutada spetsiifilist mõõdikut - ASIA, sclerosis multiplex'i puhul - EDSS, M. Parkinsoni puhul - UPDRS, neuroloogilise defitsiidi hindamiseks - NIHSS jne. Enam kui 10 aastat tagasi välja töötatud Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni (RFK/ ICF)RFK/ICF) on äärmiselt detailne ja väga laiaulatuslik. See sobib täpsemaks ja detailsemaks puude hindamiseks ja annab hea indikatsiooni rehabilitatsiooni teenuste korraldamiseks ning arvestab puudega inimese keskkonna seisundit. Mõõdik peab olema kergesti administreeritav ja kõikidele spetsialistidele võrdselt arusaadav, kuid komplitseeritud RFK nõuab paljude spetsialistide pikaajalist tööd ja eelnevat väljaõpet. Seepärast ei sobi RFK igapäevaseks mõõdikuks akuutse neurorehabilitatsiooni statsionaarse osakonna kliinilises töös.
FIMi saab kasutada keskse, patsiendi motoorset ja kognitiivset võimekust määrava igapäevaselt kasutatava, operatiivse mõõdikuna, mille kõrval kasutatakse vajadusel teisi spetsiifilisi mõõdikuid. FIMi head prognostilised omadused võimaldavad tema kasutamist ravi rahastamise, raviinstitutsioonide ja ravi organisatsiooni kohaldamiseks.

Lisa kommentaar

  • Maarika Nurm, Neuroloog, taastusarst, AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.