Soe süda ja majandustaip loovad väärikat eakate kodu Villa Benita

Üle kümne aasta on Terje Kross kandnud endas ideed luua Eestisse väärikat vananemist võimaldav eakate kodu, järgmisel kevadel avab see uksed Keila lähedal nime all Villa Benita.

Üle kümne aasta on Terje Kross kandnud endas ideed luua Eestisse väärikat vananemist võimaldav eakate kodu- järgmisel kevadel avab see uksed Keila lähedal nime all Villa Benita.

Terje Kross on saanud majandushariduse kõrgemast kommertskoolist- ta on õppinud ka psühholoogiat ja isegi kokandust- töötanud kinnisvara alal ja psühholoogilise nõustajana- tegelenud heategevusega eakate inimeste ja laste heaks. Kõik need kogemused saab ühendada uue projekti teenistusse.

<strong>Rõhk meeskonnatööl<br /></strong>Noor naine on millegipärast juba aastaid mõelnud sellele- kuidas oleks ilus elada elu lõpul. Ta on tutvunud erinevate vanadekodude- hooldekodude- päevakeskuste ja sotsiaalmajadega Euroopas ning Põhja-Ameerikas. Mõistagi ka Eestis. Ühtegi otsest eeskuju leidmata hakkas ta oma mõtetes kokku panema ideaalset kodu eakatele.

Erinevates seltskondades käies võttis ta teema aina üles- aga idee ei langenud viljakale pinnasele. Kuni ta juhtus sellest rääkima tuntud ravimiärimehele Margus Linnamäele.

Nüüdseks on nad koos kolmanda investoriga asutanud firma- mis omandas Keila lähedal- Niitvälja golfiraja naabruses ligi kakskümmend hektarit maad. Sel kevadel hakatakse sinna ehitama umbes saja kohaga maja- kus on poolsada ridamaja-tüüpi korterit koos ühiskasutuses ruumidega oma eluga enam-vähem toime tulevatele inimestele- aga ka hooldushaigla ja hospiits.

Projektijuhi võimet kaugele ette näha ja ideed iga kandi pealt läbi mõelda näitab kas või see- et juba nüüd- aasta enne maja avamist on nõusse saadud peakokk. Seni ühe suursaadiku juures ametis olnud kokk tahab villas hakata valmistama tervislikke toite ning talle anti algusest peale võimalus kaasa rääkida suurköögi planeerimisel ja sisustamisel.

Juba vaadatakse ringi teistegi töötajate järele. Kross ütleb- et ootab näiteks meditsiinitöötajailt - arstilt- õdedelt ja hooldajailt - lisaks professionaalsetele oskustele empaatiavõimet ja positiivset ellusuhtumist. Enne maja avamist saavad kõik täiendkoolitust teenuste iseärasusi arvestavaks meeskonnatööks.

Ehkki meditsiinitöötajaid Eestis napib- on projektijuht kindel- et siia leiavad tee õiged inimesed: “Personali leidmine ja koolitus on tõsine töö. Meditsiiniõed- kellega olen rääkinud- on öelnud- et neile meeldiks väga töötada heas keskkonnas. Eakate kodu ideele olen nüüd saanud igalt poolt tugevat toetust.”

Villa Benitas hakkab tööle üks perearst. Õdede ja hooldustöötajate arv on veel täpsustamisel- inimesi võetakse tööle vastavalt maja täitumisele ja sõltuvalt elanike tervisest - kui palju nad hooldust vajavad.

<strong>Tervishoiu- ja sotsiaalpool<br /></strong>Terje Kross maalib sõnadega ereda pildi uue maja võimalustest. Eakate kodu kandvaks ideeks on võimaldada inimestele koduses hubases miljöös iseseisvat elamist nii kaua kui see on vähegi võimalik. Siin elades vabaneb inimene olmemuredest- näiteks poeskäimisest- ja saab kindlustunde- et igasugune abi on alati käepärast. Kaasa arvatud meditsiiniline abi.

Suurt rõhku pannakse mitmekesisele vaba aja sisustamisele alates huviringidest ja raamatukogust kuni aianduse ja kokanduseni. Kolme kilomeetri kaugusel asuv Keilagi pakub hulga võimalusi - seal on vabaõhulava- veekeskus- kirik- kauplused. “Tahame- et inimestel oleks kogu aeg midagi meeldivat oodata: ühiseid teatrikülastusi- moosikeetmisi- külalisi - see kõik lisab elurõõmu ja elujõudu-” nendib Kross.

Ridaelamus on avarad- kuni 28-ruutmeetrised toad. Võib võtta ka kahetoalise elamise. Kross lisab- et mõistagi on Villa Benitasse oodatud ka abielupaarid.

Inimene sisustab toa soovikohaselt- ta võib kaasa tuua oma mööbli- nipsasjad- maalid jne. Ka väiksema kodulooma- kui ta suudab tema eest hoolitseda. Ühiskasutuses ruumid nagu kaminatuba- köök- arvutituba jt on samuti sisustatud koduse õhkkonna vääriliselt.

Igal ridaelamu korteril on omaette sissepääs rohelise õuenurgaga- kus võib ka lilli kasvatada. Maja lähedal on suur õunaaed ja marjapõõsad- grillikohad ja puhkenurgad.

Elanik saab oma aadressi ja vajadusel ka telefoni- et lähedastega tihedamalt suhelda. Loomulikult on siia teretulnud tema külalised- sugulased ja sõbrad-tuttavad.

“Inimene peab igal sammul tundma- et see on tema kodu-” kinnitab Kross. “Ütlen ikka neile- kes juba koha järele pärivad: võtke oma kass ja kaktus kaasa ning tulge meie juurde!” 20-hektariline maa-ala koos metsaga annab vabad käed arendada projekti edasi.

Kross rõhutab- et see kodu pole mõeldud vaid neile- kes vajavad igal sammul kõrvalist abi. Siia oodatakse ka neid- kes on vanaduses üksi jäänud ja tahaksid teiste seltsi. Ta lisab- et mõne aasta eest Tartumaal eakate inimeste seas läbi viidud eluga rahulolu-küsitlus näitas: vaid ligi kümme protsenti kurtsid kehva tervise üle- kuid peaaegu pooled pidasid probleemiks üksindust- seda- et neil on katkenud sotsiaalsed suhted.

<strong>Hooldushaigla võimalused<br /></strong>Vananedes ja tervise halvenedes kasvab inimese vajadus toetuse järele. Villa Benitas on kavas avada nii hooldushaigla kui hospiits.

Kuni haigestunu ravi piirdub tabletivõtmise ja muude lihtsamate võtetega- saab inimene elada edasi oma toas. “Abivajaduse suurenedes ei pea meie maja elanik personaliga hüvasti jätma- töötame ühtse meeskonnana-” toob Kross esile ühe eelise- kui mitu elamisvõimalust on ühe katuse all.

Kohapeal töötav perearst otsustab- kes vajab eriarsti abi- ja saadab patsiendi edasi. Keila haiglaga veel mingeid kokkuleppeid pole- aga eakate kodul on kavas pakkuda haiglale koostöövariante.<br /> “Meil ei ole aktiivravihaigla- siin me operatsioone ei tee- aga tagame kõik- mis puutub hooldusse-” märgib Kross.

Hoolduspoole eesmärk on aidata inimest oma tuppa- oma koju tagasi. Aga võib minna ka nii- et on vaja minna edasi hospiitsosakonda. Sinna on kavandatud kaksteist kohta.

<strong>Maksta saab mitmeti<br /></strong>Kui palju hakkab maksma kodu Villa Benitas- on praegu vara öelda. Sarnastes kodudes - päris samasugust pole - maksab üks kuu 3000-11 000 krooni- keskmine tasu on 6500 krooni kuus.

Niitvälja eakate kodu elanike enamik tuleb ilmselt Tallinnast- kuid teadaolevalt tahab siia korterit ka väliseestlasi ja Eestis elavaid välismaalasi. Paljudel eakatel ei ela lähisugulased enam Eestis - näiteks on poeg Ameerikas- tütar läheb Brüsselisse tööle -- aga järglased tahavad olla kindlad- et ema-isa eest kantakse hoolt. See alles hakkab ühiskonna teadvusse jõudma- et eakate kodu elanik võib olla terve ja elujõuline.

Villa Benita pakub erinevaid maksevõimalusi. Seda koostöös investeerimisfondide ja kinnisvarafirmadega - enda kanda ei taha nad raha paigutamist võtta- et vältida juba eos vääritimõistmist.

Üks võimalus inimese jaoks on anda oma senine kodu üürile. Teine võimalus on korter müüa ja paigutada raha investeerimisfondi- elades ise dividendidest. Villas saab osta kasutusõiguse- mille pärijad müüvad hiljem tagasi.

<br /> AITA NURGA<br /><a href="mailto:aita@mu.ee">aita@mu.ee</a>

 

 

<br /><br /><strong><u>Niitvälja eakate kodu Villa Benita</u></strong>

* Villa Benita põhieesmärk on pakkuda hooldust vajavatele eakatele inimestele täisväärtuslikku- kodust ja väärikat elukeskkonda. Teenus lähtub maksimaalselt kliendi enda vajadustest ja soovidest- kombineerides sotsiaalhoolekande ja tervishoiu. Erilist tähelepanu pööratakse tiheda kontakti soodustamisele ning säilitamisele kliendi ja tema pereliikmete vahel. Toetatakse võimalikult aktiivset elustiili.

* Hooldeasutusse on võimalik tulla nii alaliselt kui ajutiselt. Erinevad võimalused: iseseisev elamine- toetatud elamine- põetamisteenus- päevakeskuse teenus- ajutine majutus- hooldus dementsete osakonnas. Põetuse juurde kuulub füsioterapeudi järelevalve- pidev side perekonnaga- vajadusel kõne-- füüsiline või olmeteraapia- isiklik hooldeplaan koos regulaarse tervisliku seisundi hindamisega- eridieedid. Põetamisteenus võib olla sobiv ka haiglaravi või haiguse järgseks taastusperioodiks - n-ö taastusravi järelravi.

* Villa tähendab linnas või linna lähedal looduses asuvat õdusat- kvaliteetset ja luksuslikku eramut. Benita nimes on ladinakeelne tüvi bene - hea- hästi- headus. Benita on naisvorm vanast nimest Benedictus = õnnistatud. Benita on Eestis varem laialt kasutuses olnud naisenimi. Niitvälja kandist on ka pärit daam nimega Benita- kes kahjuks ise suri hoopis Lasnamäe korteris. Õnneliku juhuse tõttu säilisid paljud tema kenad eestiaegsed esemed. Nüüd leiavad need tee Villa Benitassse- kuhu oleks oma harituse- aktiivse hoiaku ja hea huumoriga ülihästi sobinud<br /> ka Benita ise.

* Villa Benita on projekteeritud uudseks eakate koduks. Asukohaks on umbes 20 ha suurune maa-ala Keila vallas Niitväljal golfiraja vahetus läheduses 3 km Keilast. Sinna ei ole planeeritud tiheasustust- mis annab garantii- et looduslik keskkond säilib.

* Villa on planeeritud esimeses etapis 100-kohalisena. Kliendil on võimalik elada vastavalt soovile kas ühe- või kahetoalises korteris. Hoone sisekujunduses kasutatakse kodust mööblit ja sooje toone. Välditakse kõike “haiglapärast”- näiteks päevavalguslampe. Projekteerimisel arvestatakse ratastoolis liikuvate inimeste vajadusi.

* Villa Benita kuulub holding-firmale Laguna Holding- mille omanikuks on oma ettevõtete kaudu kolm Eesti eraisikut. Kaasatud on ainult Eesti kapital. Tegu on pikaajalise ja strateegilise investeeringuga- millest ei oodata kiiret kasumit. Projekti maksumuseks on arvestatud kuni 100 miljonit krooni- seda rahastatakse omanike investeeringute ning laenude abil.

* Eestis on sotsiaalministeeriumi andmeil praegu 106 hooldekodu kokku <em>ca</em> 3500 kohaga. Üle 60-aastaseid inimesi elab Eestis statistikaameti andmeil <em>ca</em> 295 000.

<em>Allikas: Villa Benita projekt</em>

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.