AB Kal­le Rõõ­mus ra­jab me­dit­sii­ni­lin­na­ku

Rii­gi­han­ke kon­kur­si SA Tar­tu Üli­koo­li Klii­ni­ku­mi
Maar­ja­mõi­sa haig­la me­dit­sii­ni­lin­na­ku esi­me­se
ehi­tus­jär­gu pro­jek­tee­ri­mi­seks või­tis AS AB Kal­le Rõõ­mus,
tea­tas klii­ni­ku­mi ava­lik­kus­su­he­te juht Kris­ti Tael. Maar­ja­mõi­sa me­dit­sii­ni­lin­na­ku uuen­da­mi­se
mak­su­mu­seks ka­van­da­tak­se hin­nan­gu­li­selt 410 mil­jo­nit
kroo­ni, mil­lest Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di toe­tu­sest
kae­tak­se 210 mil­jo­nit kroo­ni. Üle­jää­nud osa ku­lu­tus­test
ka­tab klii­ni­kum. Klii­ni­ku­mi inf­rast­ruk­tuu­ri kaa­sa­jas­ta­mi­ne on
ka­van­da­tud kol­mes jär­gus, et koon­da­da aas­taks 2015 ko­gu
ak­tiiv­ra­vi üht­ses­se süs­tee­mi. Esi­me­se eta­pi ees­märk on
koon­da­da ki­rur­gi­li­sed eria­lad ning lõ­pe­ta­da ra­vi­mi­ne
sel­leks kõlb­ma­tu­tes hoo­ne­tes, sel­gi­tas Tael. Nii on ka­vas
uu­de kor­pu­ses­se üle viia nais­tek­lii­nik, när­vik­lii­nik,
era­kor­ra­li­se me­dit­sii­ni osa­kond, ope­rat­sioo­nip­lokk ja
suur osa prae­gu Val­lik­raa­vi tä­na­val asu­vast
he­ma­to­loo­gia-on­ko­loo­giak­lii­ni­kust. Sel­leks on ka­vas te­ha Maar­ja­mõi­sa haig­la pea­hoo­ne­le
juur­dee­hi­tus, mil­le ko­gu­pind on li­gi 24 000 ruut­meet­rit.
Uus haig­la­kor­pus ka­vat­se­tak­se ka­su­tu­se­le võt­ta 2008.
aas­ta lõ­puks. Kal­le Rõõ­mu­se ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo pro­jek­tee­ri­tud on
näi­teks bio­mee­di­kum, Tar­tu Han­sa­pan­ga ma­ja ja vang­la
Tar­tus. Te­ma fir­ma te­gi ka vang­la­te kesk­haig­la pro­jek­ti
Jä­me­ja­la haig­la juur­de, se­da ei ha­ka­tud­ki ehi­ta­ma.
Vee­bi­leht www.arh.ee pa­kub oht­ralt pil­te Kal­le Rõõ­mu­se
ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo stii­list.
 MU

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.