Eesmärk on ravi ühtlaselt hea kättesaadavus

Haigekassa peamaja Tallinnas Lembitu t.
Haigekassa peamaja Tallinnas Lembitu t.

Haigekassa olulisimaks ülesandeks on tagada kõigile Eesti ravikindlustatud inimestele sõltumata elukohast kvaliteetse arstiabi ühtlane kättesaadavus.

Alates 2014. aastast oleme asunud rakendama nn geograafilise kättesaadavuse põhimõtteid, mille metoodika välja töötamisel on peetud silmas just ülalnimetatud eesmärki ning pidades ülioluliseks seda, et inimesele peab olema tagatud kvaliteetne eriarstiabi olenemata sellest, kas ta elab linnas või maal. Kvaliteetse eriarstiabi kättesaadavuse tagamine – arvestades tänast Eesti tervishoiuressurssi – on võimalik piirkondlike, keskhaiglate ja üldhaiglate ning eriarstiabi ja perearstide vahelist koostööd järjepidevalt tugevdades

Geograafilise kättesaadavuse põhimõtete välja töötamisel on olulisimaks planeerimise lähtekohaks patsient. Põhimõtete väljatöötamisel on võetud arvesse Eesti elanike maakondlikku jaotust ning eelistusi arstiabi kasutusel, samuti piirkondlikke erisusi, näiteks Narva haigla lepingut planeerides on arvestatud infektsioonhaiguste eriala olulisust. See tähendab, et teenuste nõudluse hindamisel võetakse arvesse inimeste paiknemist maakonniti ning nende liikumist erinevate raviasutuste vahel, samuti nn erialade koormust ehk et kui palju mingi eriala teenuseid tervikuna vajatakse. 

Neid eeldusi silmas pidades on määratletud sagedasema kasutusega erialad, kus eriarsti vastuvõtt peab olema inimestele tagatud igas maakonnas kohapeal ehk nn maakondlikud erialad. Nendeks on sisehaigused, üldkirurgia, kõrva-nina-kurguhaigused, silmahaigused, sünnitusabi ja günekoloogia, psühhiaatria, nahahaigused ja taastusravi. Sealjuures võib raviasutus sisehaiguste ja üldkirurgia eriala raames osutada ka kitsama spetsiifikaga erialade teenuseid, juhul kui see on maakonna patsientide ravivajadusest lähtuvalt otstarbekas.

Spetsiifilisemate erialade teenuste pakkumine on otstarbekas piirkondlikes ja keskhaiglates (vajadusel nende haiglate poolt ka maakonnahaiglas kohapeal), kuivõrd sellisel moel tagab nõudlus teenuste järele arstile piisava erialaspetsiifilise kogemuse ja arengu, aparatuurile piisava koormuse ning seeläbi kokkuvõttes inimestele kvaliteetse teenuse. 

Oluline on ka rõhutada, et haigekassa tellimuse kogumahu määrab Eestis töötavate inimeste palgalt laekuva sotsiaalmaksu 13% osa prognoos - sellest moodustab eelarveraamistik, millele tugineb kogu haigekassa tellimus. Saame kinnitada seda, et käesoleva aasta eelarve võimaldab teenuseid osutada varasemate aastatega võrreldavas mahus – see tähendab, et eriarstiabi kättesaadavus ei halvene, vaid ravi osutatakse senisest tulemuslikumalt läbi raviasutuste omavahelise koostöö ning vastutuse jagamise

Tänaseks oleme lõpetanud läbirääkimised maakonnahaiglate ja neid võrgustavate haiglatega ning sõlminud eriarstiabi rahastamise lepingud 2016. aastaks pidades silmas eesmärki tagada teenuste osutamine ja kättesaadavus selliselt, et see toimub patsientidele võimalikult mugavalt ning arvestab kvaliteetse ravi pakkumiseks vajalikke eeldusi. Sealjuures on nüüdsest senisest terviklikumalt ja ühtlasemalt tagatud kindlustatule esmatähtsate põhierialade pakkumine maakonnas kohapeal. Nende erialade puhul on olnud maakonniti olulisi erinevusi  ning mitmetel juhtudel ei ole maakonnas asuv üldhaigla varasemalt suutnud katta maakonna elanike vajadust teenuste järele. 

Nüüdsest peab maakonnahaigla ja võrgustava haigla koostöös maakondlike eriarstiabi erialade teenuste pakkumine toimuma igas maakonnas kohapeal ning kõrgema spetsiifikaga erialade pakkumine lähtuvalt patsientide vajadusest ning raviasutuse võimsusest kas maakonnas kohapeal või võrgustavas haiglas. Haigekassa poolt teeme kõik meist oleneva motiveerimaks raviasutusi omavaheliseks heaks koostööks kindlustatutele arstiabi kättesaadavuse tagamisel ning panustame jätkuvalt ka esmatasandi arengusse ning perearstide ja haiglate koostöö tugevdamisse. Nende erialade osas, kus vastutus ning lepingulised kohustused teenuse osutamise eest on liikunud maakonnas asuvalt üldhaiglalt piirkondlikule või keskhaiglale, on neile antud kohustus teenuseid kindlas, varasemaga samaväärses mahus osutada, seega saame veelkord kinnitada, et GKS põhimõtete rakendamise peamiseks eesmärgiks on tagada senisest parem ja piirkondlikult võrdsem eriarstiabi kättesaadavus kõigile Eesti elanikele. 

Näiteks, et parandada Saare maakonna elanikele eriarstiabi teenuste kättesaadavust, tagab Saaremaa haiglaga koostööd tegev Ida-Tallinna Keskhaigla käesolevast aastast mitmete erialade teenuse osutamise Kuressaare haiglas koostöös sealsete arstidega. Alates käesoleva aasta II poolaastast on ITKH korraldada ambulatoorse neuroloogia, pulmonoloogia ja  reumatoloogia teenuse osutamine Kuressaare haiglas kohapeal. 

Sarnaselt tagab Põhja-Eesti Regionaalhaigla mitmete ambulatoorsete erialade- nefroloogia, kardioloogia, neuroloogia, pulmonoloogia, endokrinoloogia ja reumatoloogia teenuste pakkumise Läänemaa haiglas kohapeal.Samuti osutatakse Põhja-Eesti Regionaalhaigla vastutusel mitmete erialade ambulatoorseid vastuvõtte Rakvere haiglas. Sarnaseid koostöökokkuleppeid on meil täna nimetada kõikide üldhaiglate puhul. Sellised kokkulepped võimaldavad koostöös leida lahendused olukordadele, kus patsientide ravivajadus üldhaiglas ning põhierialadel on jäänud katmata haigla võimsuse puudumisest tulenevalt. 

Meil on väga hea meel, et oleme kindlustatutele parimate ravivõimaluste tagamiseks konstruktiivses koostöös kõigi Eesti tervishoiu osapooltega ning et oleme liikumas tervikliku ning võrdse eriarstiabi kättesaadavuse tagamise suuna.

Lisa kommentaar

  • Katrin Romanenkov, haigekassa avalike suhete juht

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.