Il­mu­nud on gast­roen­te­ro­loo­gia üle­san­ne­te ko­gu

Tar­tu Üli­koo­li Kir­jas­tus on tä­na­vu väl­ja and­nud
raa­ma­tu "Gast­roen­te­ro­loo­gia üle­san­deid", mil­le au­to­riks
on Tar­tu üli­koo­li si­sek­lii­ni­ku gast­roen­te­ro­loo­gia
dot­sent ja Ees­ti Gast­roen­te­ro­loo­gi­de Selt­si ju­ha­tu­se
esi­mees Rii­na Sa­lu­pe­re. Raa­ma­tu tu­vus­tu­ses öel­dak­se, et üle­san­ded on
eel­kõi­ge abiks nel­jan­da kur­su­se üliõ­pi­las­te­le
si­se­hai­gus­te ek­sa­mi gast­roen­te­ro­loo­gia osa õp­pi­mi­sel.
Ka va­ne­ma­te kur­sus­te üliõ­pi­la­sed ning re­si­den­tuu­ris
töö­ta­vad ars­tid saa­vad üle­san­ne­te abil uuen­da­da oma
tead­mi­si gast­roen­te­ro­loo­giast. 95-le­he­kül­je­li­ne ta­va­for­maa­dis ja peh­mes köi­tes
ko­gu­mik on mõel­dud ise­seis­vaks tööks ja tead­mis­te
kont­rol­liks. Üle­san­ne­te va­lik­vas­tus­test on õi­ge ai­nult
üks. Au­tor on üle­san­deid koos­ta­des ja vas­tu­seid ot­si­des
tu­gi­ne­nud õpi­ku­le "Har­ri­son's Prin­cip­les of In­ter­nal
Me­di­ci­ne". Mõ­ned üle­san­ded on võe­tud ka ko­gu­mi­kust
"Gast­roen­te­ro­loo­gia prak­ti­ku­mi üle­san­ne­te ko­gu­mik",
mis il­mus 1999. aas­tal Rii­na Sa­lu­pe­re, Kat­rin La­bot­ki­ni
ja Ing­rid Kul­li koos­töös.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.