Kol­led­žiü­liõ­pi­las­te vaim­ne ter­vis Amee­ri­kas tä­he­le­pa­nu all

Amee­ri­ka Psüh­hiaat­ri­te As­sot­siat­sioon (APA) viib
au­gus­tis ja sep­temb­ris lä­bi kam­paa­nia
kol­led­žiü­liõ­pi­las­te vaim­se ter­vi­se prob­lee­mi­de
tead­vus­ta­mi­seks. Eel­mi­se aas­ta kü­sit­lu­ses vas­ta­sid li­gi poo­led
üliõ­pi­las­test, et min­gil pe­rioo­dil on mee­leo­lu ala­ne­mi­ne
hal­ven­da­nud nen­de te­ge­vus­või­met. 14,9 prot­sen­ti
tu­den­gi­test vas­ta­sid ühen­du­se pres­si­tea­te and­meil
klii­ni­li­se dep­res­sioo­ni kri­tee­riu­mi­de­le. APA esin­da­ja dr Da­vid Fass­le­ri sõ­nul on pal­ju­del
noor­tel kol­led­žis­se as­tu­ja­tel diag­noo­si­tud või
anam­nee­sis mõ­ni vaim­se ter­vi­se häi­re. "Mõ­ned nen­dest
tu­den­gi­test ei oleks ehk eel­mis­tes ge­ne­rat­sioo­ni­des
suut­nud kesk­koo­li­gi lä­bi­da, kuid prae­gu tä­hen­dab see, et
jär­jest roh­kem noo­ri va­ja­vad ül­di­si vaim­se ter­vi­se ra­vi
või­ma­lu­si," sel­gi­tas Fass­ler kam­paa­nia taus­ta. Käe­so­le­va aas­ta jaa­nua­ris loo­di APA juur­de töög­rupp,
mis ju­hib or­ga­ni­sat­sioo­ni tööd kol­led­žiü­liõ­pi­las­te
vaim­se ter­vi­se prob­lee­mi­de tead­vus­ta­mi­se ning nen­de­ga
te­ge­le­va­te psüh­hiaat­ri­te toe­ta­mi­se ni­mel. Au­gus­tis ja sep­temb­ris lä­bi­vii­dav ava­lik­ku­se­le
suu­na­tud kam­paa­nia on osa APA üle­rii­gi­li­sest prog­ram­mist
"Healt­hy Minds. Healt­hy Li­ves.", mis käi­vi­ta­ti mais vaim­se
ter­vi­se kuu raa­mes. Kam­paa­nia ees­mär­giks on pa­ran­da­da
üld­su­se aru­saa­mist vaim­sest ter­vi­sest ja sel­le häi­re­test
ning tut­vus­ta­da ra­vi­või­ma­lu­si. Kol­led­žiõ­pi­las­te­le ja teis­te­le suu­na­tud vaim­se
ter­vi­se ala­se võr­gu­le­he­kül­je aad­ress on www.healt­hy­minds.org.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.