18. aprill 2005
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Su­gu­hai­gu­sed ei ole ku­hu­gi ka­du­nud

All­järg­ne­vas in­terv­juus rää­gib Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­la na­ha­hai­gus­te osa­kon­na va­ne­marst Kai Sa­lu­ve­re, mi­da uut on tä­na­päe­va­ses su­gu­hai­gus­te ra­vis ja diag­nos­ti­kas, kui­das pat­sien­did suh­tu­vad su­gu­li­sel teel le­vi­va­tes­se hai­gus­tes­se ning kui­das on lood ini­mes­te tead­lik­ku­se­ga.

All­järg­ne­vas in­terv­juus rää­gib Põh­ja-Ees­tiRe­gio­naal­haig­la na­ha­hai­gus­te osa­kon­na va­ne­marst KaiSa­lu­ve­re, mi­da uut on tä­na­päe­va­ses su­gu­hai­gus­te ra­visja diag­nos­ti­kas, kui­das pat­sien­did suh­tu­vad su­gu­li­selteel le­vi­va­tes­se hai­gus­tes­se ning kui­das on lood ini­mes­tetead­lik­ku­se­ga.  Kui­das on Ees­tis lood su­gu­hai­gus­te­ga? "Su­gu­hai­gu­sed ei ole kus­ki­le ka­du­nud. Meiepo­lik­lii­ni­ku and­me­te alu­sel võib küll tä­hel­da­da mõ­ne­dehai­gus­te esi­ne­mis­sa­ge­du­se lan­gust, kuid need muu­tu­sed eiole dras­ti­li­sed. Kül­lalt­ki pal­ju esi­neb kla­mü­dioo­si,ge­ni­taal­her­pest ja ano­ge­ni­taal­seid tüü­kaid.Su­gu­hai­gus­te klii­ni­li­ne pilt on muu­tu­nud, sa­ge­li esi­nebvä­ga vä­hes­te sümp­to­mi­te­ga ja ka asümp­toom­seidjuh­tu­meid." Kui­das pe­rearst saaks abiks ol­la? "Pe­rearst võiks an­da pat­sien­di­le in­for­mat­sioo­nisel­le koh­ta, mil­lal min­na ana­lüü­se and­ma ning kui­dastu­leks ana­lüü­se and­ma min­na (mees­pat­sient pik­ka ae­gauri­nee­ri­ma­ta). Kid­las­ti ei peaks pe­rearst alus­ta­maan­ti­bioo­ti­kum­ra­vi en­ne ana­lüü­si­de võt­mist." Kui pal­ju tea­vad ini­me­sed su­gu­hai­gus­test? "Ini­mes­te in­for­mee­ri­tus su­gu­hai­gus­te osas onül­la­ta­valt väi­ke. Tun­dub, et see osa ei leiakoo­li­ha­ri­du­ses pii­sa­valt kä­sit­le­mist. Eri­ti eiar­ves­ta­ta reaal­se­te ris­ki­de­ga, ei saa­da aru sel­lest,kui­das hai­gu­sed le­vi­vad.Vä­ga ta­va­li­ne on olu­kord, et tul­lak­se en­nastsu­gu­hai­gus­te suh­tes kont­rol­li­ma pä­rast ju­hus­lik­kuva­he­kor­da, sel­le ase­mel, et ka­su­ta­da sel­lis­teva­he­kor­da­de pu­hul kon­doo­mi. Ena­mas­ti on sel­leks ajaksjõu­tud ju­ba ka oma pü­si­part­ne­ri­ga va­he­kor­ras ol­la,ase­ta­des te­da­gi ris­kio­lu­kor­da. Loo­de­tak­se, etHI-vii­rust ei saa­nud ja muud hai­gu­sed saab ju ära ra­vi­da.Te­ge­li­kult on sel­li­ne suh­tu­mi­ne vä­ga va­le, ku­na HIV eile­vi su­gu­gi mit­te ai­nult nar­ko­maa­ni­de hul­gas ja li­sakssel­le­le on ole­mas ka muid hai­gu­si, mis ei oleväl­ja­ra­vi­ta­vad (ge­ni­taal­her­pes,pa­pil­loo­mi­vii­rus).Ini­me­sed on suh­te­li­selt hoo­le­tud, ar­va­vad, et või­vadiga nä­dal käia meie juu­res ana­lüü­se te­ge­mas. Aga see po­lenii­sa­ma liht­ne – ana­lüü­sid on kal­lid. Ole­me mõ­ni­kordise­gi öel­nud, et nii ik­ka ei saa." Kas on mi­da­gi uut su­gu­hai­gus­te ra­vis jadiag­nos­ti­kas? "Ra­vi toi­mub en­di­selt an­ti­bioo­ti­ku­mi­de­ga. Vä­gatõ­si­seid re­sis­tent­su­se juh­tu­meid ei ole su­gu­hai­gus­teosas esi­ne­nud.Olu­li­selt on aga pa­ra­ne­nud diag­nos­ti­ka­või­ma­lu­sed.Eel­mi­se aas­ta jook­sul võt­si­me der­ma­to­ve­ne­ro­loo­giapo­lik­lii­ni­kus mit­me­te su­gu­hai­gus­te osas ka­su­tu­se­lemo­le­ku­laar­sed diag­noo­si­mee­to­did (PCR diag­nos­ti­ka), mison olu­li­selt täp­sus­ta­nud su­gu­hai­gus­te diag­noo­si­mist.Sa­mu­ti on või­ma­lik mää­ra­ta hai­gus­te­ki­ta­jaid, mi­damuu­de mee­to­di­te­ga diag­noo­si­da ei õn­nes­tu­gi(my­cop­las­ma ge­ni­ta­lium). PCR mee­to­dil on vä­gakõr­ge spet­sii­fi­li­sus ja tund­lik­kus, sa­mu­ti ei va­jama­ter­ja­li trans­port eri­tin­gi­mu­si." Kui­das jao­tu­vad pat­sien­did soo­li­selt java­nu­se­li­selt? "Meie po­lik­lii­ni­kut kü­las­ta­vad nii me­hed kui nai­sed.Su­gu­hai­gus­te suh­tes kont­rol­li­ja­te hul­gas on küll me­hipi­sut roh­kem, sest nai­sed pöör­du­vad sel­le prob­lee­mi­gatih­ti ka gü­ne­ko­loo­gi vas­tu­võ­tu­le. Va­nu­se­li­selt on enamesin­da­tud sek­suaal­selt ak­tiiv­sem va­nu­sek­lass, kuidül­di­selt on pat­sien­te igas va­nu­ses." Kas HI-vii­rust ka esi­neb? "Esi­neb küll. Ini­me­sed ei to­hiks se­da ära unus­ta­da.Ar­va­tak­se, et part­ner on kor­ra­lik, ha­ri­tud ini­me­ne jate­ma käest hai­gust ei saa. Vä­li­mu­se ja käi­tu­mi­se jär­gi eisaa kind­laks te­ha ini­me­si, kel­lel on või kel­lel ei olesu­gu­hai­gu­si." Kui­das su­gu­hai­gus­te suh­tes kont­rol­li­mi­nepro­to­kol­li­li­selt väl­ja näeb? "Pat­sient bro­nee­rib en­da­le lä­bi re­gist­ra­tuu­ri ars­tivas­tu­võ­tu­le aja. Arst võ­tab ana­lüü­sid ja vas­ta­valttu­le­mus­te­le mää­rab va­ja­du­sel ra­vi ja nõus­tab pat­sien­ti.Meil töö­tab ka ka­bi­net, kus on või­ma­lik en­nastsu­gu­hai­gus­te suh­tes ano­nüüm­selt kont­rol­li­da, sa­mu­ti onva­ja­du­sel või­ma­lik en­nast ta­va­jär­je­kor­rast "möö­daos­ta"." Kas võ­ta­te kõik või osa ana­lüü­se? "Eri­ne­va­te hai­gus­te­ki­ta­ja­te poolt põh­jus­ta­tudpõ­le­tik su­gue­lun­di­tes väl­jen­dub ik­ka sar­na­selt,mis­tõt­tu kae­bus­te jär­gi ei ole või­ma­lik öel­da, mil­li­semik­roor­ga­nis­mi­ga on te­gu. See­tõt­tu võe­tak­se pat­sien­diltik­ka ana­lüü­sid kõi­ki­de su­gu­li­sel teel le­vi­va­tein­fekt­sioo­ni­de suh­tes. Tä­na­päe­va­sed ana­lüü­sid ei ole agasu­gu­gi oda­vad, mis­tõt­tu üri­ta­me ala­ti pat­sien­di­lesel­gi­ta­da, et li­saks ris­ki­de vä­hen­da­mi­se­le on kon­doo­mika­su­ta­mi­ne kind­las­ti ka oda­vam, kui su­gu­hai­gus­te suh­tesuu­ri­mi­ne ja ra­vi­mi­ne." Kas tä­na­päe­val ra­vi­tak­se su­gu­hai­geid kastat­sio­naa­ris? "Ei, ai­nult am­bu­la­toor­selt." Kas su­gu­hai­gus­te osas ka min­git re­gist­ritpee­tak­se? "Vas­ta­valt nak­kus­hai­gus­te sea­du­se­le kuu­lu­vad kõiksu­gu­hai­gu­sed re­gist­ree­ri­mi­se­leTer­vi­se­kait­seins­pekt­sioo­nis, kus nen­de üle ka ar­vetpee­tak­se. Oma po­lik­lii­ni­ku and­med on meil loo­mu­li­kultole­mas." Kui pal­ju teil ühe pat­sien­di jaoks ae­ga on? "Ars­til on ühe hai­ge vas­tu­võt­mi­seks 15 mi­nu­tit. Kuiar­ves­ta­da, et päe­va­ne vas­tu­võtt kes­tab seit­se tun­di, siisteeb see pä­ris kor­ra­li­ku klien­tuu­ri." Kui pikk on jär­je­kord vas­tu­võ­tu­le? "Käe­so­le­val het­kel pää­seb vas­tu­võ­tu­le nä­da­lajook­sul. Nen­de toht­ri­te juur­de, kes ano­nüüm­ses ka­bi­ne­tistöö­ta­vad, on oo­teaeg pi­sut pi­kem, aga mit­teolu­li­selt."

Sisu on kättesaadav ainult tellijale.
Lugemiseks logi sisse või vormista tellimus
EraisikEttevõte
Olen tingimustega nõus
Kaardimaksega
Mobiilimaksega
Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099.
Mu.ee toetajad:
Kadi HeinsaluMeditsiiniuudiste peatoimetajaTel: 6670 451
Violetta RiidasMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 454
Margot VentMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 446
Kristiina KäitMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 58552330
Karin TammMeditsiiniuudiste sündmuse juhtTel: 513 8862
Minna Liisi LiivrandMeditsiiniuudiste sündmuste projektijuhtTel: 6670 230
Maarja KõrvMeditsiinimeedia müügijuhtTel: 5257708