Suureannuselise gripivaktsiini kasutamisel täheldati 65-aastastel ja vanematel täiskasvanutel suurenenud immuunvastust

Pariis, Prantsusmaa. Sanofi-Aventis Grupi
vaktsiinide osakond Sanofi Pasteur teatas 26. oktoobril 2008, et uuringute
faasis oleva suureannuselise gripivaktsiini kasutamisel täheldati 65-aastastel
ja vanematel täiskasvanutel standardse gripivaktsiiniga võrreldes suurenenud
immuunvastust. Sanofi Pasteur on nimelt hetkel välja töötamas suureannuselist
intramuskulaarselt manustatavat gripivaktsiini ravimvormi.

Need tulemused avalikustati täna mikroobidevastaste ainete ja kemoteraapia interdistsiplinaarse konverentsi (ingl k Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. ICAAC) 48. ja Ameerika nakkushaiguste ühingu (ingl k Infectious Diseases Society of America, IDSA) 46. iga-aastasel kohtumisel.

Ameerika Ühendriikide haiguskontrolli ja ennetuskeskuse (ingl k Centers for Disease Control and Prevention, CDC) andmetel on ka praegusel ajal kasutatavad inaktiveeritud gripivaktsiinid ühiskondliku tervise aspektist soodsa toimega, sest vähendavad vanemaealiste täiskasvanute gripist tingitud suremust ja haigestumust. Samas märgivad uuringu autorid, et inimeste vananedes muutub nõrgemaks ka nende immuunsüsteem. Vanemad täiskasvanud ei ole mitte üksnes nakkustele vastuvõtlikumad, vaid reageerivad vähem ka vaktsineerimisele. Gripiviirusega nakatumisel ei ole nad võimelised käivitama nii tugevat immuunvastust, mis neutraliseeriks gripiviiruse rünnaku. “Oluline on sellise gripivaktsiini väljatöötamine, mis tagaks vanemaealiste täiskasvanute parema immuunvastuse, sest selles patsientide populatsioonis täheldatakse suurimat gripi tüsistute, sealhulgas hospitaliseerimiste ja surmajuhtude esinemissagedust,” ütles dr Ann R. Falsey, New Yorgi osariigis asuva Rochesteri ülikooli arstiteaduskonna dotsent ja Rochesteri üldhaigla nakkushaiguste osakonna arst. Ligikaudu 90% keskmiselt 36 000-st igal aastal täheldatavast gripi tüsistusena tekkivast hingamis- ja vereringeelundkonnaga seotud surmajuhust esineb 65-aastastel ja vanematel täiskasvanutel.

Uuringu tulemused

Ligikaudu 4000 65-aastast ja vanemat inimest hõlmanud III faasi kliinilises uuringus võrreldi suureannuselist gripivaktsiini standardse inaktiveeritud gripivaktsiiniga, mis oli välja töötatud 2006.–2007. hooaja tarbeks. Uuringu peamine leid näitas, et uus suureannuseline vaktsiin suurendas võrreldes standardse vaktsiiniga antud populatsioonis immuunvastust kõigi kolme gripiviiruse tüve suhtes. Oluline lisatähelepanek oli veel see, et suurenenud immuunvastust täheldati ka potentsiaalselt enam ohustatud uuringus osalejate alampopulatsioonis, kellel ei leitud enne iga-aastast gripivastast vaktsineerimist verest mõõdetavas koguses ringlevaid kaitsvaid antikehi.

Ameerika Ühendriikide 30 uuringukeskuses läbi viidud randomiseeritud topeltpimedas uuringus manustati 2575 inimesele suureannuselist gripivaktsiini ja 1262 inimesele standardset gripivaktsiini. Standardne gripivaktsiin sisaldas 15 µg hemaglutiniini (HA) iga gripiviirusetüve kohta ja suureannuseline gripivaktsiin sisaldas hemaglutiniini neli korda suuremas annusest, s.t 60 µg iga gripiviirusetüve kohta. Mõlemad vaktsiinid sisaldasid kahte A-tüüpi gripiviiruse tüve (H1N1 ja H3N2) ning ühte B-tüüpi gripiviiruse tüve.

28 päeva pärast vaktsineerimist määrasid uuringu korraldajad uuringus osalejatel seerumi hemaglutinatsiooni inhibeerimise (HAI) tiitri, mis on standardne meetod pärast gripivastast vaktsineerimist tekkinud immuunvastuse hindamisel. Teadlaste arvates korreleerub HAI tiiter suurenenud haigestumisvastase kaitsevõimega pärast gripiviirusega kokkupuutumist. Suureannuselist gripivaktsiini saanud uuritavatel täheldati võrreldes standardset gripivaktsiini saanutega kõigi kolme gripiviiruse tüve vastaste HAI tiitrite statistiliselt olulist suurenemist. Suureannuselise vaktsiini kasutamisel täheldatud immunogeensuse tulemused vastasid uuringu eel defineeritud üldise paremuse kriteeriumitele. Uuringu eel defineeritud üldise paremuse kriteeriumid III faasi kliinilises uuringus põhinesid tiitrite geomeetrilise keskmisel (GMT) ja serokonversioonil, mis on defineeritud kui HAI tiitri suurenemine < 1 : 10-lt = 1 : 40-le pärast vaktsineerimist või HAI tiitri = 4-kordne suurenemine pärast vaktsineerimist, kui vaktsineerimise eelne HAI tiiter oli = 1 : 10.

Post hoc analüüsis uurisid uuringu korraldajad vaktsineerimisjärgseid immuunvastuseid nimetatud kahe vaktsiini kasutamisel uurimisaluste alampopulatsioonis, kellel ei leitud kaitsvaid antikehi (vaktsineerimiseelne HAI tiiter < 1 : 10). Nimetatud uuritavate alampopulatsioon kujutab endast inimeste rühma, kes võivad olla enam ohustatud gripi raskest kulust ja sellega seotud tüsistustest. Kõigist uuringus osalenutest olid 10% seronegatiivsed H1N1 suhtes, 8% seronegatiivsed H3N2 suhtes ja 21% seronegatiivsed B-tüüpi gripiviiruse tüve suhtes. 28 päeva pärast vaktsineerimist täheldati suureannuselist vaktsiini saanute rühmas standardse vaktsiiniga võrreldes protsentuaalselt rohkem inimesi, kellel tekkis seroprotektiivne tiiter 1 : 40 või üle selle iga vaktsiini tüve suhtes. Lisaks sellele olid keskmised HAI tiitrid kõigi gripiviiruse tüvede suhtes kõrgemad nendel seronegatiivsetel isikutel, kes said suureannuselist vaktsiini.

Sanofi-Aventisest

Sanofi-Aventis on juhtiv üleilmne ravimifirma, kus avastatakse, arendatakse ja levitatakse ravivõimalusi inimeste elukvaliteedi parandamiseks. Sanofi-Aventis on noteeritud nii Pariisi (EURONEXT PARIS: SAN) kui ka New Yorgi (NYSE: SNY) börsidel.

Sanofi-Aventis Grupi vaktsiinide osakond Sanofi Pasteur tootis 2007. aastal enam kui 1,6 miljardit vaktsiiniannust, mille abil vaktsineeriti kogu maailmas enam kui 500 inimest. Maailma juhtiva vaktsiinide tootjana pakub Sanofi Pasteur kõige laiemat vaktsiinide valikut 20 nakkushaiguse vastu. Ettevõtte eesmärk on juba enam kui sajandi vältel olnud inimeste elu kaitsvate vaktsiinide väljatöötamine. Sanofi Pasteur on suurim ravimifirma maailmas, mis on keskendunud ainult vaktsiinidele. Iga päev investeerib ettevõte uurimis- ja arendustöösse üle miljoni euro. Täiendavat teavet võib leida internetilehekülgedelt www.sanofipasteur.com või www.sanofipasteur.us

Tulevikuväljavaated

See pressiteade sisaldab tulevikuväljavaateid 1995. aastast pärinevale eraväärtpaberite kohtureformi seaduse (ingl k Private Securities Litigation Reform Act) määratluse kohaselt. Tulevikuväljavaated on seisukohad, mitte ajaloolised faktid. Nimetatud väljavaated hõlmavad tootearendust, toodetega seotud võimalikke prognoose ja hinnanguid ning neil põhinevaid eeldusi, kavatsuste, eesmärkide ja ootuste kohta antud ütlusi, mis puudutavad tulevasi sündmusi, toiminguid, tooteid ja teenuseid, samuti tulevikusaavutusi. Tulevikuväljavaated sisaldavad tavaliselt sõnu „loodab,” „eeldab,” „usub,” „kavatseb,” „hindab,” „plaanib” või teisi sarnaseid väljendeid. Ehkki Sanofi-Aventise juhtkond usub, et taolised tulevikuväljavaated on põhjendatud, peavad investorid alati silmas pidama, et tulevikku suunatud teabe ja väljavaadetega on seotud erinevad ohud ja teadmata asjaolud, millest paljusid on raske ette näha ja mis jäävad väljapoole Sanofi-Aventise suutlikkust. Seetõttu võib tegelik tulemus ja areng erineda suurel määral sellest, mida on väljendatud tulevikku suunatud teabes või väljavaadetes või mida võib nende põhjal eeldada või oodata. Nimetatud ohtusid ja teadmatute asjaolude hulka on Sanofi-Aventis käsitlenud Ameerika Ühendriikide väärtpaberikomisjonile (SEC) ja Prantsusmaa investorite kaitse komisjonile (pr k Autorité des Marchés Financiers, AMF) esitatud avalikes materjalides ning Sanofi-Aventise 31. detsembril 2007 lõppenud majandusaasta aastaaruande (vorm 20-F) lõikudes “Riskitegurid” ja “Hoiatus tulevikuväljavaadete kohta”. Sanofi-Aventis ei võta endale kohustust ajakohastada ega muuta tulevikku suunatud teavet ega väljavaateid, kui seda pole nõutud kehtiva seadusega.


Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.