ST elevatsiooniga müokardiinfarkti ravijuhend arvestab Eesti olusid

Eestis hospitaliseeriti eelmisel aastal ägeda müokardiinfarkti tõttu 3129 isikut, kellest umbes 60 protsenti moodustavad ST elevatsiooniga müokardiinfarkti (STEMI) haiged.

Eestis hospitaliseeriti eelmisel aastal ägeda müokardiinfarkti tõttu 3129 isikut- kellest umbes 60 protsenti moodustavad ST elevatsiooniga müokardiinfarkti (STEMI) haiged.

43 protsenti neist haigetest raviti Põhja-Eesti regionaalhaiglas või Tartu ülikooli kliinikumis- neis kahes haiglas tehtud ravikulud moodustasid umbes kolm neljandikku selle haiguse statsionaarsetest ravikuludest Eestis.

<strong>Juhend kõigile kättesaadav<br /></strong>Käesoleva aasta algusest kehtib Eestis ravijuhend- mis annab soovitused ST elevatsiooniga müokardiinfarktiga haigete käsitluseks. Konsensusdokumendi koostamisel osales hulk kolleege erinevatest Eesti haiglatest. Käsikiri oli enne lõplikku vormistamist avaldatud kardioloogide seltsi veebilehel- samuti oli võimalik teha parandusettepanekuid teemakohasel seminaril või edastades neid töögrupi liikmetele.

Ravijuhendit on tunnustanud Eesti Haigekassa- Eesti Kardioloogide Selts- Eesti Sisearstide Selts- Eesti Perearstide Selts ja Eesti Kiirabi Liit. Avaldatud on see Eesti Arsti lisana detsembris 2004- samuti haigekassa ja kardioloogide seltsi veebilehel. Kõigil soovijatel on võimalik tutvuda kogu tekstiga.

<strong>Ravijuhendi alused<br /></strong>Ravijuhend on koostatud lähtuvalt tõenduspõhise meditsiini kontseptsioonist- võttes aluseks üldtunnustatud ravijuhendid ning asjakohaste kliiniliste uuringute tulemusi kajastavad teaduslikud publikatsioonid. Suurt tähelepanu on osutatud materjali kohandamisele Eesti oludele eesmärgiga kindlustada kõigis Eesti paigus haigestunutele sarnased ravivõimalused.

Arvestatud on mitmete Eestis tehtud uurimuste tulemusi- kus on kirjeldatud puudujääke nii erinevate tõenduspõhiste ravimite ja raviviiside kasutamises kui ka suuri erinevusi sarnase kuluga haige käsitluses erinevates Eesti haiglates.

<strong>Tähtis ajafaktor<br /></strong>Ravijuhendit läbiv soovitus on nende haigete võimalikult kiire ja professionaalne käsitlus- et vältida asjatut ajakulu. Liigse ajakulu resultaadiks on halvem ravitulemus ja suurem tüsistuste tekkerisk- mille põhjuseks on südamelihase isheemiline kahjustus.

Seetõttu on pööratud suurt tähelepanu ajakriteeriumidele - aeg patsiendi pöördumisest abi saamiseks kuni trombolüüsi alguseni ei tohiks ületada 90 minutit- haiglasisene viivitus kuni trombolüüsini peaks olema lühem kui 30 minutit- aeg haiglasse saabumisest kuni angioplastikani ei tohiks olla üle 90 minuti.

Eraldi tähelepanu on pööratud ka haige viibimisele erakorralise meditsiini osakonnas - see on siiski vaid koht- kus toimub stabiilse haige lahtiriietamine- EKG tegemine ning esmase anamneesi võtmine kuni 10 minuti jooksul. Ebastabiilse hemodünaamikaga haiged peaksid aga kohe jõudma kardiointensiivravi osakonda.

<strong>Invasiivne ravitaktika ning logistika<br /></strong>Ilmselt kõige suuremaid vaidlusi kogu ravijuhendi koostamise käigus tekitas logistikat ja invasiivset ravitaktikat puudutav peatükk. Praegu valitsev rahvusvaheline konsensus on kantud soovist rakendada nendele haigetele võimalikult kiiret reperfusioonravi- eelistatult kasutades invasiivset ravitaktikat.

Selliste soovituste andmisel tuleb aga arvestada- et Eestis on praegu kolm kardioangiograafia kabinetiga haiglat - ülikooli kliinikum Tartus ning Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Ida-Tallinna keskhaigla Tallinnas. Kõigi haigete transport otse neisse haiglatesse pole tänaste võimaluste juures kohaldatav.

Lisaks tuleb arvestada- et STEMI haigete invasiivse ravi läbiviimiseks peab vastavas haiglas töötavatel invasiivkardioloogidel olema piisav kogemus - keskuse töömaht peab olema vähemalt 200 koronaarangioplastika protseduuri aastas ning iga invasiivkardioloogi minimaalseks koormuseks peab olema vähemalt 75 sekkumist aastas- samuti peab protseduuride teostamisvõimalus olema vähemalt igal tööpäeval. Selliste kriteeriumide püstitamise lihtsaks põhjuseks on tüsistuste suurem tekkerisk väiksema kogemusega keskustes.

Samuti näeb kardioloogide selts ette- et sellistes haiglates peab olema kardiointensiivravi osakond- kus on piisav hulk personali ning töötab eraldi valvearst- harilikult eriettevalmistusega kardioloog. Ööpäevaringselt.

<strong>Kaks haiglat vastab nõuetele<br /></strong>Eeltoodut arvestades vastavad tänases Eestis STEMI haigete invasiivseks raviks kehtestatud nõuetele ülikooli kliinikum ja Põhja-Eesti regionaalhaigla.

Kui haigete transport nimetatud haiglatesse võtab eeldatavalt üle 90 minuti- hospitaliseeritakse haige lähimasse haiglasse järgnevast teisesest valikust: Ida-Viru keskhaigla- Pärnu haigla- Hiiumaa haigla- Järvamaa haigla- Kuressaare haigla- Lõuna-Eesti haigla- Läänemaa haigla- Narva haigla- Rakvere haigla- Rapla haigla- Valga haigla- Viljandi haigla- ning teostatakse reperfusioonravi vastunäidustuste puudumisel trombolüütilise ravimiga.

Kõigis neis haiglates peab olema ööpäevaringselt kättesaadav streptokinaas. Kuna streptokinaasi antigeensete omaduste tõttu ei soovitata seda manustada korduvalt- siis peab trombolüüsi teostavas haiglas olema varupreparaadina kättesaadav ka alteplaas või tenekteplaas või reteplaas.

Tuleb toonitada- et kuigi trombolüüs pole täiesti ohutu protseduur- loetakse trombolüüsi teostamata jätmist vastunäidustuste puudumisel meditsiiniliseks veaks.

<strong>Riski hindamine<br /></strong>Ravijuhendis on mitmest aspektist kirjeldatud erinevaid riski hindamise protseduure- mille eesmärgiks on võimalikult varases haiguse faasis selekteerida kõrge riskiga haigeid- et kohaldada neile kõige otstarbekamaid raviviise.

Kui tegu on haigega- kelle reperfusioonravi trombolüütikumiga osutus ebaefektiivseks- jätkuvalt esinevad stenokardilised vaevused või hemodünaamika muutub ebastabiilseks- siis sellised haiged kuuluvad üldjuhul sama ööpäeva jooksul üleviimisele invasiivkardioloogia võimalustega haiglatesse- seda nii tööpäeval kui puhkepäeval- ootamata “nädalavahetuse lõppu”.

<strong>Ravikvaliteedi jälgimine<br /></strong>Selle aasta suurimaks ülesandeks STEMI ravijuhendi töögrupile ning ka kardioloogide seltsile on pädevushindamise kriteeriumide koostamine ning pädevushindamise läbiviimine kõigis II valiku haiglates. Juba täna on näha- et tõenäoliselt ei õnnestu kõikides eelmisel aastal nimekirja valitud haiglates kindlustada piisaval tasemel personali ja aparatuuri olemasolu ning haigete ühtlane käsitlus valmistab tõsiseid raskusi nii objektiivsetel kui subjektiivsetel põhjustel.

Et pädevushindamise ühekordne aktsioon ei kata kindlasti kõiki ravikvaliteedi jälgimise vajadusi- kuulub töögrupi ülesannete hulka ka Eesti Müokardiinfarktiregistri rakendamine rutiinsesse kliinilisse praktikasse.

Suurimaks takistuseks on praegu meie riigi seadusandlus- mille isikuandmete töötlemist puudutavate nüansside muutmine on osutunud siiani ületamatult raskeks. Lisaks on tekkinud ootamatud takistused planeeritud eelarveraha jõudmisel kokkulepitud ulatuses töö tegelike teostajateni.

<br /><strong>TOOMAS MARANDI<br /></strong>SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla vanemarst-kardioloog- kliiniline farmakoloog

 

************************

 

<strong><u>Ravijuhendi koostamisel osalesid:</u></strong>

<em>Töörühm:<br /></em>* Üllar Soopõld<br /> * Toomas Marandi<br /> * Tiia Ainla<br /> * Anita Liiver<br /> * Märt Elmet<br /> * Jaanus Laanoja<br /> * Margus Peeba<br /> * Tiina Ristimäe

<em>Komitee:<br /></em>* Margus Viigimaa<br /> * Jaan Eha<br /> * Toivo Laks<br /> * Andres Reinold<br /> * Tarmo Serka<br /> * Rein Teesalu<br /> * Veiko Vahula<br /> * Jüri Voitk

 

<strong><u>Ravijuhendi on tunnustanud:</u></strong>

* Eesti Haigekassa<br /> * Eesti Kardioloogide Selts<br /> * Eesti Sisearstide Selts<br /> * Eesti Perearstide Selts<br /> * Eesti Kiirabi Liit<br />

<em>Allikas: Eesti Kardioloogide Seltsi veebileht</em>

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

26. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.