Maire-Liis Hääl sai haigusstatistika kogumise eest vabatahtliku preemia

Eesti Noorte Reumaliit esitas 2007. aastal tunnustamist ja presidendi autasu väärivaks Tallinna Reumaühenduse esimehe Maire-Liis Hääle tema tegevuse eest haigusstatistika kogumisel ja analüüsimisel ning rahvusvaheliste programmide vedamisel.

Eesti Noorte Reumaliit esitas 2007. aastal tunnustamist ja presidendi autasu väärivaks Tallinna Reumaühenduse esimehe Maire-Liis Hääle tema tegevuse eest haigusstatistika kogumisel ja analüüsimisel ning rahvusvaheliste programmide vedamisel. Leitakse- et see on suur ja erakordne töö- mille Maire-Liis on teinud koostöös arstide ja ametnikega luu- ja liigeshaigetele tänapäevaste ravivõimaluste ja toimetuleku tagamiseks. Ka riik on nüüd tunnustanud haigusteabe ja statistika kogumist.

<br /><strong>Maire-Liis Hääl- kui kaua te olete Eesti Reumaliidu eestseisuses olnud?</strong>

"Olen Eesti Reumaliidu (ERL) asutajaliige ja juhatusse valitud 1991. aastal. Aastail 1993-2003 olin ma ERLi juhataja asetäitja rahvusvahelise töö alal. See oli huvitav aeg - EULARi (European League Against Rheumatism) rahvusvahelised konverentsid andsid selguse patsiendiorganisatsioonide eesmärkidest. 2003. aastal ma enam ERLi juhatusse ei kandideerinud- sest leidsin- et juhatus vajab värskeid jõude. Olin olnud samal ajal Tallinna Reumaühenduse juhatuses ja 2004. aastal valiti mind ühenduse juhatuse esimeheks."

<strong>Milline on teie töö reumaühenduse esimehena?</strong>

"Olen jätkanud jõudumööda kõike- mis on vajalik organisatsiooni liikmeskonna kooshoidmiseks- ning tegelenud asjadega- mis on minu arvates olulised kogu reumaliidu eksisteerimiseks.<br /> Tallinna Reumaühenduse juhatuse ning Ida-Tallinna keskhaigla reumatoloogi doktor Tõnu Peetsi toetusel alustasime 2005. aastal üle-eestilist sotsioloogilist küsitlust reumatoloogiliste haigete sotsiaal-majandusliku toimetuleku kohta. “Reumatoloogiliste haigete eluga toimetulek ja ravi kättesaadavus Eestis” ilmus 2007. aasta algul. Trükist on veel vähesel arvul saadaval Tallinna Raamatutrükikoja kaupluses Laki 26.<br /> Uurimuse tulemustest näeme- mida tähendab elada kümneid aastaid kestva ühiskonnale ja põdejale majanduslikult kuluka haigusega. Tänapäevane ravi muutub pidevalt kallimaks- seda olulisem on ära tunda prioriteedid nii riiklikul kui isiklikul tasandil- et vähendada luu- ja liigeshaigustest põhjustatud enneaegse töövõimekaotuse mõju haigele ja ühiskonnale tervikuna."

<strong>Mis uurimistulemustest veel selgus?</strong>

"Selgus- et ravi kättesaadavus ehk vajaliku ravi väljaostmine on kroonilistele haigetele suur mure ning haiguse mitteägedas faasis jääbki vajalik ravim sageli välja ostmata. Siin tuleb rõhutada aga igaühe enda vastutust oma tervise eest.<br /> Ravi edu tagab eelkõige haige teadlik suhtumine toimuvasse. Rääkides raviteenusest ja mis tahes tervishoiuteenuse osutaja kohustusest- on oluline rõhutada nõustamise ja konsulteerimise olulisust. Eesti seadustega sätestatud haige otsusekohustus eeldab selgust- millist süstemaatilist kompleksravi krooniline reumatoloogiline haige vajab ja mis juhtub- kui ta teatud ravist loobub- näiteks majanduslikel põhjustel. Ta peab teadma- milline on raviseire dünaamika ja ravi mõju lisaks enesetundele- milline on hädavajalik taastusravi- abivahendid jne.<br /> Seetõttu peangi oluliseks Tallinna Reumaühenduse liikmeskonnale korraldatavaid seminare ning vestlusi- mida juhivad kogemustega meditsiiniõed- füsioterapeudid- eriarstid. Lisaks reumatoloogidele ootame vestlusringi veel kardioloogi- gastroenteroloogi- silmaarsti jne. Lääne-Tallinna keskhaigla reumatoloog dr Marge Esko meie juhatuse liikmena abistab meid meditsiinialaste prioriteetide seadmisel- lektorite leidmisel jne. Tänan ITK reumatoloogia osakonna vanemõde Katti Kõrvet abi eest- mida ta Tallinna Reumaühenduse kauaaegse liikmena meile pidevalt annab."

<strong>Millised on teie suuremad võidud Tallinna Reumaühenduse esimehena?</strong>

"Arvan- et katusorganisatsioon Eesti Reumaliit on edukas ainult toimivate liikmesorganisatsioonide korral. Vastasel korral ei tulene katusorganisatsiooni otsused luu- ja liigeshaigete tahtest.<br /> Tallinna Reumaühenduse liikmed on rahul neile korraldatud ürituste teemade valikuga- tuntakse huvi järgmiste ettevõtmiste vastu- liikmeskond kasvab jne.<br /> Liikmesorganisatsiooni juhtimine vajab palju pühendumust ja vastutust. Seda enam tegi rõõmu- et minu tunnustamiseks vabatahtlikuna tegi ettepaneku Eesti Noorte Reumaliit- tõstes esile minu eestvedamisel tehtud uurimuse põhjal koostatud trükise.<br /> Kogu töö kõnesoleva uurimusega oli ju tegelikult suur vabatahtlik kampaania. Sain palju abi ankeetküsimustiku koostamisel Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadurilt Virve-Ines Laidmäelt. Tallinlastele lisaks osalesid anketeerimisel kõik ERLi liikmesorganisatsioonid- valdav osa anketeerimisest käis reumatoloogide- perearstide ja reumatoloogiaõdede vabatahtlikkuse kaudu. Olgu siinkohal tänatud kõik kaasalööjad. Eraldi tänan südamest Tartu ülikooli reumatoloogia emeriitprofessorit doktor Reinhold Birkenfeldti.<br /> Tulemuste analüüsile järgnes 2006. aasta aprillis esimene Tallinna reumatoloogide ning luu- ja liigeshaigusi põdejate ühine ümarlaud- osalejad pidasid oluliseks nii saadut kui järeldusi ja ettepanekuid. Rõhutati vajadust ühiselt jätkata. Mingid võidud need ju ikkagi on."

<strong>Millised oleksid reumaliidu soovid ja plaanid aastaks 2008?</strong>

"Soovid ja plaanid 2008. aastaks oleksid: osaleda koostöös arstide- ministeeriumi- haigekassa esindajatega luu- ja liigeshaigete raviks riikliku programmi koostamisel- et tagada uusimad ravimid ja taastusravi. Saada toetust luu- ja liigeshaigusi ennetavatele projektidele- suurendada inimeste informeeritust ennetuse ja tänapäevase ravi võimalustest- toitumis- ja liikumisharjumustest. Parandada liikumisvõimalusi (võimlemine- bassein) ja toimetulekukoolitust.<br /> Lõpetamisel on võimlemisharjutuste sarja “Omal jõul” kaks viimast vihikut. Liikmeskonnale mõeldud ürituste kava 2008. aastaks on valmis- katsetame igakuiseid meditsiiniteemalisi vestlusringe- kuhu ka reumatoloogid võiksid suunata oma haigeid."

<strong>Milline on teie põhitegevus ja kust leiate aega vabatahtlikuks tööks?</strong>

"Valdava osa oma elust olen olnud seotud Tallinna tehnikaülikooliga- kus mu põhitöö lubab akadeemilist vabadust- mistõttu saan kuigivõrd oma aega planeerida. Kiire on kogu aeg. Olen toimetanud luu- ja liigeshaigeile mõeldud võimlemisvihikuid- propageerinud liikumisüritusi- kuid kohusetunde tõttu olen ise ajapuudusel jätnud vahele võimlemistunde spordihallis- kus olen harjunud käima 1970. aastatest alates.<br /> Vabatahtlik töö on nagu lumepalli veeretamine- pall aina kasvab- kuid see pall ei sula vihma ega sulaga- külma põhjatuulega läheb tugevamaks ja raskemaks lükata."

<strong>Mis valmistab kõige enam muret ja mis rõõmu?</strong>

"Kõige enam valmistab muret reumaühenduse rahaline pool. Ravi kallineb- igapäevane elu muutub järjest kallimaks- inimeste tervis halveneb. Töölkäijate tööpäev läheb raskemaks.<br /> Pensioniealistel ei ole kodudes arvuteid- internetiühendust- ilma milleta ei saa kirjutada projekte- teha lepinguid- kvartaliaruandeid- aastaaruandeid projektide täitmise kohta ja maksuametile. Näiteks ühe suvise väljasõidu tarbeks autobussirendi raha saamiseks on vaja paar finantseerijat- see tähendab kohe mitut taotlust ja aruannet. Lisaks veel muud taotlused.<br /> Finantseerimise tagamiseks- ürituste korraldamiseks- kirjavahetuse pidamiseks jms on vajalik ikkagi palgaline tegevjuht. Paljudes maades toetatakse patsiendiühendusi riiklikul tasandil ja nende liikmeskond ise on ka maksujõulisem.<br /> Inimesena teeb muret- et haigete tervist soodustavat käitumist piiravad ennekõike inimeste rahalised võimalused- samuti teabe vähesus haiguse olemusest- ravi vajadustest ja ravimite mõjust- mistõttu ei saada vajalikku ravi.<br /> Päikesepaisteks on aga inimeste toetus ja nendepoolne panus- kaasatulek. Selleks peab ise olema kohusetundlik ja sõnapidaja. Inimeste kaasamiseta- kui ei ole võimalik neile tasu maksta- ei saa vabatahtlikku tööd teha. Hindan siiralt arstide ja kõigi meditsiinitöötajate südamlikkust ja vastutulelikkust- mida tunnen vabatahtlikuna ja inimesena. Lähedastest toetavad mind igati pojad- nii mõtte kui teoga.<br /> Lõpetuseks kutsuksin üles kõiki meie liikmeskonnale suunatud üritustega ühinema- eraldi kutsuksin meeskonda noori reumatoloogiaõdesid- kes oleksid valmis ühinema ürituste läbiviimiseks!"

<br /><strong>TIIU VALDSON<br /></strong><a href="mailto:tiiu@mu.ee">tiiu@mu.ee</a>

 

<br /> ************************

 

<br /><strong><u>Kontakt</u></strong>

<strong>Tallinna Reumaühendus<br /></strong>* Pärnu mnt 104-111- 11312 Tallinn- <br /> * ITK Magdaleena polikliiniku I korrus-<br /> * telefon 645 4121- 5347 6471<br /> * e-post: <a href="mailto:liis.haal@ttu.ee">liis.haal@ttu.ee</a>; <a href="mailto:kyllikikas@hot.ee">kyllikikas@hot.ee</a>

<strong>Eesti Reumaliit<br /></strong>* Pärnu mnt 104-111- 11312 Tallinn<br /> * ITK Magdaleena polikliiniku I korrus-<br /> * telefon 645 4121- 5343 5501<br /> * e-post: <a href="mailto:reuma@reumaliit.ee">reuma@reumaliit.ee</a>

<em>Allikas: reumaliit- MU</em>

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.