Elite vs Medita: kohus tegi VAKOst erineva otsuse

Tartu piirkonna günekoloogia ja viljatusravi teenuse lepingu üle käivas vaidluses andis riigihangete vaidluskomisjon oktoobri alguses õiguse Kliinik Elitele, Tallinna Halduskohus oma värskes otsuses aga Medita Balticsile.

AS Kliinik Elite vaidlustas riigihangete vaidluskomisjonis (VAKO) AS-i Medita Balticsi Tartu maakonnas ambulatoorse günekoloogia ja viljatusravi teenuse osutamiseks esitatud pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise. VAKO rahuldas vaide, kuna leidis, et Medita esitatud dokumentidest ei olnud võimalik üheselt järeldada, et meedikud, kes on andnud loa ettevõttes tööle asuda, teevad seda alates 1. oktoobrist.

Täpsemalt olid Medita esitatud pakkumuse vormile kantud arstid, kes ei ole märgitud AS-s Medita Baltics tegevusloale, andnud ühesuguse tekstiga kinnituse: „[---] Olen nõus asuma tööle günekoloogia ja sünnitusabi erialal eriarstiabi osutavas AS MEDITA BALTICS (sh peale 01.10.2018).“ VAKO leidis, et kinnituse sõnastust ei saa samastada pakkumuse vormi lisa p-s 1 nõutud kinnitusega, et arst asub pakkuja juures tööle „[---] alates 01.10.2018.“.

Medita esitas oktoobri lõpus Tallinna Halduskohtule kaebuse, milles palus VAKO otsuse tühistada.

Kohus otsustas teisiti

Kohus otsustas Medita kaebuse rahuldada. Kohtu seisukoht oli, et Medita on pakkumusele lisanud nõuetekohased arstide nõusolekud, kuna nendelt nähtub, et arstid on nõus Meditas tööle asuma, sh alates 01.10.2018. Nõusolekud on allkirjastatud vahemikus 15.05.2018–23.05.2018. „Olukorras, kus 2018. a maikuus on arstid kinnitanud valmisolekut kolmanda isiku [Medita - toim] juurde tööle asuda konkreetset töö algusaega fikseerimata ning nõusolekutest nähtub, et nõusolekud hõlmavad ka eeldatava ravi rahastamise lepingu sõlmimise järgset perioodi, on pakkuja [Medita - toim] nõuetekohaselt tõendanud, et tal on olemas töötajad, kellega pakkumuses toodud mahus ravi rahastamise lepingut hakatakse täitma,“ leidis kohus.

Kuna arstide nõusolekud on antud konkreetses riigihanke menetluses („Eesti Haigekassa riigihanke konkurss 2018“), siis tuleb kohtu hinnangul eeldada, et arstid andsid teadliku nõusoleku asuda selle hankemenetluse raames sõlmitavat ravi rahastamise lepingut täitma ning nad olid teadlikud sõlmitava lepingu võimalikust algusajast.

Kohtule ei ole arusaadav, millele põhineb VAKO kahtlus, et konkreetse hankemenetluse jaoks antud nõusolekud ei taga arstide tööle asumist hankelepingu eeldataval jõustumise ajal (01.10.2018), vaid alles millalgi ebamäärases tulevikus. „Hankija [haigekassa – toim] saab otsustamisel tugineda üksnes põhjendatud kahtlusele ja mittenõuetekohaseks lugeda dokumendid, kui nende mittevastavus on selge. Asjaolu, kas ja mil määral olid nõusoleku andnud arstid nõusoleku andmise hetkel hõivatud teistes haiglates, ei oma tähtsust nõusolekute nõuetele vastavuse hindamisel,“ leidis kohus. Haigekassa on kohtule kinnitanud, et tal ei tekkinud dokumente läbi vaadates kahtlust, et Meditale nõusoleku andnud arstid ei asuks tegelikkuses Medita juures tööle. Ka hilisemad läbirääkimised ei ole vastupidist kahtlust kinnitanud. Kuna pakkumus, sh arstide nõusolekud, vastasid hankedokumentidele, ei pidanud haigekassa pakkumust tagasi lükkama, otsustas kohus.

Pakkumust poleks saanud tagasi lükata

Pakkumist poleks olnud põhjust tervikuna tagasi lükata ka juhul, kui nõusolekud poleks olnud nõuetekohased, sest Medita tegevusloale kantud arstid vastasid hanketingimustele. Täpsemalt oli Medita nimetanud pakkumuses kokku 12 tervishoiutöötajat, kellest 4 oli kantud sel hetkel tema tegevusloale ja 8 kohta oli lisatud pakkumuse juurde allkirjastatud nõusolekud asuda Meditas tööle.

06.11.2018 seisuga oli Medita tegevusloale kantud kokku 7 tervishoiutöötajat, kelle erialaks on sünnitusabi ja günekoloogia. Seega on olukord võrreldes pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga muutunud. Samas ei ole seoses vaidlusega sõlmitud Meditaga ravi rahastamise lepingut ambulatoorse günekoloogia teenuse osutamiseks Tartu maakonnas pakkumuses soovitud mahus, mistõttu leidis kohus, et kliinikule ei saa ette heita, et ta pole tänaseks loonud töösuhteid kõigi pakkumuses nimetatud tervishoiutöötajatega. Kohtuotsuses märgitakse, et haigekassa sõlmib ravi rahastamise lepingu kehtivusega kuni 30.09.2021 hankes edukaks osutunud pakkujaga, kelleks on tervishoiuteenuse osutaja kui juriidiline isik, mitte füüsilisest isikust üksikarst. Lepingus ei lepita nimeliselt kokku teenust osutavaid tervishoiutöötajaid.

AS Kliinik Elitest öeldi Meditsiiniuudistele, et nad kavatsevad Tallinna Halduskohtu otsuse edasi kaevata.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.