Perearstid vabanevad topelt aruannetest

Kuigi osa perearste on protesteerinud statistiliste aruannete andmete dubleerimise üle, jätkavad perearstid kokkuleppel tervisestatistikutega aruannete täitmist senisel kombel, kuni sotsiaalministeerium hakkab andmeid haigekassast võtma.

Kuigi osa perearste on protesteerinud statistiliste aruannete andmete dubleerimise üle- jätkavad perearstid kokkuleppel tervisestatistikutega aruannete täitmist senisel kombel- kuni sotsiaalministeerium hakkab andmeid haigekassast võtma.

Möödunud aastal soovisid Tallinna Perearstide Seltsi liikmed loobuda 2005. aasta meditsiinistatistika aruande esitamisest ja soovitasid sotsiaalministeeriumil võtta andmed haigekassa andmebaasidest- kuhu perearstid on need andmed juba esitanud. Perearstideni oli jõudnud info- et tehniliselt on haigekassa andmete kasutamine aruandluses täiesti võimalik. Paraku sisuliselt mitte.

Sotsiaalministeerium tõdes- et haigekassa andmebaasides olevate andmete kasutamist on arutatud sellest ajast- kui haigekassas andmebaas tekkis.

<strong>Protest viis kokku<br /></strong> Protestimeeleolud viisid perearstid tänavu jaanuari keskpaiku kokku sotsiaalministeeriumi tervisestatistika üksuse esindajatega- kes rääkisid- mida nemad aruandluses vajavad ja kuulasid- mis probleemid on perearstidel aruandluses tekkinud.

Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõuniku Marika Raiski vahendusel saabunud vastuses Meditsiiniuudistele selgitas ministeerium- et perearstide põhiprobleemiks ei olnud alati aruannete dubleerimine - ministeeriumi hinnangul ei tohiks see erilist vaeva põhjustada- arvestades IT võimalusi -- vaid see- et mõne aruande jaoks pole perearstidel infot või tekivad muud takistused. Selle kohtumise tulemusena leppisime kokku- et jätkame aruannete kogumist ühtsetel põhimõtetel seni- kuni kavandatud muutused andmekogumissüsteemis ei ole tööle hakanud-” edastas Raiski.

<strong>Haigekassa andmebaas aitab<br /></strong>Praegu käib aktiivne töö selle nimel- et saavutada haigekassaga kokkulepe ja hakata saama perioodiliselt andmeid haigekassast- märkis Raiski. “Oleme koondanud ja defineerinud viimase aasta jooksul tervele tervisevaldkonnale vajalikud rutiinse statistika päringud detailselt. Sealhulgas on kirjeldatud vajadused perearstide töö ning nimistute koosseise puudutava statistika osas. Pärast esimeste andmete saamist tuleb neid valideerida ja võrrelda teiste allikatega (siin näiteks perearstide aruannetega) ning pärast aasta-kahe pikkust üleminekuperioodi on võimalik loobuda suurest osast perearstide statistilisest aruandlusest.”

Samal ajal peab olema kindlustatud- et uus allikas ehk haigekassa jätkab andmekogumist kokkulepitud alustel- rõhutab sotsiaalministeerium.

Seni on sotsiaalministeerium saanud haigekassalt teatud andmeid tervisestatistika jaoks- kuid enamasti on tegu olnud andmekasutuse võimaluste ja andmekvaliteedi hindamise projektidega- mitte rutiinse statistika kogumisega. Ühest ühisprojektist on siinsamas kõrval eraldi juttu.

Haigekassa andmete kvaliteedi hindamine on nende statistikaks kasutuselevõtmise esmaseks eelduseks- seisis sotsiaalministeeriumi vastuses.

<strong>Raviarvetest ei piisa<br /></strong>“Tervishoiuteenuse osutajate ettekujutus- et raviarvete andmebaas on piisav tervisestatistika tegemiseks- on petlik-” märkis Raiski. “Statistika algab ja peab põhinema meditsiinidokumentidel (tervisekaart jt)- mida teenuseosutajad oma arvutites/infosüsteemides täidavad ja kus oma tööd/tegevusi kirjeldavad. Kui tervisekaardi info on arvutis- on võimalik sealt vajalik statistika ühe nupuvajutusega kätte saada.”

<br /><strong>MALLE TOOMISTE<br /></strong><a href="mailto:malle@mu.ee">malle@mu.ee</a>

 

 

*************************************

 

<strong>LISALUGU: Katseprojekt jätkub sügiseni</strong>

Euroopa Liidu Statistikaameti Eurostat haigestumusstatistika katseprojekti käigus Eesti andmekogumissüsteemi ei muudeta- kuid tulemusena saame teada ravikindlustuse andmebaasi head ja vead haigestumusinfo seisukohast.<br /> Projekt algas 31. märtsil 2005 ja kestab 29. septembrini 2006.<br /> Katseprojekti (Eurostat Pilot Project on Morbidity Statistics) juhib sotsiaalministeerium ning partneritena on kaasatud Leedu Terviseinfo Keskus (Lithuanian Health Information Centre) ja Kölni ülikool Saksamaalt (PMV Forschungsgruppe- University of Cologne).<br /> Projekti eesmärgiks on kogu Euroopa Liidu jaoks võrreldavatel alustel ühtse haigestumusinfo süsteemi poole liikumine. Projekti käigus võrreldakse ja hinnatakse kolme riigi (Eesti- Saksamaa- Leedu) haigestumusinfot- põhirõhk on just ravikindlustuse andmete kasutatavusel ja võrreldavusel. Seega saame projekti käigus teada oma ravikindlustuse andmebaasi head ja vead haigestumusinfo seisukohast- projekti käigus Eesti andmekogumissüsteemi ei muudeta.<br /><br /> Täpsemalt on projekti eesmärgid:<br /> - Euroopa esialgse haigusspetsiifilise haigestumuse lühinimekirja kommentaarid ja paran-<br /> dusettepanekud;<br /> - potentsiaalsete haigestumuse andmeallikate määratlemine ja hindamine (põhirõhk uutel ja innovatiivsetel allikatel);<br /> - potentsiaalsetest andmeallikatest pilootandmete kogumine- andmete kvaliteedi ja võrreldavuse hinnang.<br /><br /> Projekti käigus analüüsitakse Euroopa esialgse haigusspetsiifilise haigestumuse lühinimekirja (61 diagnoosi) kaetuse- asjakohasuse ja rakendatavuse seisukohast. Samuti koostatakse lühinimekirjas olevate haiguste kohta andmete kogumiseks potentsiaalsete andmeallikate maatriks.<br /> Eestis tegelevad projektiga sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna töötajad- kaasatud on haigekassa- Tartu ülikooli ja haigestumusregistrite töötajad. Katseprojekti kogueelarve on 96 449 eurot- Eesti osa 33 208 eurot.<br /><br /><em>Allikas: sotsiaalministeerium- tervisestatistika juht Liis Rooväli</em>

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.