Euroopa Kohus: tüsistuste tõendamisel võib arvestada ka kaudseid tunnistusi

Euroopa Kohus toob 21. juunil tehtud otsusest välja, et kui puudub teaduslik konsensus, võib vaktsiini puudust ja põhjuslikku seost puuduse ning haiguse vahel tõendada tõsiste, täpsete ja üksteist toetavate kaudsete tõenditega.
Euroopa Kohus toob 21. juunil tehtud otsusest välja, et kui puudub teaduslik...

Euroopa Kohtu otsusega võib meditsiinivaldkonnas tekkinud tüsistuste kindlaks tegemisel arvestada ka kaudseid, aga tõsiseid ja täpseid tõendeid.

Euroopa Kohus toob 21. juunil tehtud otsusest välja, et kui puudub teaduslik konsensus, võib vaktsiini puudust ja põhjuslikku seost puuduse ning haiguse vahel tõendada tõsiste, täpsete ja üksteist toetavate kaudsete tõenditega.

Otsus puudutab Prantsusmaal 19 aasta tagust juhtumit, mil inimesele manustati vaktsiini, ta jäi väidetavalt selle tõttu haigeks ja suri 13 aastat peale vaktsiini manustamist.

Euroopa Kohtu pressiteatest selgub, et 1998. aasta lõpust kuni 1999. aasta keskpaigani vaktsineeriti J. W-d B-hepatiidi vastu vaktsiiniga, mille tootja on Sanofi Pasteur. 1999. aasta augustis tekkisid tal eri vaevused, mille tagajärjel diagnoositi tal 2000. aasta augustis hulgiskleroos. J. W suri 2011. aastal.

2006. aastal esitasid tema perekond ja tema ise hagi nõudega hüvitada kahju, mis J. W-l oli vaktsiini tõttu väidetavalt tekkinud.

Kohtuasja lahendav Cour d’appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus) sedastas eelkõige, et puudub teaduslik konsensus selle kohta, et esineb põhjuslik seos B-hepatiidi vaktsiini ja hulgiskleroosi tekkimise vahel. Nimetatud kohus märkis, et sellist põhjuslikku seost ei ole tõendatud, ning jättis hagi rahuldamata.

Pariisi apellatsioonikohtu otsuse peale esitatud kassatsioonkaebust lahendades küsis Cour de cassation (Prantsusmaa kõrgeim kohus) Euroopa Kohtult, kas teadusliku konsensuse puudumisele vaatamata ja arvestades asjaolu, et liidu direktiiv tootevastutuse kohta sätestab, et kahjukannataja peab tõendama kahju, puudust ning põhjuslikku seost puuduse ja kahju vahel võib kohus tugineda tõsistele, täpsetele ja üksteist toetavatele kaudsetele tõenditele, et näidata vaktsiini puudust ja põhjuslikku seost vaktsiini ja haiguse vahel.

Kõnealuses kohtuasjas viidatakse eeskätt J. W varasemale suurepärasele tervislikule seisundile, eelnevate haigusjuhtude puudumisele perekonnas ja ajalise läheduse seosele vaktsineerimise ja haiguse tekkimise vahel.

Euroopa Kohus sedastab oma kohtuotsuses, et direktiiviga on kooskõlas tõendamiskord, mis võimaldab kohtul olukorras, kui puuduvad kindlad ja ümberlükkamatud tõendid, järeldada vaktsiini puudust ja põhjusliku seose olemasolu vaktsiini ja haiguse vahel tõsiste, täpsete ja üksteist toetavate kaudsete tõendite kogumi põhjal, kui nimetatud kaudsete tõendite kogum võimaldab sedastada piisavalt suure tõenäosuse astmega, et selline järeldus vastab tegelikkusele.

Nimetatud kord ei saa kaasa tuua kahjukannatanul lasuva tõendamiskoormise ümber pööramist, kuivõrd kannatanu peab esitama erinevaid kaudseid tõendeid, mis üksteist toetades võimaldavad asja lahendaval kohtul kinnitada oma veendumust vaktsiini puuduse olemasolu kohta ning põhjusliku seose kohta selle puuduse ja tekkinud kahju vahel.

Lisaks kaasneb mis tahes muude tõendite välistamisega peale kindlate tõendite, mis tulenevad meditsiinilistest uuringutest, olukord, kus on muudetud ülemäära keeruliseks või – kui meditsiiniuuringud ei võimaldanud ei kinnitada ega ümber lükata sellise põhjusliku seose olemasolu – võimatuks tuvastada tootja vastutust, kahjustades sel viisil direktiivi kasulikku mõju ja eesmärke (nimelt kaitsta tarbijate ohutust ja tervist ning tagada tänapäevasele tehnoloogilisele tootmisele omaste riskide õiglane jaotamine kahjukannatanu ja tootja vahel).

Euroopa Kohus täpsustab siiski, et liikmesriigi kohtud peavad jälgima, et esitatud kaudsed tõendid oleksid tegelikult piisavalt tõsised, täpsed ja üksteist toetavad, et võimaldada järeldust, et vaatamata tootja poolt oma kaitseks esitatud tõenditele ja argumentidele näib toote puudus olevat kõige usutavam selgitus kahju tekkimise kohta.

Liikmesriigi kohus peab ühtlasi jälgima, et on tagatud tema enda kaalutlusvabadus seoses küsimusega, kas selline tõend on esitatud piisaval määral õigusnormidele vastavalt või mitte, kuni hetkeni, kui ta on suuteline kujundama selle kohta oma lõpliku seisukoha.

Käesolevas asjas sedastab Euroopa Kohus, et ajaline lähedus vaktsiini manustamise ja haiguse tekkimise vahel, isiklike ja perekondlike varasemate vastava haiguse juhtude puudumine ning oluline hulk dokumenteeritud juhtumeid, kui see haigus on pärast vaktsiini manustamist ilmnenud, a priori kujutavat endast kaudseid tõendeid, mis koostoimes võivad olenevalt olukorrast viia liikmesriigi kohtu järelduseni, et kahjukannatanu on täitnud temal lasuva tõendamiskoormise.

Olukord võib olla selline eelkõige siis, kui need kaudsed tõendid viivad kohtu järelduseni, et esiteks on vaktsiini manustamine kõige usutavam selgitus haiguse tekkimise kohta, ja et teiseks ei paku see vaktsiin seega õigustatult oodatud ohutust.

Euroopa Kohus täpsustab muu hulgas, et liikmesriigi seadusandja ega liikmesriigi kohtud ei saa kehtestada eeldustel põhinevat tõendamisviisi, mis võimaldaks automaatselt tõendada põhjusliku seose olemasolu, kui teatud eelnevalt kindlaks määratud konkreetsed kaudsed tõendid on esitatud: nimelt toob selline tõendamisviis kaasa direktiivis sätestatud tõendamiskoormist puudutava reegli kahjustamise.

Loe Eesti advokaadi kommentaari Euroopa Kohtu otsusele SIIT.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.