Riigikogus: puudu 20 haigla- ja 9 perearsti

16. novembril arutati riigikogus tervishoiu
korraldamise seaduse muutmist, millega hakatakse noortele arstidele maksma
lähtetoetust.

Maret Maripuu, sotsiaalkomisjon
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatuste eesmärgiks on luua võimalused eriarstidele, sealhulgas ka perearstidele lähtetoetuse taotlemiseks. Eriarsti lähtetoetuse meetme loomine on seotud koalitsioonileppe tervishoiupoliitika eesmärgiga, punktiga 5c. Osundan: "Toetamaks maakonnakeskuste haiglasse noorte arstide tööleasumist, maksame noorele arstile esimese residentuuri lõpetamise järgselt tööle asumisel kohalikku või üldhaiglasse 15 000 euro suurust lähtetoetust." Eriarstide lähtetoetuse regulatsioon on olemuslikult analoogiline kehtivas õiguses põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 77-s sätestatud õpetaja lähtetoetusega. Sarnaselt õpetaja lähtetoetusega, millega kehtestati toetus vähem atraktiivsetes piirkondades alustavatele õpetajatele, luuakse ka eriarsti lähtetoetuse näol toetusmeede eriarstidele, kes alustavad tööd residentuuri lõpetamise järel väljaspool Tallinna ja Tartu tõmbekeskusi ja nendega piirnevaid alasid. Tegemist on riigipoolse ühekordse toetuse maksmisega oma erialal tööd alustavale eriarstile, et motiveerida neid rahalise toe pakkumise kaudu valima oma tulevaseks töökohaks piirkonda, kuhu arstide leidmine üldolukorras on problemaatiline. Seega on lähtetoetus konkureerivaks alernatiiviks nii Eesti suurhaiglate kui ka välismaiste personalifirmade tööpakkumisele.

Käesoleva muudatusettepanekuga nähakse ette lähtetoetuse saamise võimalus ka perearstidele, kui nad asuvad perearstina tegutsema väljaspool Tallinna ja Tartu tõmbekeskusi ning nendega piirnevaid kohalikke omavalitsusi. Seesuguse võimaluse loomine perearstidele on äärmiselt oluline, kuna viimastel aastatel on kujunenud tõsiseks probleemiks kindlustatus perearstiteenusega nn maapiirkondades. Käesolev muudatus aitab paremini ellu viia tervishoiu esmatasendi arengukava eesmärke, samuti aitab see parandada esmatasandi tervishoiuteenuste osutamist, mille kitsaskohtadele on juhtinud tähelepanu ka Riigikontroll. Ja nagu ennist sai öeldud, see raha on ette nähtud ka 2012. a riigieelarve seaduse eelnõus.

Heimar Lenk, maaelukomisjon
Öelge, on teil arvestatud või on teil teada, mitmele arstile sellest toetusest jätkub, mis eelarves ette on nähtud? Meil on vist kuskil 40 arstikohta vaba või oli midagi niiviisi?

Maret Maripuu
Perearstide puhul on praegusel hetkel täitmata üheksa kohta ja üld- ja kohalikud haiglad on hinnanud oma personali vajadust umbes 20 puhul. Aga me ei oska ette prognoosida, kui suur võib olla huvi, kui mitu inimest on residentuuri lõpetamas ja antud eelnõu annab võimaluse sotsiaalministril langetada see otsus. Seadusesse on kirja pandud ülemmäär, mis on 15 000 eurot. Kui taotlusi tuleb rohkem ja nad on põhjendatud, siis see summa jagatakse lihtsalt suurema arvu inimeste vahel ära.

Inara Luigas, rahanduskomisjon
Kui rääkida nüüd lähtetoetusest, siis lähtetoetuse saajateks on eriarstid ja perearstipraksisesse suunduvad arstid. Kas siin on ka mingisugune erinevus või lähtetoetuse saamiseks ei tehta mingeid erisusi ja toetust antakse täpselt samadel kriteeriumidel, täpselt samas summas?

Maret Maripuu
Kui me räägime eriarstidest, siis eelkõige me oleme näinud ette neid eriarste, kes suunduvad tööle üld- ja kohalikku haiglasse. See on paika pandud haiglaliikide nõuetes, milliseid eriarste seal vaja on, ja perearstide puhul, et nad läheksid nimistuga tööle ehk siis just nimelt sinna piirkonda, kus on olemas patsientide nimistu, aga puudub perearst.

Inara Luigas
Austatud ettekandja, lisaks selline küsimus, et lisaks lähtetoetusele soovitas ka Riigikontroll oma aruandes, et perearstidele võiks lisaks kooskõlas kohalike omavalitsustega lisada ka infrastruktuuri arendamisega seotud summasid. Kas selle eelnõuga tagatakse perearstidele ka mõningase infrastruktuuri arenguks minevad summad või jäävad infrastruktuuri arengud ootama järgnevad seaduseelnõud?

Maret Maripuu
Antud eelnõu seda muret ei lahenda, küll aga me loodame uut Euroopa Liidu finantsperspektiivi, kus on Sotsiaalministeerium näinud ette eraldi meetme just nimelt perearstikeskuste väljaarendamiseks.

Margus Tsahkna, sotsiaalkomisjoni esimees
Sotsiaalkomisjon arutas vastavat eelnõu neljapäeval, 10. novembril 2011. Eelnõud tutvustas minister Hanno Pevkur. Eelnõu sisu kandis algatajate poolt ette eelkõneleja, kolleeg Maret Maripuu. Komisjon arutas seda eelnõu päris sisuliselt ja üks küsimus, mis tekkis ja mida lubati ministeeriumi poolt täpsustada sõnastuses, on see, mis puudutab lähtetoetust nende inimeste puhul, kellel võib tekkida ajutisest töövõimetusest ja lapsepuhkusest tekkiv paus. See oleks selgelt mõistetav, et selle perioodi jooksul on see puhkus viie aasta arvestuse suhtes, mille perioodi jooksul on inimene kohustatud lähtetoetuse saamisel selles konkreetses maapiirkonnas töötama. See täpsustus tuleb.
Komisjon otsustas, et eelnõu saadetakse esimesele lugemisele 15. novembril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada. Ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 18. november kell 16 ja kogu see otsus oli konsensuslik.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.