Geneerilised ravimid püsivad pildil

Viimasel poolaastal on pidevalt kõneaineks saanud ravimite (põhjendamatu) kallidus ja patsientide üha suurenevad ravimikulud. Palju räägime ka sellest, kuidas originaalravimid on metsikult kallid ja geneerilised lõpmata soodsad. Mis on tõde?

Tegelikkuses püsib sarnast vastandamist võimaldav hinnaerinevus valdavalt vaid niikaua, kuni turule jõuab esimene geneeriline ravim.

Reeglina lisandub uusi geneerilisi ravimeid soodustusele massiliselt pärast mõne järjekordse originaalravimi patendiaja lõppemist. Valdavalt lisatakse need soodustusele korraga või paari esimese kvartali jooksul ning algab üsna tugev hinnaralli, võisteldes odavama pakendi staatuse pärast.
Olelusvõitlus jätkub suuremal või vähemal määral ka edaspidi ning aja jooksul selguvad nimetused ja pakendid, mida kujunenud hinnataseme juures ollakse võimelised jätkusuutlikult turustama. Alates esimese geneerilise ravimi soodustusele lisandumisest toimib alanevas suunas hinnaralli ka originaalravimi tootja jaoks. Tema otsustada on, kas sellesse sekkuda või mitte.

Olenevalt ravimist, käitutakse siis erinevalt:
1) ravimi hinda langetatakse ja hoitakse rangelt piirhinna tasemel. Seda kohtab reeglina 100% soodusmääraga hüvitatavate ravimite puhul, kuid mitte tingimata, nt 100% hüvitatavate glaukoomiravimite grupis on originaalravimite jaehinnad neile kehtivatest piirhindadest ikka märgatavalt kallimad;

2) ravimi hinda langetatakse piirhinna tekkimisel, kuid piirhinna edasise langusega ei pruugita kaasa minna ja originaalravimi jaehind jääb kehtivast piirhinnast mõnevõrra kallimaks. Sellist käitumist võib tootjatel täheldada näiteks 75% soodustatavate ravimite gruppides (nt kõrgvererõhutõve ravimid), kus jaehinnad on üldiselt suhteliselt madalad ja tekkiv hinnaerinevus ei ole tarbijale nii tuntav. Sealjuures tuleb tunnistada, et piirhinna langusega ei lähe kaugeltki alati kaasa ka kõigi gruppi kuuluvate geneeriliste ravimite tootjad, eriti gruppides, kus erinevaid nimetusi on palju, nt kõrgvererõhutõve, südamepuudulikkuse, diabeedi, depressiooni jm psüühiliste häirete, pahaloomulisete kasvajate, valuvaigistava- ja põletikuvastase toimega ravimid;

3) ravimi hinda piirhinna tekkimisel ei langetata. Taoline tegutsemisviis võib tähendada originaalravimi tootja kavatsust ravimi turustamine lõpetada või siis loodetakse maitsta senise eduka müügitöö vilju ka edaspidi, eeldades, et patsiendi kaubamärgitruudus säilib ka omaosaluse kasvades.

Olenevalt piirhinnagrupist võib toimivate hinnalanguse trendidega kas rahule jääda või siis mitte.
Viimastel aastatel on riik hakanud rohkem tähelepanu pöörama ka ravimite hinnaerisustele ühe ja sama piirhinnagrupi lõikes. Tervise- ja tööministri määrusega on kehtestatud lubatav erinevuse piirmäär, mille võrra tohib ravimi hind apteegis selle piirhinnast erineda. Ravimi võib soodustuselt välja arvata, kui selle hind ületab enam kui kahekordselt talle kehtestatud piirhinda ning kõigi teiste sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite hindasid. Eelloetletud põhjustel on Eesti Haigekassa ravimite loetelust välja arvatud mitu ravimit, sh nii originaal- kui ka geneerilistelt tootjatelt (nt Norvasc, Normodipine, Zocor, Lyrica jt).

Bioloogiliselt sarnased ravimid: samaväärne toime ja ohutus

Bioloogiliselt sarnaste ravimite eest tasub haigekassa tervishoiuteenuste osutajatele, apteegis need enamasti kättesaadavad ei ole (va mõned insuliinipreparaadid vms). Sarnaselt geneeriliste preparaatidega on ka bioloogiliselt sarnaste ravimite korral tõestatud nende samaväärne efektiivsus, ohutus ja kvaliteet originaalpreparaatidega võrreldes ning seetõttu tuleb arstidel Eesti Haigekassa vahendite mõistliku kasutamise eesmärgil kasutada neid originaalravimite asemel.

Hetkel on Eestis bioloogiliselt sarnastest ravimitest kasutusel infliksimab reumatoidartriidi, Crohni tõve, haavandilise koliidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artriidi ja psoriaasi näidustusel ning etanertsept reumatoidartriidi, juveniilse idiopaatilise artriidi, psoriaatilise artriidi, anküloseeriva spondüliidi ja naastulise psoriaasi näidustusel. Haigekassale teadaolevalt on peagi turule tulemas vähemalt kaks uut bioloogiliselt sarnast ravimit.

Bioloogiliselt sarnaste ravimite kasutamise motivatsioon apteegitasandil ei ole hea, kuna enamasti langevad piirhinnani ka vastavate originaalravimite hinnad ja ei arstidel ega patsientidel pole otsest vajadust ega reeglina ka soovi väljuda mugavustsoonist ehk hakata kasutama bioloogiliselt sarnast ravimit.

Haigekassa tervishoiuteenuste raames on võimalik teenuse madalama piirhinna kaudu tekitada arstides parem motivatsioon kasutada soodsamaid bioloogiliselt sarnaseid preparaate, kuna see võimaldab vältida haigla ravimieelarve ülekulu või annab isegi kokkuhoidu.

Otstarbekam on kasutada uusi võrdlusmeetodeid

Eeltoodust lähtuvalt ei pea me originaal- ja geneeriliste ravimite kasutamise võrdlemist enam piisavalt informatiivseks patsiendi ostukäitumise hindamisel. Sellises olukorras on pigem kohasem lähtuda ainult kehtivast piirhinnast. Kui lugeda ebamõistlikuks kõik üle piirhinna tehtud kulutused, siis võis patsiendi rahakotile ümberarvestatuna 2016. aastal mõistlikuks lugeda 24,5% ravimiostudest ja 2017. aastal 24%.

Vererõhuravimite puhul võib ülaltooduga sarnast arvutust läbi viies teada saada, et patsiendil oleks ostukäitumist korrigeerides võimalik oma kulutusi suisa poole võrra vähendada: 2016. aastal oli 52,5% patsiendi osalusest makstud üle kehtiva piirhinna, 2017. aastal oli sama näitaja 54%. Ehk siis vähemasti veerandi, osades ravimigruppides isegi enam kui kaks korda rohkem oleks patsientidel võimalik veel kokku hoida, küsides apteegis soodsamat võimalikku valikut.

Kokkuvõttes, patsiendi omaosaluse langust pidurdava asjaoluna saab ühe suure põhjusena ikka veel välja tuua kaubamärgitruudust ravimite ostmisel. Piirhinna tekkimisel või langemisel kiputakse jätkuvalt eelistama seni kasutatud nimetusi.

Lähtuvalt eeltoodust on patsiendi omaosaluse kahandamisel arenguruumi ja võimalusi veel küllaga, eriti vererõhuravimite ostmisega seotud statistilisi numbreid jälgides – antud valdkond paistab eriti silma erinevate valikute rohkusega.

Patsiendi kaubamärgitruudusel on lisaks tema enda suurematele kulutustele veel ka teine negatiivne külg: piirhinnast kallimate ravimite suurema tarbimise tulemusena langeb piirhinna tasemel kättesaadavate ravimite turuosa, mis vähendab omakorda vastavate tootjate või-mekust soodsamate ravimite jätkusuutlikul turustamisel. Eeltoodud põhjusel näeme ka päris sageli piirhinnagruppides olukorda, kus kalli originaalravimi (kallimate geneeriliste preparaatide) kõrvalt lahkuvad turult soodsamad geneerilised pakendid põhjendusel, et puudub piisav turuosa ravimi müügi jätkamiseks. Selle tulemusena tuleb tavaliselt soostuda haigekassa kulutuste suurenemisega antud ravimigrupis, kuna kallimate pakendite tootjad ei nõustu hindu langetama. Halvim variant antud olukorras on, kui turuosaliste arv toimeainegrupis kahaneb üheni ehk tekib taaskord monopol.

Ravimi ühe pakendi hind ilma riigipoolseid soodustusi maha arvamata koosneb järgmistest osadest: tootjahind + hulgimüügi hinnalisand (sõltuvalt tootjahinnast 3–20%, kuid mitte enam kui 6,39 eurot) + apteegi hinnalisand (sõltuvalt hulgimüügihinnast 15–40%, kuid mitte enam kui 6,39 eurot) ning käibemaks 9%. Näiteks ravim, mille tootjahind on 5 eurot, maksab apteegis 7,19 eurot.

Ravimid on küllaltki kallis kaup, mis ilma riigipoolse hüvitamiseta jääks paljudele kättesaamatuks. Seetõttu osalebki riik ravimite eest tasumisel. Suurem osa riigipoolsest hüvitamisest tuleb läbi Eesti Haigekassa, kes tasub haiglatöös kasutatavate ja apteekides müüdavate ravimite eest. Mõnede haiguste raviks (kõrge levikuriskiga nakkushaigused, sõltuvushäired, mürgistused) hangib ja korraldab ravimite jaotamist ravikeskustest sotsiaalministeerium otse riigieelarvelistest vahenditest, st haigekassa ressurssi kulutamata. Sellisteks ravimiteks on näiteks vaktsiinid, immuunglobuliinid, HIV-vastased ja tuberkuloosivastased ravimid, metadoon, antitoksiinid, antidoodid.

Lisa kommentaar

  • Katrin Pudersell, Eesti Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete talituse peaspetsialist

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.