Lepingutes pettunud erakliinikute juhid tegid ühispöördumise

Nelja erialaseltsi, Eesti Olümpiakomitee tippspordikomisjoni ja viis eratervishoiuteenuse osutajat tegid täna pöördumise haigekassa nõukogu ja juhatuse poole seoses eriarstiabi lepingupartnerite valimisega.

Pöördumine saadeti presidendile, peaministrile, haigekassa juhile ja tervise- ja tööministrile.

Pöördumise sõnumiks on, et haigekassa lepingupartnerite valimine riigihankega võib anda tulemuse, mis läheb olulisse vastuollu haigekassa visiooni ja eesmärgiga ning põhjustada olukorra, kus kindlustatutele ei võimaldata parimat võimalikku teenust, leiavad erialaseltsid ja eratervishoiuteenuse osutajad oma pöördumises haigekassa poole.

Sotsiaalministeeriumi esindaja kommentaar pöördumisele: "Oleme selle pöördumise kätte saanud ja tutvume sellega. On mõistetav, et valikuprotsess võib tekitada rahulolematust ning vaidlustusi. Siiski, partnerite valikuprotsessi saab ja peab kommenteerima haigekassa ning terviseameti tegevuslubade väljastamise protsessi selgitama terviseamet."

Pöördumise tekst on järgmine:

 Käesoleva pöördumise põhjuseks on Eesti Haigekassa (edaspidi EHK) poolt läbiviidav riigihange „Eriarstiabi teenused“ (riigihange viitenumbriga 194960).

EHK visioon on tagada inimeste turvatunne võimalike terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel, peamine ülesanne kindlustatutele võimalikult parema teenuse võimaldamine. Antud eesmärgi täitmisel korraldas EHK esmakordselt Riigihanke (avaldatud riigihangete elektroonilises registris 06.05.2018) eriarstiabi teenuse ostmiseks. Riigihanke tulemused võivad aga minna olulisse vastuollu EHK visiooni ja eesmärgiga ning põhjustada olukorra, kus kindlustatutele ei võimaldata parimat võimalikku teenust.

Eelpool toodu on saanud võimalikuks EHK Riigihanke ja Terviseameti poolt väljastatavate tegevuslubade koosmõjul. Riigihanke hindamistingimused on seadnud olulisimaks kriteeriumiks teenuse hinna, tegevuslubade väljastamisel ei ole järgitud õigusaktide nõudeid ega teostatatud piisavat kontrolli taotleja nõuetele vastavuse osas.

Situatsiooni tekkimist ei suutnud ette näha ei allakirjutanud osapooled ega arvatavasti ka EHK. Allakirjutanutena mõistame, et hanketingimuste vaidlustamine praeguses seisus ei ole võimalik. Siiski soovime osutada tähelepanu olukorrale, mis EHK poolt kehtestatud hindamiskriteeriumite tulemusena on tekkinud.

Alljärgnevalt sisustame eelnevalt toodud väited:

1. Hinnakomponendi osa valikus

Tervishoiuteenuste hind kehtestatakse vabariigi valitsuse määrusega „Eesti Haigekassa Tervishoiuteenuste loetelu“ (edaspidi TTL). Arvestades asjaolu, et TTL ei sisalda endas kapitalikulu komponenti ning mitmete aastate jooksul ei ole täies mahus arvestatud tarbijahinnaindeksi muutust, on EHK kui Hankija poolne hinnakomponendi suur tähtsustamine raskelt mõistetav.

Allakirjutanute hinnangul on kujunenud välja ebamõistlik olukord, kus mitmed aastakümnete pikkust usaldusväärset kogemust omavad ning igapäevaselt kõrgekvaliteedilist tervishoiuteenust pakkuvad tervishoiuteenuse osutajad jäid Riigihankes edukaks tunnistamata. Tulenevalt töötajate koolitamisse panustamisest ja tehtud investeeringutest ei olnud nad võimelised pakkuma kaalukaimaks hindamiskriteeriumiks osutunud, Haigekassa kulupõhistest hindadest 15% võrra soodsamat hinda.

Edukaks tunnistati vähese kogemusega ja tõendamata kompetentsiga teenusepakkujaid, kelle võimekus Riigihankes nõutud teenuste pakkumiseks on teadmata või ebaselge. Allakirjutanutele teadaolevalt puudub neil hanke objektiks olevate teenuste osutamiseks vajaminev kvalifitseeritud personal, nõuetele vastavad ruumid ja tehnika.

Allakirjutanud on seisukohal, et niivõrd kriitilises ja tundlikus valdkonnas kui seda on meditsiin ja inimese tervis, ei tohiks Haigekassa lepingupartnerit valida selle alusel, kes pakub madalaimat hinda. Kaalukaimateks kriteeriumiteks peaksid olema tugev meditsiinialane kompetents, pikaajaline kogemus (sh Haigekassa lepingupartnerina), tegevusajalugu, teostatud investeeringud ning tõestatud ravikvaliteet.

 2. Tegevuslubade väljastamine

On arusaadav, et EHK ei saa endale võtta rolli kontrollida hankes osalejate vastavust õigusaktidele ega ruumide ja personali olemasolu kui selline ülesanne on Terviseametil. Käimasoleva hanke käigus on selgunud kahetsusväärsed tõsiasjad, mis lõpptulemusena mõjutavad olulisel määral teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust ning mille osas jääb lõplik vastutus EHK kanda:

a) Terviseamet on väljastanud erihaigla tegevusloa teenuse osutajatele tegevuskohas, kus ehitusregistri järgselt puudub hoonel haigla kasutusotstarve (Mustamäe tee 55 a, Tallinn).

b) Terviseamet on väljastanud kasutuslubasid ambulatoorse eriarstiabi teenuse osutamiseks erinevatele juriidilistel isikutele samal tegevuskohal. Teatud puhkudel on erinevate juriidiliste isikute lõplikuks kasusaajaks (omanikuks) sama isik, ka enamus töötajatest kattuvad. Ruumid, mis võivad sobida ühele teenuseosutajale ei pruugi olla sobivad kolmele teenuseosutajale ning, arvestades EHK riigihankel võidetud teenuste mahtu, omada piisavaid võimalusi teenuse osutamiseks (nt aadressidel Narva mnt 33, Mustamäe tee 55a, Pärnu mnt 67a, Tallinn, asuvad ruumid). Nimetatud asjaolu viis groteskse olukorrani, kus ühe omaniku erinevad juriidilised kehad konkureerivad omavahel ja hankemenetluses tunnistatakse mõlemad edukaks.

c) Terviseamet on väljastanud tegevuslubasid erialadel, kus teenuseosutajal puuduvad vastava teenuse osutamiseks eriarstid. Samas ei takistanud nimetatud asjaolu osapooli riigihankel osalemast.

3. Pikaajalise partnerlussuhte ja kvaliteedi vähene osatähtsus hankes 

Mitmed allakirjutanud on olnud EHK lepingupartneriks kuni 25 aastat. Aastate jooksul on kujunetud kompetentsikeskusteks. Näiteks:

-          Ortopeedia Arstid AS sporditraumatoloogia ja artroskoopia valdkonnas, ravides 80% Eesti sportlastest, sealhulgas mitmeid olümpiavõitjaid, ning teostades 25% Eesti artroskoopilistest operatsioonidest ortopeedia erialal.

-          Allakirjutanutest Ortopeedia Arstid AS (OA), Taastava Kirurgia Kliinik AS (TKK) ja DR Kai Noor Silmakabinet (KNS) on pikaajalised õppebaasid tervishoiu kõrgkoolidele ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna residentidele.

-          Kai Noor Silmakabinet teostab ainsana Eestis diagnostikat ja spetsiifilist ravi (Kombineeritud CXL, osakaal 100%). Antud ravi ja diagnostika baseerub spetiifilisel väljaõppel ja aparatuuril.

-          OA ja TKK omavad mitmetes tegevustes olulist turuosa, teostades üle 40 % vastavatest operatsioonidest. KNS teostab Tallinnas 70% laste silmahaiguste ravi ja ennetamise mahust. OA, TKK ja KNS on korraldanud mitmeid rahvusvahelisi erialakonverentse. Allakirjutanute töötajad on nii Eesti erialaseltside juhatuse liikmed kui ka rahvusvaheliste erialaseltside aktiivsed liikmed.

-          OA ja TKK on olnud innovatiivsete ravimeetodite uurijateks ja kasutuselevõtjateks, kulutades märkimisväärse osa ressurssi teadus- ja arendustegevuseks.

Tulenevalt eelpool toodust ja arvestades, et nii allakirjutanute kui ka EHK eesmärk on üks - võimaldada patsientidele võimalikult parim ravitulemus ja teenuse kättesaadavus ning ravi järjepidevuse jätkumine - teeme järgnevad ettepanekud:

-          Palume EHK-l kaaluda võimalust peatada või tühistada Riigihange vähemalt nendel erialadel ja tegevuskohtadel, kus võitnud teenusepakkuja tegevusloa õiguspärasus on seatud kahtluse alla.

-          Palume lepingute sõlmimisel arvestada eespool kirjeldatud asjaolusid ja võtta arvesse hanke võitjate reaalset võimekust teenuse osutamiseks; seda nii arstide, ruumide kui ka aparatuuri osas.

-          Palume EHK-l arvestada pikaaegsete kontrollitud ning olulist turumahtu omavate teenusepakkujatega ning kaaluda neile strateegilise partneri staatuse omistamist eesmärgiga vältida teenuse kättesaadavuse olulist halvenemist oluliste tegevuste osas (vt punkt 3).

Oleme valmis andma täiendavaid selgitusi kohtumisel EHK nõukogu ja juhatusega.

 

Pöördumisele on alla kirjutanud Mihkel Mardna (Ortopeedia Arstid AS), Andrus Loog, (Taastava Kirurgia Kliinik AS), Kai Noor (OÜ Dr Kai Noor Silmakabinet (Silmalaser)), Indrek Roose (Inromed OÜ), Leho Rips (Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Selts), Rein Kuik  (Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon), Tõnu Tõniste  (Eesti Olümpiakomitee tippspordikomisjon), Aare Märtson (Eesti Artroplastika Selts), perearst Eero Merilind (Meditiim OÜ), Katre Maasalu (Eesti Traumatoloogide- Ortopeedide Selts).

Pöördumise ärakiri on saadetud peaminister Jüri Ratasele,  sotsiaalminister Riina Sikkutile,  riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Helmen Kütile ja terviseameti peadirektorile Merike Jürilole.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.