„Hongkongi“ gripiga on inimkond Popova sõnul tuttav juba küllaltki kaua. Esimesed ülestähendused selle kohta on pärit juba 19. sajandist ning kõige tugevam puhang oli aastatel 1968-1969, kui see gripp nõudis hulgaliselt inimelusid.