HIV: Eesmärk mitte üle 100 uue juhu aastas

Mullu diagnoositi Eestis 219 uut HIVi juhtu (16,6 juhtu 100 000 elaniku kohta) – 43% Tallinnas (22/100 000) ja 37% Ida-Virumaal (56/100 000). Naiste osakaal oli 33%. Kokku on Eestis aastate jooksul HIVi diagnoositud 9711 inimesel. (1)

Euroopa Liidus oli Eesti uute HIVi juhtude arvu poolest 2016. aastal Läti järel teisel kohal (juhtude arv vastavalt 17,4 ja 18,5/100 000). Euroopa Liidu keskmine oli sel perioodil 5,9.(2)
Eestis juhindutakse HIVi ennetamisel riiklikust HIVi tegevuskavast aastateks 2017–2025.3 Tegevuskava eesmärk on saavutada aastaks 2025 uute HIVi juhtude absoluutarvu tase alla 100 juhu aastas.3 Konkreetsemad eesmärgid on seatud ÜRO AIDSi programmi ja WHO eeskujul:
? 90% HIVi nakatunutest on oma nakkusest teadlikud,
? 90% diagnoosi saanud HIVi nakatunutest saab antiretroviirusravi (ARV-ravi) (2016 – 72%),
? 90%-l ARV-ravi saajatest on viiruskoormus alla määratava taseme (2016. a – 80%).

Alanud aastal on mahukaimad tegevussuunad HIV-testimine, nakatunute ravi ja ennetamine.
Eesmärk haigus varem leida

2016. aastal oli hiliste diagnooside osakaal Eestis 50% (kas CD4

HIV-testimise ja -nõustamise juhise alusel peab HIVi uuringut pakkuma indikaatorhaiguste ja -seisunditega ning riskivalt käituvatele inimestele.(4) Harjumaal ja Ida-Virumaal on soovitatav HIV-testida kõiki 16–49aastaseid ambulatoorsel ja statsionaarsel ravil viibivaid patsiente. Alates 2016. aastast on võimalik testida ka ravikindlustamata patsiente nii pere- kui ka eriarstiabis. Lisaks liikus 2017. aastal HIV-test perearstide uuringufondist tegevusfondi, seega puuduvad rahalised piirangud HIV-testimiseks.

Alates 2000. aastast on Eestis HIV-testimine kahekordistunud. Terviseameti andmetel uuriti 2017. aastal HIV-nakkuse suhtes ligi 164 000 inimest (125/100 000), mis moodustab 13% rahvastikust. Ilma anonüümselt testitute ja veredoonoriteta uuriti meil 2016. aastal HIVi suhtes 69 inimest 1000 elaniku kohta.(1) Võrdlevalt testiti näiteks Prantsusmaal 81, Belgias 64, Lätis 41 ja Leedus 36 inimest 1000 elaniku kohta.2 Seega on testitute arvud kõrged. Samas näitas aga Eesti Haigekassa andmete analüüs, et HIV-testimise juhise sihtrühmadesse kuuluvaid patsiente testitakse väga vähe.(5) Seetõttu on eelkõige vajalik paremini suunitletud testimine neile, kes on tõenäolisemalt nakatunud. Siin oleks abiks HIV-testimise juhise konkreetsem rakendamine.

Ravi kandev roll on nakkusarstil

Teine meede on ARV-ravi tagamine kõigile HIViga patsientidele. Inimesed, kellel HIV-nakkus on ravi tõttu supresseeritud, ei ole seksuaalvahekorras nakkusohtlikud. Ravi vähendab nakkusohtlikkust ka narkootikumide süstimise kontekstis. Ravile suunamisel on kandev roll nakkust diagnoosival arstil. 2017. aasta lõpus sai ARV-ravi veidi üle 4100 patsiendi. Ravisoostumuse parandamiseks laiendatakse integreeritud ARV-ravi ja opioidisõltuvuse asendusravi (mõlemad otsekorralduslikult samas asukohas) kõigisse suurematesse nakkuskeskustesse.

Süstlaid jagatakse heal tasemel

Jätkuvad narkootikume süstivatele inimestele suunatud kahjude vähendamise sekkumised – nn süstlavahetus ja opioidsõltuvuse asendusravi.

Igal aastal jagatakse narkootikume süstivatele inimestele üle kahe miljoni süstla (hinnanguliselt 230 süstalt ühe inimese kohta), mis on rahvusvaheliselt väga heal tasemel. Teistele riskirühmadele on suunatud eelkõige HIV-testimise ja nõustamise teenused.

Kasutatud kirjandus
1. Terviseamet. Nakkushaigustesse haigestumine. 2017. aastal Eestis diagnoositud HIV-positiivsed. (http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/Nakkushaigused/HIV/HIV_AIDS_2017.pdf).
2. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2017 - 2016 data. Stockholm: ECDC; 2017.
3. Riiklik HIV tegevuskava aastateks 2017-2025. (https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Tervishoid/rahvatervis/hiv_riiklik_tegevuskava_2017_2025.pdf).
4. HIV-nakkuse testimise ja HIV-positiivsete isikute ravile suunamise tegevusjuhis. Tallinn 2012. (http://www.esid.ee/cms/tl_files/failid/failid/HIV_testimise_ja_ravile_suunamise_uuendatud_juhis_31.pdf).
5. Rüütel, K, Lemsalu, L, Lätt, S. HIV testimine Eestis 2012-2015. Eesti Haigekassa andmete analüüs. Uuringu raport. Tallinn: Tervise Arengu Instituut, 2017. (http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud/download/410).

Lisa kommentaar

  • Kristi Rüütel
    Tervise Arengu Instituudi teadussekretär

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.