EL kodanike piiriülene juurdepääs terviseandmetel lihtsustub

Euroopa Komisjon esitab täna soovitused, et luua turvaline süsteem, mis võimaldab kodanikel pääseda juurde oma elektroonilistele terviseandmetele kõigis liikmesriikides.

Praegu on Euroopa kodanike juurdepääs oma elektroonilistele tervisedokumentidele riigiti väga erinev. Kuigi mõnedel kodanikel on juurdepääs oma elektroonilistele terviseandmetele riigi sees või ka piiriüleselt, siis paljude teiste juurdepääs on piiratud või puudub üldse. Seetõttu esitab komisjon täna soovitused, et hõlbustada turvalist piiriülest juurdepääsu, mis on täielikult kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip tõdes, et inimesed soovivad võrgus turvalist ja täielikku juurdepääsu oma terviseandmetele, olenemata sellest, kus nad asuvad. „Tervishoiutöötajad vajavad usaldusväärseid terviseandmeid, et nad saaksid kiiremini pakkuda ravi, mis oleks paremini põhjendatud. Meie tervishoiusüsteemid vajavad parimaid ressursse, et pakkuda parimat personaalset ravi. Peame üheskoos kiirendama ja arendama elektrooniliste terviseandmete turvalist vahetamist kogu ELis. See parandab kodanike elukvaliteeti ja aitab novaatoritel luua järgmise põlvkonna digilahendusi ja ravimeetodeid,“ kommenteeris Ansip.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis lisas: „Kui paljud meist on reisides või teise liikmesriiki elama asudes soovinud pääseda juurde oma terviseandmetele ja tahtnud neid jagada kohaliku perearstiga? Pealegi võib võimalus jagada meditsiinilist teavet välisriikide arstidega oluliselt parandada saadavate tervishoiuteenuste kvaliteeti, aga lisaks sellele avaldab see positiivset mõju ka tervishoiueelarvetele. Sedasi on vähem tõenäoline, et kulukaid uuringuid, näiteks meditsiinilisi ülesvõtteid või laborianalüüse tuleb teha mitu korda.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel täiendas: „Tahame pakkuda ELi kodanikele juurdepääsu turvalistele ja parima kvaliteediga digitaalteenustele ning sellest tulenevalt aitab tänane algatus patsientidel saada ravi kõikjal ELis ja seda ka hädaolukordades. Ühtlasi annab elektrooniliste terviseandmete vahetamise kavandatud ELi raamistik arstidele ja teistele meditsiinitöötajatele võimaluse aidata kodanikke tõhusamalt ja tulemuslikumalt.”

Liikmesriigid on juba alustanud elektrooniliste terviseandmete teatavate osade piiriülest kättesaadavaks tegemist ja vahetamist. Alates 21. jaanuarist 2019 saavad Soome kodanikud osta oma e-retsepti alusel ravimeid ka Eestis ning Luksemburgi arstid saavad peagi juurdepääsu Tšehhi patsientide koondandmetele.

Uued kategooriad

Tänases soovituses tehakse ettepanek, et liikmesriigid laiendaksid selles vallas tehtavat tööd kolmele uuele terviseandmete kategooriale: laboriuuringud, haiglast väljakirjutamise tõendid ning meditsiinilised ülesvõtted ja nende kirjeldused. Samal ajal sillutab algatus teed selliste tehniliste spetsifikatsioonide arendamisele, mida tuleks kasutada iga kord terviseandmeid vahetades.

Sellest tulenev juurdepääs täielikele ja isiklikele terviseandmetele kogu ELis võib tuua Euroopa kodanikele suurt kasu, näiteks:

  • Kui kellelgi juhtub mõnes teises ELi liikmesriigis reisides õnnetus, on arstidel kohe juurdepääs patsiendi kohta käivale teabele, mis puudutab näiteks tema kroonilisi seisundeid, allergiaid või ravimitalumatusi. See võib oluliselt parandada arstide võimalusi pakkuda kõige tõhusamat ja õigeaegsemat ravi.
  • Paraneb tervishoiuteenuste kvaliteet ja tagatud on ravi järjepidevus, kui kodanikud ELis ringi liiguvad.
  • Hõlpsam andmete jagamine annab hoogu juurde meditsiiniuuringutele, mis on suunatud selliste oluliste terviseprobleemide lahendamisele nagu kroonilised ja neurodegeneratiivsed haigused. Selline süsteem eeldab kodaniku sisulist nõusolekut täielikus kooskõlas Euroopa andmekaitse-eeskirjadega.
  • Toetus tervishoiusüsteemide tõhususele ja jätkusuutlikkusele näiteks patsientide hiljutiste laborianalüüside või radioloogiliste uuringute tulemuste jagamise kaudu. Sedasi ei pea mõnes muus liikmesriigis asuv haigla sarnaseid analüüse uuesti tegema – see aitab aega kokku hoida ja vähendab haiglakulusid.

Edasised sammud

Et sellist teabevahetust edasi arendada, seatakse sisse komisjoni ja liikmesriikide vaheline ühine koordineerimisprotsess. See võimaldab koguda sidusrühmade, nt tervishoiusektori esindajate, tervishoiutöötajate ja patsientide esindajate seisukohti ja arvamusi nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil.

Ühine koordineerimisprotsess tagab, et Euroopa elektrooniliste terviseandmete vahetamise vormingu arendamisse kaasatakse kõik asjaomased osapooled. Liikmesriigid koostavad e-tervise võrgustikus praktilised suunised edusammude rakendamiseks ja jälgimiseks.

Taust

2021. aasta lõpuks peaks Soomele, Eestile, Luksemburgile ja Tšehhi Vabariigile lisanduma veel 18 riiki, kes hakkavad omavahel vahetama patsientide koondandmeid ja e-retsepte. Mitu liikmesriiki teevad e-tervise võrgustikus juba tööd e-tervise digiteenuste taristu kallal ning nende tegevust toetab Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooniprogramm. 

Tänases soovituses kutsutakse liikmesriike üles andmevahetust edasi arendama. Selles võetakse aluseks patsientide koondandmete ja e-retsepte / e-retseptide alusel ravimite väljastamist puudutavate andmete vahetamine ning tehakse ettepanek selliseid uusi kasutusjuhtumeid käsitlevate spetsifikatsioonide kohta nagu laborianalüüside tulemused, meditsiinilised ülesvõtted, ülesvõtete kirjeldused ja haiglast väljakirjutamise aruanded. Soovituses rõhutatakse, et ELi üleminek koostalitlusvõimelistele elektroonilistele terviseandmetele peaks käima käsikäes andmekaitse ja turvalisuse tagamisega vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja olema täielikus kooskõlas küberturvalisuse raamistikuga.

Seoses selle ELi algatusega valmistatakse ette ka rakendusotsuse (2011/890/EL) (milles sätestatakse eeskirjad e-tervise eest vastutatavate riiklike asutuste võrgustiku loomiseks, haldamiseks ja toimimiseks) läbivaatamist. Selle otsuse eesmärk on täpsustada e-tervise võrgustiku toimimist, eelkõige seoses e-tervise digitaalteenuste taristuga. Tagasiside andmine lõppes täna. Komisjon töötab sidusrühmadelt saadud teabe läbi ja avaldab tulemused lähikuudel.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.