Alkohol sandistab ja tapab Eesti rahvast

Alkoholi liigtarvitamine põhjustab Eesti rahvastikus aastaga 41 563 eluaasta kao, mis moodustab kogu haiguskoormusest 9,3 protsenti ja on seotud 1680 surmajuhuga (9% kõigist surmadest).

Alkoholi liigtarvitamine põhjustab Eesti rahvastikus aastaga 41 563 eluaasta kao- mis moodustab kogu haiguskoormusest 9-3 protsenti ja on seotud 1680 surmajuhuga (9% kõigist surmadest). Kusjuures tööealisele elanikkonnale (20-64 a) langeb üle poole Eesti elanike tervisekaotusest ja 76 protsenti alkoholist tingitud kaotusest langeb meestele.

Arstide iga-aastase täienduskonverentsi “Kliinik 2006” raames oli 2. veebruaril ka paneel alkoholi liigtarvitamisest tulenevatest tagajärgedest. Seekord väljus kuulajate auditoorium arstkonna raamidest. Lisaks olid esindatud politsei- haridusministeerium- presidendi nõukogu- õpilaste omavalitsused ja teised noorsoo-organisatsioonid.

Konverentsil räägiti alkoholiga seonduvatest haigustest meil ja mujal (emeriitprofessor Arvo Tikk); rahvusvahelisest turvaliste kogukondade liikumisest tegi ettekande Euroopa Turvaliste Kogukondade Võrgustiku (ESCON) juhtkomitee esimees Yousif Rahim (Norra); pere- ja lastevägivalla probleemidest kõnelesid Sirje Saar Tartu Laste Tugikeskusest- TÜKi lastekliiniku direktor Marika Kirss ning psühholoog Kiki Petroulaki (Kreeka).

Kõneks olid ka alkoholiga seonduvad näokolju vigastused- maksakahjustused- neurointensiivravi ja vigastussurmad. Kliinikumi andmetel vaadeldi lähemalt nii vägivaldsete vigastuste struktuuri traumapunktis (Merike Šeffer- Aavo Metsmägi- Kaarin Pintsaar) kui ka vigastuste struktuuri ja ravi maksumust kogu TÜ kliinikumis (Milvi Jõeäär- Merje Tikk- Enno Kross- Arvo Tikk). Alkoholiga seonduvatest vigastustest Ida-Virumaal tegi ülevaate Ida-Viru keskhaigla ravijuht Kaljo Mitt.

 

<strong>Mille poolest erinesid seekordsed ettekanded eelnevatel selleteemalistel konverentsidel kõlanutest?</strong>

<strong>Arvo Tikk (AT):</strong> "Probleemi käsitleti väga laiahaardeliselt. Seekord näitasime konkreetselt- millised kahjud võivad tekkida. Näiteks Inglismaal on need majanduslikud kahjud väga täpselt välja arvutatud. 92-leheküljelises dokumendis “Riiklik strateegia alkoholikahjude vähendamiseks” on 60 punktis täpselt lahti kirjutatud- mida keegi peab tegema- et alkoholikahjud riigis väheneksid.<br /> Stockholmi Karolinska Instituudi sotsiaalteaduste õppejõud Karin Leander- kes on ennegi Eestis viibinud- ütles juba varem- et alkoholi liigtarvitamisega kaasnevaid vigastusi saab vähendada ainult siis- kui vähendame alkoholi kättesaadavust ja kujundame ümber hoiakuid. Enne ei muutu midagi."

<strong>Tartus on liikumine Turvaline Tartu- aga sellest üksi on vähe- puudub süsteemne lähenemine.</strong>

<strong>AT:</strong> "Asi on selles- et alkoholism ei ole ainult meedikute probleem. WHO ütleb- et meedikud peaksid olema selle algatuse advokaadid ja korraldajad- aga tegelikult on see ühiskonna üldine probleem. Valitsus- omavalitsused- koolid- ühiskondlikud organisatsioonid - kõik nad peavad olukorra parandamiseks midagi ette võtma. Kõige efektiivsemaks on osutunud just sotsiaalsfääris korraldatud üritused (vt ka allpool toodud lisa meetmete kohta vigastuste vähendamiseks - <em>Toim</em>.).<br /> Rahvusvaheliselt aktsepteeritud kuue kriteeriumi hulgast üks on see- et alkoholi kättesaadavust tuleb kontrollida ja reguleerida- mis meie üliliberaalse poliitika osana ei toimi. Formaalselt võib-olla midagi tehakse- aga sisuliselt see ei toimi."

<strong>Enno Kross (EK):</strong> "Kõik algab kodust. Koolinoored rõhutavad tagasisidelehtedel just positiivse eeskuju vajalikkust. Meie noorte meeste ennasthävitav käitumine (hulgi- ja liittraumad) annab noortele ka halba eeskuju. Meie juhid eksivad üldtunnustatud eetilistes põhimõtetes ja alkoholi liigtarvitamises. Mis eeskuju see siis anda saab?<br /> Noori tuleb harida selles vallas- mida teeb alkohol tervisele. Vähesed teavad- mida teeb alkohol arenevale organismile. Näiteks Ameerika kõigis osariikides on rangelt kehtestatud alampiir 21 eluaastat."

<strong>AT:</strong> "See on bioloogiline probleem. Et inimene saab 18-aastaselt passi- ei tähenda veel- et ta võiks ohjeldamatult alkoholi pruukida. Inimese hormonaalsüsteemid küpsevad alles 21. eluaastaks. Kui hakata varem alkoholi süstemaatilisemalt ja rohkem pruukima- põhjustab see organismi fermentsüsteemide- eriti maksa- ümberkõlastuse- mida hiljem ei ole võimalik enam tagasi pöörata. See on ka alus kroonilise alkoholismi kergeks tekkeks. Alkoholist tingitud ajukahjustuse üks vorme on ka hüperaktiivsed lapsed."

<strong>EK:</strong> "Lastekliiniku direktori Marika Kirsi andmetel oli näiteks 12-aastane neiu sattunud alkoholimürgistusega haiglasse. Noorte- eriti tütarlaste hulgas kasvab alkoholi tarbimine. See on eriti ohtlik meie tulevastele põlvedele. Räägitakse palju hüperaktiivsetest lastest. Aga kust see alguse saab? Selle taga on paljudel juhtudel just nende laste vanemate tervisekäitumine- alkoholi kuritarvitamine."

<strong>AT:</strong> "Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) on teostanud mitmeid uuringuid elanikkonna suhtumisest alkoholi. Enamusel elanikkonnast on tekkinud tunnetus- et niimoodi edasi minna enam ei saa- midagi peab ette võtma. Iseäranis peab alkoholi kättesaadavuse piiramiseks midagi ette võtma alkoholireklaamiga. Presidendi akadeemilise nõukogu sekretär- presidendi nõunik professor Jüri Kann ütles konverentsil lõppsõnas välja sellesama mõtte."

<strong>Minu meelest teavad noored siiski üsna hästi- mida alkoholi liigtarbimine tervisega teeb- aga neil on ükskõik - “poogen!”- nagu nad ise ütlevad.</strong>

<strong>AT:</strong> "Noorteorganisatsioonide juhtkonnad saavad väga hästi aru- et midagi tuleb ette võtta. Aga see on niisugune esimese ja teise Eesti probleem. Vaatasin ka internetikommentaare- kus paljud ütlevad- et nende tutvusringkonnas ei ole mingeid alkoholiprobleeme. Pealiskaudsel vaatlemisel see ei paistagi välja- alles süvenedes tulevad kitsaskohad esile.<br /> Kohaldades Inglismaa numbrid absoluutarvudes Eestile- võiks meil olla 2-2-5 tuhat alkoholi liigtarvitajat ja avaliku korra rikkujat- keda pannakse kainestusmajja välja magama ja rahunema. Aga ainuüksi Tartu linnas oli 2004. aastal 4900 inimest kainestusmajas ja 2005. aastal 4100. Terves Lõuna prefektuuris oli see arv 9000. Mis siis veel kogu Eesti peale kokku tuleb!<br /> WHO on võrrelnud eri regioonides mürgistussurmasid (ennekõike alkoholi tagajärjel). Ida-Euroopas- kuhu meiegi kuulume- on meeste suremus 18 korda suurem kui Lääne-Euroopas. See näitabki sotsiaalset tagapõhja- mille analüüsimine nõuab suurt tööd- et üldist keskkonda ja arusaamu muuta."

<strong>Kas siis eestlane ei oska mõõdukalt alkoholi tarbida või milles probleem on?</strong>

<strong>AT:</strong> "See pole ainult Eesti probleem- vaid sootuks üldisem. Kõige rohkem maailmas joovad ju eurooplased. Tendents on Euroopa riikides alkoholi pruukimise suurenemisele. Noorte hulgas on levinud niisugune elupõletamisstiil- et nädala lõpus tuleb end juua mälukaotuseni täis. Inglise keeles on selleks eraldi väljend: binge drinking. Inglismaal on täheldatud 30-aastastel naistel uut elustiili- kus juuakse nii palju kui mahub ja siis seksitakse nii palju kui jaksatakse. Nende hulgas on seetõttu ka HIV-positiivsete arv 4-5 korda tõusnud."

<strong>EK:</strong> "Eestis on ju meeste keskmine eluiga Euroopas kõige madalam - napilt üle 65 aasta. See tuleneb eelkõige meie noorte meeste ennasthävitavast käitumisest- mitte sellest- et Eesti mees poleks suuteline kauem elama. Eriti hakkas silma 2005. aasta- kus 16-18-aastased noored sõitsid ennast surnuks ja vigaseks.<br /> Kui 1999. aastal toimus nelikmõrv- kus lähisugulane tappis kaks täiskasvanut ja kaks last- siis toonane siseminister Tarmo Loodus ütles- et kohe tuleb midagi ette võtta. Aga midagi ei muutunud.<br /> 2004. aastal hukkus Pärnumaal Halinga vallas- külas- kus elab viissada inimest- alkoholi tõttu kuus inimest. Või võtame selle hiljutise saunapeo Pärnus- kus tulesurma läks neli purjus inimest. Kohale toimetati 110 pudelit õlut. Õlu ja siider nagu ei olekski alkohol!<br /> Kui Lauri Aus hukkus purjus autojuhi tekitatud liiklusõnnetuses- siis ajalehed kirjutasid- et nüüd hakkab Eesti alkoholipoliitikas midagi muutuma. Valitsusinstitutsiooni esindajad sellele aga ei reageerinud."

<strong>AT:</strong> "Ei saagi reageerida- sest meie valitsuse ametlik poliitika on liberaalne majandus. Aga on ära unustatud- et liberaalne majandus ei pea tähendama üliliberaalset alkoholipoliitikat. Konjunktuuriinstituudi andmetel ütleb kolmandik küsitletutest- et midagi ei ole vaja muuta ega teha. Selline on ka reformierakonna ametlik liberaalne majanduspoliitika- mis eitab piiranguid majanduses. Erinevalt maailma kogemusest väidavad nad- et ka alkoholi puhul see ei anna nagunii midagi."

<strong>EK:</strong> "Koolinoored on tagasiside lehtedel kirjutanud järgmist:

* kindlasti tuleks keelata alkoholireklaam;<br /> * televiisoris näidata- kui palju maksab vigastushaigete ravi;<br /> * näidata reaalseid õnnetusi;<br /> * alkoholireklaami asemel näidata seda- mida alkohol inimesele teeb ja kui palju see maksma läheb;<br /> * vanemad peaksid rohkem rääkima alkoholi kahjulikkusest tervisele ja olema ise eeskujuks;<br /> * rohkem šokeerivaid näiteid- see mõjub noortele- paneb rohkem mõtlema;<br /> * arstid peaksid rohkem korraldama tervisekonverentse;<br /> * panna alkoholitaarale silt: “Alkohol kahjustab teie tervist!”;<br /> * korraldada regulaarseid õppepäevi alkoholi kahjulikkusest tervisele koolides.

Ei teata- mida maksab reaalne ravi. Näiteks neurointensiivis maksab üks ravipäev 7-10 tuhat krooni."

<strong>AT:</strong> "EKI andmetel väidab 80 protsenti inimesi- et alkoholireklaam tuleks ära keelata- ka televisioonis. Öeldakse- et pärast kella üheksat võib alkoholireklaame näidata- et siis kõik lapsed magavad. See on ju selge rumalus: ma ei tea ühtegi last- kes niisugusel kellaajal magaks - ainult sülelapsed! Ja niisugune pseudotegevus meil siis toimubki.<br /> Väga tugev on ka alkoholifirmade lobitöö. Nad maksavad kinni nii omavalitsused kui erakonnad. Seetõttu räägitakse ka riigikogus neil teemadel nagu vastu seina."

<strong>Miks teie arvates noored nii palju alkoholi tarbivad?</strong>

<strong>AT:</strong> "Kui heaolukeskkond hakkas 1970ndatel aastatel Euroopas tekkima- siis suurenes ka alkoholi pruukimine oluliselt - meelelahutustööstuse mõjud- ühiskonna sellesuunaline tegevus- mis propageerib just lõbutsemist. Noored on ikka aktiivsed ja tahavad tegutseda. Kuna ühiskonnas on tekkinud niisugune sättumus- siis see asi niimoodi ongi.<br /> WHO Euroopa piirkonna projekti “Tervis kõigile” raampoliitika “Tervis 21” püstitab nõude viia alkoholi pruukimine 2015. aastaks täiskasvanute hulgas kuuele liitrile aastas (Eestis tarbitakse 13-5 liitrit absoluutalkoholi aastas) ja alla 15-aastaste laste alkoholi tarbimine nullini.<br /> Oleme närvikliinikus jälginud ajusiseste verevalumitega opereeritute arvu- ja see on niisugune näitaja- millest ei saa mööda vaadata.<br /> Enne Gorbatšovi nn juunipööret opereerisime aastas 60 ringis ja arvasime- et asi on üle mõistuse hull. Uue seadusega langes see näitaja paari aastaga üle kahe korra. Aga nüüd on operatsioonide arv aastas üle kahe korra tõusnud- neid tehakse 115-120. Ja probleemi nagu üldse ei oleks!"

<strong>Aga kas inimesed ei joo ka sellepärast- et rasket elu taluda?</strong>

<strong>AT:</strong> "Minu meelest on see rohkem niisugune ülespuhutud ja ülepingutatud suhtumine: kui natukene midagi on- siis kohe on stress- peab hakkama stressi maandama. Rohkem esineb ikka elupõletamisstiili."

<strong>EK:</strong> "Maapiirkondades- kus ei ole tööd- tuleb küll midagi ette võtta- et seal elu täitsa välja ei sureks."

<br /><strong>MARIKA KUSNETS<br /></strong><a href="mailto:marika@mu.ee">marika@mu.ee</a>

 

 

************************************************

<br />  

<strong><u>WHO soovitatud meetmed vigastuste vähendamiseks:</u></strong>

* Vähendada ebavõrdsust ja arendada sotsiaalset õiglust.

* Sotsiaalsed meetmed annavad kiireid ja nähtavaid tulemusi.

* Efektiivne ennetustegevuse strateegia vähendab tervishoiu ja muude valdkondade kulutusi.

* Erakorralise ja traumatoloogilise abi optimeerimine.

* Alkoholi igasuguse tarvitamise kontroll.

* Vägivalda vaadata kui osa üldisest vigastuste käsitlemise strateegiast.

* Efektiivsed meetmed tuleb võtta kasutusele ja laiemalt juurutada.

* Tervishoiusüsteem peab võtma juhtiva koha kõigi meetmete propageerimisel ja juurutamisel.

<em>Allikas: Arvo Tikk (“Vigastused- vägivald ja alkohol”)</em>

 

 

************************************************

 

<strong><u>Alkoholiga seostatavad haigused:</u></strong>

* suu ja neelu kasvajad;<br /> * söögitoru kasvajad;<br /> * maksa kasvajad;<br /> * kõri kasvajad;<br /> * rinnanäärme kasvajad;<br /> * hüpertensioon;<br /> * südame isheemiatõbi;<br /> * ajuinfarkt;<br /> * mürgistused;<br /> * kolelitiaas;<br /> * lämbumine;<br /> * maksatsirroos;<br /> * suitsiidid;<br /> * alkoholisõltuvus;<br /> * pankreatiit;<br /> * liiklusvigastused;<br /> * kukkumised;<br /> * tulevigastused;<br /> * uppumised;<br /> * vägivald;<br /> * töövigastused;<br /> * põletikulised südamehaigused.

<em>Allikas: Taavi Lai (TÜ tervishoiu instituut)</em>

<em><br /></em> 

************************************************

 

<strong><u>Alkoholi tarbimine Eestis</u></strong>

* Alkoholi tarbimine ühe täiskasvanud Eesti elaniku kohta oli 2004. aastal Eesti Konjunktuuriinstituudi hinnangul 13-5 liitrit absoluutalkoholi- koos välisturistidega arvestatuna müüdi 16-0 liitrit absoluutalkoholi inimese kohta.

* Iga aastaga oli tarbimine pidevalt suurenenud.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.