KRISTIINA KAHUR:

Lepingupartnerite valik ja lepingute sõlmimine tõi kaasa muudatusi

<strong>Lepingupartnerite valik ja lepingute sõlmimine tõi kaasa muudatusi</strong>

Vajadus valida haigekassa lepingupartnereid tuleneb ravikindlustuse seadusest. Vastavalt seadusele ei viida aga läbi valikut haiglavõrgu arengukavasse kuuluvate haiglate osas ning osutatavate tervishoiuteenuste rahalised mahud ja ravijuhud lepitakse nendega kokku läbirääkimiste käigus.

2005. aasta lepingupartnerite valiku kuulutas Eesti Haigekassa välja eriarstiabis ja hooldusravis.<br /> Kuivõrd 2004. aastal sõlmitud lepingud hambaravi osutajatega on sõlmitud kaheaastase tähtajaga- siis 2005. aastaks kuulutati hambaravis valik välja vaid neis kohtades- kus senised lepingupartnerid ei katnud kindlustatute vajadust.

Eriarstiabis ja hooldusravis kuulutati lepingupartnerite valik välja neis kohtades ja niisuguses mahus- mis jäi haiglavõrgu arengukavasse kuuluvatel haiglatel katmata.

Erinevalt eelmisest aastast viidi tänavu eriarstiabi lepingupartnerite valik läbi nii ambulatoorse kui statsionaarse eriarstiabi osutajate seas (2004. aastal ainult ambulatoorse teenuse osas).<br /> Hooldusravis valiti lisaks eelmisel aastal toimunud koduõenduse partneritele ka statsionaarse hooldusravi ning vähihaigete koduse toetusravi osutajaid.

Võrreldes 2004. aastaga toimus 2005. aastal mõningaid muudatusi ravi rahastamise lepingu tingimustes. Korrigeeriti nii lepingu lisatingimusi- rahalisi lisasid kui ka lepingu tähtaegu. Olulisematest muutustest võiks esile tuua järgmised:

<strong>1) Ravi rahastamise lepingute kumulatiivne jälgimine.<br /></strong>Alates 2005. aastast rakendab haigekassa koostöös lepingupartneritega ravi rahastamise lepingute jälgimisel kumulatiivset ehk kasvavat jälgimist. See toob endaga kaasa paindlikuma ja ratsionaalsema lepingu täitmise ning ressursi kasutamise. Sarnaselt varasemaga lepitakse ravijuhud ja vastav ravikulu kokku küll igaks kvartaliks eraldi- kuid kumulatiivse jälgimise korral on poolte kokkuleppel võimalik eelmise kvartali jääke üle kanda järgmisesse kvartalisse ilma täiendava vajaduseta vormistada selleks kirjalik lepingu lisa muudatus.

<strong>2) Kahe tsentraalse tervishoiuteenuse (endoproteeside ja kataraktide operatsioonid) osutamiseks sõlmitavate lepingute haldamine.<br /></strong>Haigekassa eesmärk on tagada kindlustatud inimestele tervishoiuteenuste võimalikult ühetaoline kättesaadavus riigi eri piirkondades ja seepärast tegi haigekassa otsuse- et alates 1. aprillist 2005 on kindlustatutel võimalus end puusa- või põlveproteesi või silmakae lõikuse ravijärjekorda panna olenemata elukohast ehk siis sõltumata haigekassa piirkondlikust osakonnast. Sellest johtuvalt viidi 2005. aastal lepingusse sisse muudatus- mille alusel sõlmib alates 2005. aasta II kvartalist senise nelja piirkondliku osakonna asemel endoproteeside ja katarakti operatsioonide osutajatega ravi rahastamise lepingu ja jälgib selle täitmist haigekassa Pärnu piirkondlik osakond.

<strong>3) Hambahaiguste ennetuse sihtgrupi määratlemine.<br /></strong>Alates 2005. aasta II kvartalist viidi lepingu lisasse sisse muudatus- mis konkretiseerib hambahaiguste ennetustegevusse haaratud laste sihtrühma- kelleks on 6-12-aastased lapsed. Muudatuse tingis vajadus kasutada efektiivsemalt hambahaiguste ennetuseks mõeldud vahendeid.

<strong>4) Lepingu tähtaeg tervishoiuteenuste pakkujatega- kes osutusid haigekassa lepingupartneriks läbi valiku.<br /></strong>Tulenevalt ravikindlustuse seaduse muudatusest sõlmiti lepingupartnerite valiku kaudu lepingu sõlminud tervishoiuteenuse osutajatega kuni kolmeaastase tähtajaga ravi rahastamise leping.

<strong>5) Lisaks eelpoolnimetatud muudatustele:<br /></strong>* täpsustati geriaatrilise hindamise läbiviimise tingimusi ja koduõenduse ravijuhtude osakaalu kõigist lepinguga kokkulepitud ravijuhtudest;<br /> * muudeti raseduse jälgimisega seotud raviarvete haigekassale esitamise tingimust;<br /> * korrigeeriti raviarve formaati seoses DRG osakaalu muutusega 0-1-lt 0-5-le;<br /> * asendati lepingu lisas senised DRG erandite alumised ja ülemised piirid uutega- mis oli tingitud varasemast tervishoiuteenuste loetelu vastavast muudatusest.

2005. aasta aprillist alates on Eesti Haigekassal sõlmitud ravi rahastamise lepingud 511 tervishoiuteenuse osutajaga (2004. aastal oli neid 541). Üksikute ravikindlustushüvitise liikide kaupa on lepingupartnerite arv järgmine: eriarstiabis 178 (2004. a - 210)- hooldusravis 59 (53) ja hambaravis 339 (351). Osa lepingupartnereid on erinevatel piirkondlikel osakondadel samad. Samal ajal osutavad üksikud lepingupartnerid teenuseid rohkema kui ühe ravikindlustushüvitise liigi osas.

Võrreldes 2004. aastaga on lepingupartnerite arv langenud- kõige rohkem on vähenenud eriarstiabi osutajate arv (<em>ca</em> 15%).

Täpsem teave lepingupartnerite kohta haigekassa piirkondlike osakondade ning üksikute ravikindlustushüvitiste liikide kaupa on haigekassa koduleheküljel <a href="http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/lep_partnerid/">http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/lep_partnerid/</a>.

<br /><strong>KRISTIINA KAHUR<br /></strong>Eesti Haigekassa

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.