Vii­vi­tu­sed an­giop­las­ti­ka­ga ohus­ta­vad öi­seid in­fark­ti­pat­sien­te

Amee­rik­las­te uu­rin­gu jär­gi pea­vad pat­sien­did, kes
saa­vad sü­da­mein­fark­ti öö­si­ti või nä­da­la­va­he­tus­tel,
an­giop­las­ti­kat oo­ta­ma lii­ga kaua. Töö­vä­li­sel ajal
jõua­vad pat­sien­did prot­se­duu­ri­le ühe tun­ni ja 56
mi­nu­ti­ga, tööa­jal 95 mi­nu­ti­ga, kir­ju­ta­vad CNN ja
BBC. Amee­ri­kas keh­ti­vad ra­vi­ju­hi­sed soo­vi­ta­vad
pat­sien­did saa­ta bal­loo­nan­giop­las­ti­ka­le era­ko­ra­li­se
me­dit­sii­ni osa­kon­da saa­bu­mi­se ajast 90 mi­nu­ti jook­sul.
Aja­kir­jas Jour­nal of the Ame­ri­can Me­di­cal As­so­cia­tion
aval­da­tud 68 000 pat­sien­dil lä­bi vii­dud uu­ri­mu­se jär­gi
pea­vad ne­li pat­sien­ti küm­nest oo­ta­ma prot­se­duu­ri kauem
kui kaks tun­di. Au­to­ri­te kin­ni­tust möö­da tõs­ta­vad sää­ra­sed
vii­vi­tu­sed pat­sien­di su­re­mi­se ris­ki seits­me prot­sen­di
võr­ra. Kaks kol­man­dik­ku sü­da­mein­fark­ti­dest leia­vad aset
öö­si­ti ja nä­da­la­lõp­pu­del. Mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu Kai­ser
Per­ma­nen­te ning Yale’i ülikooli koos­töös val­mi­nud uu­rin­gu
kaa­sau­to­ri dr Har­lan Krum­hol­zi ar­va­tes peak­sid haig­lad
leid­ma uu­si või­ma­lu­si, kui­das töö­vä­li­sel ajal
prot­se­duu­ri­ga kii­re­mi­ni alus­ta­da saaks. Trom­bo­lüü­ti­li­se ra­vi alus­ta­mi­se osas olu­list
eri­ne­vust töö- ja töö­vä­li­sel ajal ei näh­tud, oo­teaeg
pi­ke­nes vaid mi­nu­ti võr­ra. An­giop­las­ti­ka oo­teaeg oli see­juu­res pi­ke­ne­nud
kõi­ki­des haig­la­tüü­pi­des üle rii­gi. Vaid 26 prot­sen­ti
töö­vä­li­sel ajal saa­bu­nud pat­sien­ti­dest jõud­sid
prot­se­duu­ri­le ju­his­tes nõu­tud 90 mi­nu­ti­ga, tööa­jal 46
prot­sen­ti pat­sien­ti­dest. Ar­tik­lit kom­men­tee­ri­nud eks­per­ti­de ar­va­tes ei ole
uu­rin­gu tu­le­mu­sed ül­la­ta­vad. Töö­ta­jaid on öö­si­ti vä­hem
ning on aru­saa­dav, et ra­vi ei ole nii kii­re. Bri­ti Era­kor­ra­li­se Me­dit­sii­ni Lii­du pre­si­den­di
Mar­tin Shal­ley ar­va­tes ei oleks mõist­lik ha­ka­ta res­surs­se
laia­li pai­gu­ta­ma, vaid koon­da­da need kind­la­tes­se
kes­kus­tes­se, et ta­ga­da pa­ri­ma kva­li­tee­di­ga
ra­vi­tee­nus.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

26. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.