Hambaarstid soovivad ise end valvata

Hambaarstide liit tegi sotsiaalministeeriumi ettepaneku anda hambaraviteenuste osutajate registri pidamine ja järelevalvefunktsioon hambaarstidele. Pildil liidu juht Marek Vink
Hambaarstide liit tegi sotsiaalministeeriumi ettepaneku anda hambaraviteenuste...

Hambaarstide liit tegi sotsiaalministeeriumi ettepaneku anda hambaraviteenuste osutajate registri pidamine ja järelevalvefunktsioon hambaarstidele.

Eesti Hambaarstide Liit tegi sotsiaalministeeriumi pöördumise, milles tegi ettepaneku anda sisuline järelevalve hambaarstide töö üle hambaarstide poolt loodavale Eesti Hambaarstide Kojale. 

Pöördumine:

Terviseametil on täna antud hulk ülesandeid, mille materiaalseid ja formaalseid täitmisi neilt oodatakse. Reaalsus on aga selline, et terviseamet kontrollib vaid formaalseid eeldusi, jättes hindamata reaalse olukorra, kes ja millisel viisil hambaraviteenust osutab. See tähendab, et järelevalve tegemisel lõppeb terviseameti töö sisuliselt hambaarsti tervishoiutöötajate registrisse kandmise

järel, kui formaalsed eeldused on täidetud. Selle tulemusel on meedias regulaarselt kajastatud olukordi, kus patsiendid on saanud kannatada hambaarsti ebakvaliteetse töö tõttu. Siinkohal on terviseamet möönnud, et sisulise järelevalve tegemiseks puuduvad neil vahendid, võimalused ja teave. 

See probleem pole unikaalne vaid Eestile. Paljudes väikese haldusaparaadiga riikides on ressursside jagamine järelevalvele väga aktuaalne. Samas järeleandmiste tegemine järelevalve osas pole jätkusuutlik lahendus. Ebatõhusa järelevalve tulemusel kannatavad patsiendid oma tervisega. Seepärast on oluline kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamine patsientidele. Kuid kuidas siis kaitsta patsiente tõhusamalt? 

Teeme ettepaneku anda hambaraviteenuste osutajate  registri pidamise ja järelevalvefunktsioonid üle hambaarstidele. Selle vormiliseks lahendamiseks on mitmeid võimalusi, mida on ka Eestis edukalt kasutatud. Näitena on volitatud kutsete andmist eraõiguslikele isikutele. 

Ministeeriumid on halduslepingutega andnud üle tegevuslubade andmise ja sellega seotud koolituse ja järelevalve õigused eraõiguslikele mittetulundusühingutele (nt MKM halduslepinguga ühele eraõiguslikule mittetulundusühingule, tuginedes Autoveoseaduses sätestatud volitusnormile). Samuti on mitmeid näiteid kutseühendustena toimivatest avalik-õiguslikest isikutest (Advokatuur, Notarite Koda jne), kellele on seadusega antud kutse arendamise ja järelevalvega seotud ülesandeid nii era, kui avalikes huvides. 

Meie esimene eelistus oleks samuti viia üle hambaarstide registri- ja järelevalvefunktsioon Terviseametilt loodavale Eesti Hambaarstide Kojale, mis tegutseks avalik-õigusliku juriidilise isikuna. 

Tänane Eesti Hambaarstide Liit (edaspidi Liit) on hambaarste ühendav mittetulundusühing, mille eesmärk on hoida ülal hambaarstiameti ühtsust ja kollegiaalsust, kaitstes hambaarstide professionaalseid, majanduslikke ja ühiskondlikke huve. Loodav Eesti Hambaarstide Koda (edaspidi Koda) jätkaks olemasolevate Liidu tegevustega ning võtaks üle terviseameti ülesanded registri- ja järelevalve osas. Registri- ja järelevalve delegeerimine loodavale Kojale võimaldab rakendada parimat odontoloogia alast kompetentsi registri pidamisel ning järelevalve teostamisel. 

Registri- ja järelevalveülesannete delegeerimisel on kaks olulist eesmärki. Esiteks, on Liidul kui valdkondlike ekspertide ühendusel ametist tulenev kompetents hinnata, suunata ning koordineerida hambaravivaldkonda teadmispõhiselt. Liit täidab juba täna aktiivset rolli tervishoiusüsteemi arendamisel. Antud rolli täiendamine registri- ja järelevalvefunktsiooniga on loomulik jätk fokuseeritult ning tõhusalt Eesti hambaraviteenuste kvaliteedi tõstmiseks sarnaselt teistele kutseühendustele. 

Teiseks, vähendab riigi kohustusi registri- ja järelevalvefunktsioonide delegeerimine end isemajandavale erialaühendusele, põhjustamata seejuures järeleandmisi hambaraviteenuste järelevalve kvaliteedis. 

Käesolev ettepanek näeb ette avalik-õigusliku juriidilise isiku, Eesti Hambaarstide Koja loomist ning registri- ja järelevalveülesannete täielikku delegeerimist Terviseametilt Kojale. Koda võtab eeskujuks toimivad arstide ja hambaarstide kojad Euroopas (Leedu, Austria, Poola jt) ning Eestis omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsevad kutseühendused, mille pädevuses on järelevalve liikmete kutsetegevuse üle (nt Advokatuur). Koja liikmelisus oleks hambaraviteenuse osutajatele kohustuslik, mille tulemusel võetakse kollegiaalne vastutus era- ja avalike huvide nimel.

 

 

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.