Pai­de Vee tä­na­va ap­teek uuen­das oma in­ter­jöö­ri

Eel­mi­sest nä­da­last rõõ­mus­tab Pai­de Vee tä­na­va
ap­teek, lin­na aja­loo­li­se ap­tee­gi järg­la­ne, oma klien­te
uud­se si­sus­tu­se­ga, kir­ju­tas Jär­va Tea­ta­ja. Ap­tee­gi ju­ha­ta­ja pro­vii­sor Kai Kim­mel põh­jen­das
muu­tu­si mit­me­ti. "Se­ni­sest mööb­list, mis oli meil
ka­su­tu­sel 1969. aas­tast, käis liht­salt aeg üle," sõ­nas ta
aja­le­he­le. Et tu­ruo­lu­kord on muu­tu­nud ja ap­tee­ke
te­gut­seb pal­ju, po­le tar­vi­dust ka enam kau­ba­va­ru­sid
soe­ta­da, na­gu oli en­dis­te kap­pi­de ots­tar­ve. "Nüüd on
kä­si­müü­gi­ra­vi­mid, mis en­ne paik­ne­sid kap­pi­des, kõik
ava­riiu­li­tel nä­ha," li­sas ta. Vee tä­na­va ap­tee­gi si­sus­tus on Kim­me­li sõ­nul
Eu­roo­pa klas­si­ka­li­ne, kus kõik on let­ti­de ta­ga:
ret­sep­taar ja far­mat­seut nõus­ta­vad ning an­na­vad ra­vi­mi
ini­me­se­le oma käe­ga. "Mit­te nii, na­gu nn amee­ri­ka­li­kus
ap­tee­gis, kus kõik on ava­riiu­li­tel ning ini­me­ne ise loeb ja
nä­pib," sel­gi­tas ta. Ap­tee­gi va­na möö­bel jäi aja­loo tar­vis tal­le­le
Jär­va­maa muu­seu­mi, kes ta­hab 19. ja 20. sa­jan­di ap­tee­gi
muu­seu­mi kok­ku pan­na. Ka Pai­de val­la­va­lit­sus sai en­da­le
ar­hii­vi­kap­pe juur­de. Ap­tee­gi uus si­sus­tus läks maks­ma 240 000 kroo­ni. Mõ­ni
aeg ta­ga­si olid põh­ja­li­ku re­mon­di lä­bi tei­nud
ap­tee­gi­ruu­mid, mis nõu­dis üle poo­le mil­jo­ni kroo­ni. "Ole­me võl­ga­des, kõik suu­re­mad ku­lu­tu­sed on teh­tud
lae­nu­ra­ha eest," kum­mu­tas Kim­mel ar­va­must, na­gu oleks
ap­tee­gi­pi­da­mi­ne äär­mi­selt ka­sum­lik te­ge­vus. Te­ma
sõ­nul ol­di aga sun­ni­tud re­mon­ti tee­ma, mui­du po­leks
saa­nud eda­si te­gut­se­da. 36 aas­ta va­nu­se ma­ja ruu­mid olid
amor­ti­see­ru­nud ning väl­ja tu­li ehi­ta­da uus
elekt­ri­süs­teem ja ven­ti­lat­sioon. "Taht­si­me aga sa­ma­des ruu­mi­des eda­si ol­la – ini­me­sed
on har­ju­nud ju­ba aja­loo­li­selt siia käi­ma. See­pä­rast
osa­le­si­me­gi nen­de ruu­mi­de ren­di­kon­kur­sil," sel­gi­tas
Kai Kim­mel, kel­le ju­hi­tav ap­teek on ju­ba 1769. aas­tal
Pai­des asu­ta­tud ap­tee­gi õi­gus­järg­la­ne.
In­ves­tee­rin­gu­ko­hus­tus oli kir­jas ka
ren­di­tin­gi­mus­tes. Pai­de Vee tä­na­va ap­tee­gis töö­tab prae­gu seit­se
ini­mest, kes on kor­da­möö­da ame­tis ka ka­hes ha­ruap­tee­gis.
Need asu­vad mõ­le­mad Jär­va­maal: üks Väät­sal ja tei­ne
Roos­na-Al­li­kul. MU

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

26. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.