Muutusid kaks määrust

26. juulil jõustus sotsiaalministri 9.
juuli 2008. a määrus nr 38 „Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30
"Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning
retsepti vorm" ja sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste
ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise
ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja
psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine”.

Määruses toodud muudatustega:

1) lihtsustatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja kuuluvat metüülfenidaati sisaldavate ravimite väljakirjutamist.

Muudatusega kantakse metüülfenidaat narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirjast üle II nimekirja ja sätestatakse piirang metüülfenidaadi väljakirjutaja osas (psühhiaater).

I nimekirja kantud ained ei ole reeglina mõeldud meditsiinilisel otstarbel kasutamiseks ning nende väljakirjutamiseks tuleb raviarstil võtta Sotsiaalministeeriumi psühhiaatria erialakomisjoni kooskõlastus ning esitada vastav taotlus. II nimekirja kantud sõltuvuspotentsiaaliga ained on meditsiinis tunnustatud kasutusega.

1992. a narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjade koostamisel lisati metüülfenidaat I nimekirja, kuna sel ajal puudus ainel tunnustatud meditsiiniline kasutus. Alates 1999. a on metüülfenidaati sisaldavaid ravimeid (Ritalin ja Concerta) Eestis kasutatud, kuid müügiluba ei ole ravimitootjad nende kohta taotletud. Seetõttu on metüülfenidaati sisaldavate ravimite väljakirjutamise tingimused püsinud seni samana – ravimit võib välja kirjutada raviarsti erialakomisjoniga kooskõlastatud ja põhjendatud taotluse alusel Ravimiametile.

Käesolevalt on taotletud ja Ravimiamet ka väljastanud müügiloa metüülfenidaati sisaldavale ravimile. Müügiloaga ravimi puhul on taotlusepõhine kättesaadavuse korraldus liigne ning raviarste, psühhiaatria erialakomisjoni ja Ravimiametit ebavajalikult koormav. Muudatusega välditakse ka olukorda, kus müügiluba antakse välja ravimile, mille kasutamine on Eestis lubatud vaid nö erandjuhtudel.

Metüülfenidaadi meditsiiniliseks näidustuseks olevad aktiivsus- ja tähelepanuhäired ning hüperkineetilised käitumishäired vajavad õigeks diagnoosimiseks mitmeid meditsiinilisi, psühholoogilisi, pedagoogilisi ning sotsiaalseid uuringud. Nimetatud häiretega patsientidega järjepidev kokkupuutumine on diagnoosimise ja ravi pädevuse seisukohalt väga oluline. Samuti on ravimi kasutamisega seotud teatud riskid - ravimi pikaajaline või meditsiinilise näidustusega mitteseotud tarvitamine võib põhjustada psüühilise sõltuvuse teket, millega võivad kaasneda erineva raskusastmega käitumishäireid. Esineb risk ravimi väärtarvitamiseks süstimise kaudu, mis tekitab psühhootilisi nähte. Ravi lõpetamisel võib tekkida raske depressioon või muu seni varjatud psüühilise haiguse sümptomid. Metüülfenidaadi kuritarvitamise ohte on kirjeldatud mitmetes väljaannetes nagu UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) juhendmaterjalid (Preventing amphetamine-type stimulant use among young people; Sweden successful drug policy: a review of evidence), INCB (International Narcotics Control Board) 2006. a juhised.

Eeltoodut arvestades on vajalik tagada, et metüülfenidaati sisaldavaid ravimeid kirjutaksid välja vaid vastava kitsa spektri haiguste diagnoosimise, ravi ja patsientide jälgimise alal pädevad spetsialistid - psühhiaatrid, ning väljakirjutamisel järgitakse narkootilistele ravimitele kohalduvaid nõudeid.

Metüüfenidaati puudutavad sätted jõustuvad üldises korras ehk 26. juulil (kolmandal päeval pärast akti avaldamist Riigi Teatajas).

2) keelustatakse suukaudsete buprenorfiini sisaldavate ravimite väljakirjutamine ja väljastamine apteegist retsepti alusel.

Muudatusega keelustatakse buprenorfiini sisaldavate suukaudsete ravimvormide (Subutex, Suboxone) väljakirjutamine ja väljastamine apteekidest retsepti alusel. Nimetatud ravimeid võivad tellimislehe alusel apteekidest edaspidi tellida raviasutused. Apteekidest retsepti alusel jäävad kättesaadavaks buprenorfiini sisaldavad transdermaalsed plaastrid, mida kasutatakse valu ravis.

Käesolevalt võib buprenorfiini apteekidest väljastada patsientidele, kes on viibinud vähemalt 5 päeva sõltuvusravil haiglas ning retsept välja kirjutatud haiglas töötava arsti poolt. Selline piirang ei välista ravimi väärtarvitamist narkojoobe eesmärgil pärast haiglasviibimist, pigem suurendab vastavate haiglate hõivatust isikute poolt, kes soovivad ravimit saada mitte sõltuvushäire raviks, vaid narkojoobe saavutamiseks. Samuti ei näe sõltuvusravi alustamine ette statsionaarse teenuse vajalikkust.

Eesti Psühhiaatrite Seltsi hinnangul on buprenorfiin palju väärkasutatud ravim (nii veenisisesi kui ka suukaudselt), mis võib anda alust ka kriminaalseks ravimiäriks. Samuti on Tervishoiuamet tuvastanud buprenorfiini väljakirjutamist psühhiaatrite poolt patsientidele, kelle ravi ei ole kooskõlas sõltuvus- kui kompleksse ravi printsiipidega. Sõltuvusravimite kasutus eraldiseisvana muust ravikompleksist (sh motivatsiooniline ja psühhosotsiaalne toetus, järelevalve raviskeemist kinnipidamise üle) ei ole tunnustatav, kuna ei ole tagatud ravimi järjepidev raviotstarbeline kasutus ja sõltuvushäire soodne ravitulemus. Kooskõlas narkomaania ennetamise riikliku strateegiaga on kompleksne ravi kättesaadav tervishoiuteenuse osutamise raames ning sõltuvusravimeid antakse patsientidele otsekontrollitava ravina (ravisaaja käib reeglina igapäevaselt ravikeskuses, kus vajalik ravim manustatakse tervishoiutöötaja järelevalve all).

Valu ravis kasutatavad buprenorfiini sisaldavad plaastrid ei ole väärtarvitatavad.

Määruse buprenorfiini puudutavad sätted jõustuvad 1. jaanuaril 2009. a, jätmaks buprenorfiini (Subutex, Suboxone) käitlevatele apteekidele piisavalt aega ravimi olemasolevate laovarude realiseerimiseks.

Vt ka www.sm.ee -> Ravimid ja www.riigiteataja.ee -> Kronoloogia -> 2008 -> 61

Lisa kommentaar

  • Kristina Kruuse-Tezak

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.