Glaxo hankekaebus jäi halduskohtus rahuldamata

Tallinna halduskohus otsustas jätta GlaxoSmithKline Eesti OÜ HPV-vaktsiini hanget puudutava kaebuse rahuldamata.

Kohtu otsuse kohasel jäävad menetluskulud menetlusosaliste enda kanda.

Menetluskäik

Sotsiaalministeerium (hankija) avaldas e-riigihangete registris 24.04.2017 avatud hankemenetlusena läbiviidava riigihanke „Vaktsiinide ja tuberkuloosiravimite ostmine“ hanketeate (HT) ning tegi kättesaadavaks hankedokumendid (HD).

Hankija jagas hanke kuueks osaks, kuid tunnistas 16.05.2017 hanke osad 2-6 kehtetuks. Vaidlusalune hange puudutab üksnes inimese papilloomiviiruse (HPV) vaktsiini ostmist (varasemalt hanke osa nr 1).

GlaxoSmithKline Eesti OÜ esitas selle aasta 4. mail riigihangete vaidlustuskomisjonile (VAKO) vaidlustuse hankija kohustamiseks viima HT p IV.2.1 ja HD p 6.1 osas, mis puudutavad vaktsiinide kvaliteedi ja tõhususe hindamist hankeosas nr 1 (HPV vaktsiin), vastavusse õigusaktidega ettenähtud nõuetele.

VAKO 29. mai otsusega jäeti GlaxoSmithKline Eesti OÜ vaidlustus rahuldamata. VAKO otsuse põhjendused olid kokkuvõtvalt järgmised.

Tartu Ülikooli tervishoiuinstituudi 2015. aasta raporti „HPV-vastaste vaktsiinide kulutõhusus“ tabelis 18 kajastatud arvandmed, teisendatuna pakkumustele antavateks hindepunktideks, on otseselt seotud hankelepingu esemega, kuivõrd QALY-d võimaldavad teha järeldusi soetatavate vaktsiinide kvaliteedi ja tõhususe kohta.

Asjaolud, millega hankija mõistlikult võttes arvestama pidi, ei anna alust kahelda TÜ uuringus toodud andmete ning järelduste asjakohasuses ja õigsuses. Samavõrd ei saa VAKO vaidlustaja esitatud tõenditele tuginedes nentida, et vaktsiini Cervarix on TÜ uuringu tabelis 18 vääralt hinnatud.

Vaidlustaja ei ole esitanud tõendeid, et „konkureerivate“ teadusallikate võrdluses tuleks eelistada (s.o õige(ma)ks pidada) materjale, mis soosivad vaidlustaja positsiooni. Sellises situatsioonis saab määravaks hankija õigus hindamiskriteeriume vabalt kujundada ja ise otsustada, kas ja missugusele allikmaterjalile ta seda tehes tugineb, eeldusel, et viimane ei ole selgete puudustega.

Samasisulistel kaalutlustel on välistatud ka riigihanke korraldamise üldpõhimõtete, eeskätt pakkujate võrdse kohtlemise põhimõtte (riigihangete seaduse (RHS) § 3 p 3) rikkumine.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ esitas selle aasta 1. juulik Tallinna halduskohtule kaebuse sotsiaalministeeriumi kohustamiseks viima riigihanke „Vaktsiinide ja tuberkuloosiravimite ostmine“ HT p IV.2.1 ja HD p 6.1 osas, mis puudutab vaktsiinide kvaliteedi ja tõhususe hindamist hankeosas nr 1, vastavusse õigusaktidega ettenähtud nõuetele ning VAKO 29. mai otsuse tühistamiseks. Koos kaebusega esitati esialgse õiguskaitse taotlus hankemenetluse peatamiseks kuni käesolevas haldusasjas tehtava lõpplahendi jõustumiseni.

Otsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule hiljemalt 10.07.2017.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.