STENOGRAMM:

Tervishoiu rahastamine infotunnis

<strong>Tervishoiu rahastamine infotunnis</strong>

Toome riigikogu istungi stenogrammi abil siinkohal lugejateni väljavõtteid 11. mai riigikogu infotunnist- kus peaminister Andrus Ansip ja sotsiaalminister Jaak Aab vastasid ka tervishoiu rahastamisega seotud küsimustele.

<strong>MU</strong>

******************************

<br /><strong>Peeter Tulviste:</strong> Härra minister! Oma praegusele ametikohale asudes te teadsite- et tervishoid on ala- kus meil on vähe raha ja palju rahulolematust. Olemasolevat raha tuleks kasutada niimoodi- et sellest inimeste tervisele võimalikult palju kasu ja võimalikult vähe kahju sünniks. Mu küsimus on- kas teie olete oma lahenduse ja oma prioriteedid selles asjas juba leidnud? Kas teie kolleegid valitsusest aktsepteerivad teie lahendust ja teie prioriteete? Aitäh!

<strong>Jaak Aab:</strong> Tänan küsimuse eest ja selle aktuaalse valdkonna tõstatamise eest ka siin infotunnis. Me oleme kokku leppinud valitsuses- et sotsiaalministeerium ja sotsiaalminister teevad antud probleemi kallal tööd. Me ei lükka seda kuskile kaugemale- vaid on erinevad lahendusteed- erinevad meetmed- mis kindlustaksid tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse ja kindlustaksid ka selle- et sõlmitud kokkulepped oleksid täidetud. /…/ See küsimus on arutusel valitsuses või vähemalt valitsuse nõupidamisel veel maikuu lõpus. Aitäh!

<strong>Urmo Kööbi:</strong> Lugupeetud minister! Eesti on HIV-positiivsete arvu tõusu kiiruse osas Euroopas juhtiv riik- täna on meil HIV-positiivseid 4500. Kui esialgu HIV-positiivsed olid põhiliselt narkomaanid- siis täna on ta liikunud mittenarkomaanide hulka. Teades probleeme tervishoiu rahastamise osas ja ohtu- kus ennetustegevuse rahad võivad üle minna ravirahadeks- on minu küsimus- kas sotsiaalministeeriumil ja kogu valitsusel on jätkuvalt prioriteetseks HIV/aidsi ennetustegevus ja ravi probleemid? Aitäh!

<strong>Jaak Aab:</strong> Ma tänan jälle küsijat aktuaalse teema tõstatamise eest. Siia infotundi tulin ma pressikonverentsilt- kus noorte esindajad nende algatusel- ca 20 kodanikuühendust- organisatsiooni pöördus valitsuse poole just probleemiga- et HIV/aids on kiiresti levimas noorte hulgas. Probleem on tõsine. See- et valitsus sellele pöörab ka tähelepanu- on minu jaoks kinnitus koalitsioonilepingus- et see on üks prioriteete ja valitsus on ka juba selle teemaga tegelenud. Minul oli ülesanne esitada aruanne HIV/aidsi ennetuskava täitmise kohta eelmisel neljapäeval kabinetinõupidamisele. Ma maalisin tondi korralikult data-projektoriga seinale. Ma arvan- et valitsuskabineti liikmed said piisavalt selge pildi sellest- mis toimub- millised on arengud ja ka sellest- et kui me planeerime neid eelarvevahendeid- siis mida vähem me paneme ennetusse- seda rohkem me kunagi peame tegelema tagajärgedega. /…/ Aitäh!

<strong>Liina Tõnisson:</strong> Lugupeetud härra minister! Ma teen komplimendi. Poliitiline retoorika on hästi kätte õpitud - küsi- mida tahad- vastust ei saa. Sellepärast mina püüan nüüd ka kuidagi ligi pääseda. /…/ Ükskõik- kui suur see auk ei ole- /…/ läbi on jooksnud ajakirjandusest- et südame-veresoonkonna- ja vähihaigete raviks kulutatavad summad panna kokku- et sealt saada mingisugune ökonoomia. Minu küsimus on- mis ökonoomiat te loodate saada kahe Eestis kõige enam levinud haiguse raviks kulutatavate summade arvelt? Palun öelge siiski suurusjärk. Suur tänu!

<strong>Jaak Aab:</strong> Tänan mitme küsimuse eest! Ma üritan järjekorras vastata. Kõigepealt augu suurusest. Minu ees on vastavalt veebruari prognoosidele tehtud eelarved. Siin need ütlevad väga selgelt keelt- puudujääk 2005. aastal 142 miljonit ehk tulude ja kulude vahe. Me ei arvesta nüüd reserve ja muud asja. Ja 2006. aastal 377 miljonit. See on kingitus minule eelmiselt koalitsioonilt. /…/ Aitäh!

<strong>Eiki Nestor:</strong> /…/ Siiamaani on tavaks olnud- et sotsiaalminister pakub välja lahendusi ja siis peaminister ütleb oma mehesõna- on ta nendega nõus või mitte. Nüüd juhtus nii- et peaminister pakkus välja haigushüvitiste vähendamist ja sotsiaalminister ütles- et ta ei ole nendega kuidagi nõus. Mis selle põhjus on?

<strong>Andrus Ansip:</strong> Aitäh! Lahenduse pakkus välja erakonna esimees. Ja kui nüüd meenutada selle haigushüvitiste teema tekkimist- siis me jõuamegi koalitsiooniläbirääkimistesse. Ajakirjanikud küsisid- mida me võtame ette haigekassaga? Minu aus vastus oli selline- et me oleme arutanud koalitsiooniläbirääkimistel seda teemat- aga lahendust me ei ole leidnud. Reformierakond on teinud ettepaneku vähendada haigushüvitiste määra 80%-lt 75%-le ja suurendada ravikindlustatu omavastutust ka selliselt- et kolm päeva hüvitist üldse ei makstaks. See on ka kõik- mida mina sellel teemal olen üleüldse rääkinud.<br /> Vaatamata sellele- et ma ei ole üleüldse kunagi oma kommentaarides puudutanud näiteks haigete lastega kodus olevaid vanemaid- ilmutas üks Eesti nädalaleht koguni juhtkirja sel teemal- kus mind mõisteti hukka selle eest- mida ma ei ole mitte kunagi väitnud. /…/

<strong>Kadi Pärnits:</strong> Aitäh! /…/ Kui te hakkate tõepoolest kärpima haigushüvisi ja plaanite maksta haigushüvisi 80% asemel 70% palgast- siis te peaksite ikkagi jälgima meie palgastatistikat. 42% meie inimestest saavad alla 4500 krooni palka ja see on nende jaoks väga suur raha- tegelikult selline samm oleks inimeste tervisele väga ohtlik. /…/ Kas te pooldate seda- et tööandjad hakkaksid maksma esimesi nii-öelda ootepäevi- kas te toetate seda?

<strong>Andrus Ansip:</strong> Aitäh! Ma ei tahaks avada diskussiooni teemal- kui tuline või leige haigushüvitiste vähendaja mina olen. Mina olen tuliselt kindlasti seda meelt- et probleemidele tuleb leida lahendus. Ma olen väga veendunud selles- et probleemide eitamine ei vii meid lahendusele lähemale. Ma olen ka tuliselt seda meelt- et diskuteerida tuleb argumenteeritult. See- mis on toimunud praegu haigushüvitiste ümber- on lihtsalt emotsionaalne eitus. Lõppkokkuvõttes tuleb ju tegelikult kõik need hüvitised kinni maksta maksumaksjatel. /…/ Aitäh!

<strong>Marika Tuus:</strong> Lugupeetud härra peaminister! /…/ Nagu mina mäletan- 2001. aastal- kui valmis ravikindlustusseadus- siis minister Nestor just käis selle punkti välja- et kolme esimest haiguspäeva ei peaks enam välja maksma. Kelle idee see siis on rohkem?

<strong>Andrus Ansip:</strong> Aitäh! Vaadake- mina ei julge küll seda ideed ainuüksi Eiki Nestorile omistada- kuid mul väike kahtlus on- et tema peas on ka selline idee kunagi keerelnud- et kolm esimest päeva ei peaks olema haigekassast väljamakstavad ja üks eelnõudest oli ka- mitte 75%-lise määraga- vaid kogunisti 70%-lise määraga- mis kuskil ringles- aga riigikokku jõudis ta 80%-lise määraga. Mul on kuskil mälus midagi taolist- et see oli teiste erakondade survel- see protsenditõus. Aga Eiki Nestor saab ise hulga täpsemaid kommentaare jagada- kui mina seda teha võin. Aitäh!

<strong>Sven Mikser:</strong> Austatud härra peaminister! /…/ Teie olete teinud ettepaneku hoida kokku mitte makstes kolme esimese haiguspäeva eest. Teie kõrval istuv sotsiaalminister Aab on südame-veresoonkonnahaiguste ennetusprogrammi arvel piltlikult öeldes teinud ettepaneku hoida kokku raskete haigete n-ö kolme viimase haiguspäeva eest- mis on minu arvates sügavalt küüniline. /…/

<strong>Marko Pomerants:</strong> Aitäh! Olen loomult optimist ja usult riigiusku ja ajalehe esikülg mulle annab eluusku. Lugupeetud sotsiaalminister- lugedes 5. mai Eesti Päevalehte ja ajakirjanik Sigrid Laeva intervjuud teiega- kus te ütlesite- et teatud aeg peaminister sotsiaalministeeriumi juhtimisega ei tegele- tekkis mul küsimus “teatud aja” kohta. Härra minister- kui palju aega andis teile peaminister Ansip teil endal sotsiaalministri ülesannetega tegeleda ja millal jälle ja millest tulenevalt lubas peaminister Ansip juhtimise üle võtta? Aitäh!

<strong>Jaak Aab:</strong> Tänan küsimuse eest! /…/ Ma saan aru peaministrist- sest peaminister valitsuse juhina vastutab kõigi valdkondade eest. Ma arvan- et siin ei ole midagi imelikku- kui peaminister avaldab ka teatud arvamusi- ka selles- mis võib-olla ei ole koalitsioonis nii täpselt kokku lepitud. /…/ Mis puudutab aja kasutamisse- siis oleme me kokku leppinud selles- millise graafikuga me selles küsimuses edasi läheme. See on valitsuse kokkulepe. Me oleme kokku leppinud- et me jõuame nende ettepanekute sõelumiseni mai lõpus ja seda siis valitsus teebki. Aitäh!

<strong>Marko Pomerants:</strong> Aitäh! Minu arvates küll see teatud aeg on saabunud- ja jälle tsiteerides seekord Päevalehte 9. maist ja prioriteetide külmutamise teema kohta küsides küsin ma- millisel alusel te rahvatervise prioriteete määratlete- kui see ei baseeru haiguskoormusel ja surmapõhjuste analüüsil? Jutt käib siis Eestis põhiliselt surma külvavatest haigustest- südame ja vähiga on siin tegemist. Aitäh!

<strong>Jaak Aab:</strong> Tänan küsimuse eest! See püstitus Päevalehes ja selle väljahakkimine või väljatõmbamine terviklikust tekstist on arusaadav- kõik seda soovivad teha. Ma rääkisin kõigist nendest programmidest- mis ka ju minu austatud eelkäija ajal on välja töötatud ja mis nõuavad kõik piisavalt palju ressurssi. Mina ei ole valmis ütlema- et kõiki neid programme on võimalik täies mahus rakendada. Ma ei taha välja rebida ühte või teist programmi. Kahjuks on seda nüüd niimoodi tehtud. /…/

<strong>Marko Pomerants:</strong> Aitäh! Ma küll eeldasin vastust prioriteetide määratlemise metoodika kohta ja see jäi mul saamata. Kolmas täpsustav küsimus- kas te ei arva- et te peaks oma rahaotsingute suurusjärku suurendama vähemalt 10 miljoni krooniste tükkideni- sest muidu te ei pruugi sügiseks otsimisega valmis saada? Aitäh!

<strong>Jaak Aab:</strong> Tänan küsimuse eest! Need programmid rahaotsimise juures on teine teema kui ravikindlustuse raha. /…/ Me üritame võimalikult palju teha- aga palju saab teha- ei oska mina praegu vastata. Aitäh!

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.