Emal diag­noo­si­ma­ta tsö­liaa­kia ohus­tab loo­det

Emal ra­se­du­se ajaks diag­noo­si­ma­ta tsö­liaa­kia võib suu­ren­da­da lap­se en­neaeg­su­se ja üsa­si­se­se kas­vu­pee­tu­se ris­ki.

Emal ra­se­du­se ajaks diag­noo­si­ma­ta tsö­liaa­kia võib suu­ren­da­da lap­se en­neaeg­su­se ja üsa­si­se­se kas­vu­pee­tu­se ris­ki, kir­ju­tab Reu­ters Health Root­si tead­las­te ra­por­tist.
 
"Meie hü­po­tees oli, et kui nai­sel diag­noo­si­tak­se tsö­liaa­kia en­ne ra­se­dust, siis saab ta ka glu­tee­ni­va­ba diee­di­ga ra­vi­tud ning põ­le­ti­ku­nä­hud soo­les vä­he­ne­vad paa­ri aas­ta­ga," üt­les uu­dis­tea­gen­tuu­ri­le uu­rin­gut juh­ti­nud dr Jo­nas F. Lud­vigs­son Öreb­ro üli­koo­li klii­ni­ku­mist. "Tõe­näo­li­selt ei te­ki neil nais­tel ma­lab­sorpt­sioo­ni­sünd­roo­mi ning nen­de ra­se­dus on nor­maal­ne."
 
Lud­vigs­son ana­lüü­sis Root­si riik­li­kust and­me­baa­sist saa­dud and­meid um­bes 2,8 mil­jo­ni tsö­liaa­kiat mit­te põ­de­va nai­se koh­ta, kes sün­ni­ta­sid lap­se aas­ta­tel 1973–2001. Võrd­lu­seks olid ole­mas and­med aas­ta­test 1964–2001, mil­le jook­sul sün­ni­tas lap­se 2078 tsö­liaa­kia­ga naist. Vii­mas­test 1149 pu­hul oli tõ­bi diag­noo­si­tud en­ne sün­ni­tust.
 
Tead­la­sed on aval­da­nud uu­rin­gul põ­hi­ne­va ar­tik­li aja­kir­ja Gast­roen­te­ro­lo­gy au­gus­ti­numb­ris.
Võr­rel­des ter­ve­te nais­te­ga saa­di diag­noo­si­ma­ta tsö­liaa­kia pu­hul üsa­si­se­se kas­vu­pee­tu­se­ga las­te sün­di­mi­se ris­ki­de suh­teks 1,62 (p=0,001). Ma­da­la sün­ni­kaa­lu, vä­ga ma­da­la sün­ni­kaa­lu ning en­neaeg­se sün­ni tõe­näo­sus­te suh­ted olid vas­ta­valt 2,13 (p lt;0,001); 2,45 (p=0,003) ja 1,71 (p lt;0,001). Diag­noo­si­ma­ta tsö­liaa­kia­ga nais­te plat­sen­ta kaa­lus sa­mu­ti sta­tis­ti­li­selt olu­li­selt vä­hem.
 
Tsö­liaa­kia diag­noos en­ne ra­se­dust aga vä­lis­tas eel­pool­mai­ni­tud ris­kid.
 
Lud­vigs­so­ni hin­nan­gul oleks ma­da­la sün­ni­kaa­lu ja en­neaeg­se sün­ni­tu­se tõe­näo­sus nor­maal­ne, kui tsö­liaa­kia diag­noo­si­taks nai­sel 1–2 aas­tat en­ne ra­se­dust. Ars­ti­del soo­vi­tab Lud­vigs­son mõel­da tsö­liaa­kia pea­le, kui pat­sien­di anam­nee­sis on en­neaeg­seid sün­ni­tu­si või ma­da­la sün­ni­kaa­lu­ga lap­si ning esi­ne­vad hai­gu­se sümp­to­mid. (Gast­roen­te­ro­lo­gy 2005; 129:454–463)

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.