Apteekide Ühenduse arvamus haigekassa nõukogu muudatustest

Apteekide Ühendus leiab, et kui seadusemuudatuste järgi ei laiene nõue mitte olla seotud tervishoiuga ka ametikohajärgsetele nõukogu liikmetele, siis on tegemist ebavõrdse kohtlemisega. Sest on täiesti selge, et ka minister on vahetult seotud riigile kuuluvate haiglatega või riigi osalusega või liikmeslusega haiglatega.

Apteekide ühendus on oma arvamuses haigekassa seadusemuudatuse kohta välja toonud järgmised punktid: 

Vetoõigus riigil. Haigekassa nõukogu koosseis muudetakse 15-lt liikmelt 7 liikmeliseks. Seletuskirja kohaselt jäävad paika ka hääletusreeglid ja selles osas midagi ei muutu. "Selgitame, et haigekassa nõukogu 7-liikmelise kompositsiooni korral samade hääletusreeglite alusel on riigil edaspidi 2/3 liikmete poolthäält nõudvates küsimustes

vetoõigus, mida seni polnud. Tegu on põhimõtte muutusega, mida tasub
seletuskirjas kajastada," leiab Apteekide Ühendus juhatuse liikme Tanel Terase allkirjastatud arvamuses. 

MTÜ-de nimetamine. Lisaks nimetatakse seaduse sõnastuses kolm MTÜ-d kellel on üksnes enda liikmete seast õigus teha ettepanek haigekassa nõukogu liikmeks nimetamise kohta. "Esmalt märgime, et konkreetsete eraõiguslike juriidiliste isikute nimetamine seaduses ei ole korrektne ja sellest tuleb hoiduda. Taoline normi sõnastamise viis tekitab põhjendamatu ebavõrdse kohtlemise olukorra tulevikku suunatuna, mille tulemusel võib tulevikus objektiivsetel alustel esinduslikum organisatsioon vastavast õigusest põhjendamatult ilma jääda," oli selgitatud arvamuses. Ühtlasi leitakse, et patsientide esindus peaks Haigekassa nõukogus olema laiapõhjalisem.

Kindlustusandjate kaasamisest. Ühendusele jääb arusaamatuks, miks avalik-õigusliku kindlustusandja nõukogusse ei ole planeeritud kaasata praktilise kindlustusettevõtte juhtimise kogemusega kindlustusandjate pädevust. "See võiks anda meie hinnangul haigekassa nõukogu töö kvaliteedile ja haigekassa efektiivsele toimimisele palju juurde. Palume selgitada, miks taolise pädevuse olemasolu vajalikuks ei ole peetud, võttes arvesse, et kindlustustegevus on haigekassa esmane ja põhifunktsioon?" seisab arvamuses.

Järelvalveõigus. Haigekassa nõukogu liikmel on lisaks otsustusõigusele ka järelevalve funktsioon. Apteekide ühenduse hinnangul kitsendatakse eelnõuga oluliselt järelevalveõigusega isikute ringi. "Samal ajal viib riik haigekassasse riigi kulusid ning kasutab haigekassa vahendeid ja reserve riigi jooksvate kulude katmiseks. Meile teadaolevalt ei ole planeeritud pidada ka eraldi arvestust ravikindlustuse kulude ja ületulevate riigi kulude ning nende kulude finantseerimise lahushoidmise üle," seisab arvamuses.

Komisjonide loomine. Haigekassa nõukogul on ka seni olnud pädevus erinevaid komisjone luua. "Eelneva tõttu palume juba käesolevas eelnõus näha ette seaduse tasandil alalise komisjoni moodustamise, mille liikmetel on õigus sarnaselt nõukogu liikmetele teostada järelevalvet haigekassa juhatuse tegevuse üle ravikindlustuseelarve kasutamisel ning mille liikmed komponeeritakse tervishoiu huvirühmade nimetatud esindajatest," kirjutatakse arvamuses.

Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt hakkab tervishoiusektori huvirühmade kaasamine toimuma Haigekassa nõukogu moodustatavates komisjonides. "Juhime tähelepanu, et taoline lubadus eirab elementaarseid otsustusprotsesse haigekassa nõukogus. Eelnõu autorid ei saa haigekassa nõukogu eest anda lubadusi alaliste komisjonide moodustamise kohta, kui vastav pädevus on haigekassa nõukogul."

Nõuded nõukugu liikmetele. Eelnõus planeeritavate muudatustega seatakse nõukogu liikmele täiendavad piirangud kolmes alapunktis.

Esimene kriteerium nõuab, et nõukogu liikmel peavad kohustuste täitmiseks olema vajalikud teadmised ja laitmatu reputatsioon. Kuivõrd eelnõu seletuskiri ei ava, missugustel alustel ja ulatuses kontrollitakse vastavatele nõuetele täitmist, siis palub ühendus eelnõu seletuskirja täiendada. Veel palutakse selgitada, miks antud nõue ei kehti ametikohajärgsetele nõukogu liikmetele ning kuidas on taoline diferentseerimine põhjendatud

Teise kriteeriumina on nõukogust välistatud isikud, kelle majandus- ja kutsetegevus ei ole seotud tervishoiuteenuse osutajaga, ega ravimi käitlemise tegevusluba omava või meditsiinitehnoloogia tootmise või müümisega tegeleva isikuga, kui see võib mõjutada tema sõltumatust või erapooletust. "Esmalt palume täpselt selgitada, millal loetakse isiku majandus või kutsetegevus seotuks piirangu alla kuuluvate tegevustega ning samuti palume selgitada, millal ohtustab isiku kutse- ja majandustegevus isiku sõltumatust ja erapooletust. Teiseks palume selgitada, miks antud nõue ei laiene ametikohajärgsetele nõukogu liikmetele, kui on üheselt selge, et ka minister on vahetult seotud riigile kuuluvate haiglatega või riigi osalusega või liikmeslusega haiglatega. Kuivõrd tegu on kõige puhtama ebavõrdse kohtlemise olukorraga, peab antud piirangu mittelaienemine ametikohajärgsetele nõukogu liikmetele olema asjakohaselt põhjendatud, kui seda on üldse võimalik põhjendada. Meie hinnangul peaks antud nõue laienema ka ametikohajärgsetele nõukogu liikmetele, " seisab arvamuses.

Kolmanda punktina keelab eelnõu haigekassa nõukogusse kuuluda eelmises punktis kirjeldatud huvirühmade esindusorganisatsiooni juhtorganite liikmetel. "Palume eelnõu täiendada, sest säte muutub sisuliselt mõttetuks, kui juhatuse liige taandab end näiteks tegevjuhiks, omades enamasti sama endist funktsiooni, ent pääsedes piirangust
hõlpsalt mööda. Samuti palume selgitada, miks on säte vajalik, kui punkti
2 kohaselt võivad taolised ettevõtjad ise nõukogu töös osaleda," leiab ühendus.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.