Sophie Clozel: vähk on genoomihaigus

Sophie Clozel
Sophie Clozel

Sophie Clozel (Foundation Medicine/Genentech/Roche) tegi ettekande Tallinnas toimunud kõrgetasemelisel tervishoiutehnoloogiate konverentsil „Eesti tervishoiusüsteem: innovatsioon ja strateegia“, millel arutati tervishoiu digitaliseerimise vajalikkuse ning sellega kaasnevate arenguvõimaluste üle.

Foundation Medicine on F. Hoffmann-La Roche Ltd kuuluv Ameerika molekulaaruuringuid teostav ettevõte, mis on pühendunud vähi täpsemale diagnoosimisele, eesmärgiga muuta iga patsiendi ravi individuaalseks vastavalt muutustele vähiraku genoomis.

FM on väljatöötanud komplekti ülegenoomseid teste, millega määratakse patsientide vähiraku molekulaarseid muutusi ning leitakse sobiv sihtmärkravi, immuunoteraapia või kliiniline uuring. Foundation Medicine’ molekulaarse informatsiooni platvormi eesmärk on parandada patsientide vähiravi, igapäeva toimetulekut, aidates klinitsistidel, uurijatel ja ravimiarendajatel tõhustada molekulaarmeditsiini teaduse arengut.

Mida tähendavad „uuenduslikud ravimid“ ja „personaalmeditsiin“ AD 2018 (patsientide jaoks)?

Roche on pühendunud personaalmeditsiinile, sest me usume, et personaalmeditsiinil on potentsiaali. Personaalmeditsiin läheneb patsientide ravile sihitult läbi uurimis- ja arendustegevuse, et parandada uuenduslike diagnostikameetodite ja ravimite kättesaadavust. Laias laastus on viimase 50 aasta jooksul kasvaja ravi käinud üks-sobib-kõigile skeemiga. Kuid onkoloogias on jõutud arusaamisele, et vähk on genoomihaigus. Vaadates haiguse aluseks olevat bioloogiat molekulaarsel tasemel, saab kindlaks teha kasvaja spetsiifilised muutused ja leida sobiv suunatud ravi. Nii saame ravida igat patsienti personaalsemalt.

Mis erinevus on geenitestil ja genoomi analüüsil?

Geneetika ja genoomika on kaks terminit, mida kasutatakse sageli ekslikult vaheldumisi. Geneetika on üksikute geenide ja nende rolli uurimine tunnuste või haiguste kandumisel põlvest põlve. Genoomika on termin, mis kirjeldab organismi kõikide geenide uurimist.

Mida tähendab, et näiteks kopsuvähki on erinevaid liike? Palun selgitage haiguse keerukust.

Kopsuvähki klassifitseeritakse his toloogia, molekulaarsete muutuste ja staadiumi järgi. Erinevate laboratoorsete uuringute, nagu näiteks immuunohistokeemia või geeni- ja molekulaarste testide abil saab kaugelearenenud kopsuvähiga patsientide ravi muuta personaalsemaks. Peale selle on kopsuvähis kõige enam võimalikke molekulaarseid muutusi võrreldes teiste vähitüüpidega, mistõttu on suurem võimalus leida efektiivseid sihitatud ravimeetodeid. Geenimutatsioone, mis teadaolevalt põhjustavad kopsuvähki, on mitmeid, näiteks KRAS, EGFR, ALK fusioon, HER2, BRAF, PIK3CA, AKT1, MAP2K1, NRAS, ROS1 fusioon, KIF5B-RET ja meie teadmised kasvavad pidevalt. See on keeruline, aga me vaatame seda võimalusena ravida iga kopsuvähiga patsienti lähtuvalt tema kasvaja spetsiifikast.

Kuidas on muutunud meetodid, mida patoloogid kasutavad näiteks kopsuvähi diagnoosimiseks? Kuidas on ravi muutunud?

Enne 2004. aastat peeti kopsuvähki haiguseks, mis tekib siis, kui teatud geenid ei toimi enam normaalselt. Isegi täna ravitakse patsiente sageli üks-sobib-kõigile meetodiga – keemiaravi kasutades – kui täpselt sihitud ravimeetodeid pole võimalik kasutada. Aastaks 2014 leiti, et üle 70% kopsuvähi juhtumitest on tingitud spetsiifiliste geenide mutatsioonidest (KRAS; EGFR, ALK fusioon, HER2, BRAF, PIK3CA, AKT1, MAP2K1, NRAS, ROS1 fusioon, KIF5B-RET) ning meie teadmised kasvavad pidevalt. Vahepeal on farmaatsiaettevõtted välja töötanud mitmed biomarkeritega seotud sihtmärkravimeid ning uudse ravimeetodi – immunoteraapia, mida juba kasutatakse nii kopsuvähi kui ka teiste vähivormidega patsientidel.

Selline areng on muutnud arusaama kopsuvähi diagnoosimisest. Optimaalse ravi määratlemiseks muutub vähi molekulaarprofiil üha olulisemaks. Seepärast soovitavad rahvusvahelised ravijuhised nagu NCCN kasutada kopsuvähi korral Foundation Medicine’i testimise võimalusi.

Kas need testid sobivad kõikide vähkidega?

FoundationONE CDx ja FoundationOne Liquid testid sobivad kõikide vähiliikide testimiseks.

Kuidas erineb vähkkasvaja terviklik genoomne profiilimine ühe geeni (hot spot) testimisest?

Seni on kasvajaid jagatud asukoha järgi (näiteks rinnavähk, kopsuvähk jms) ja kõik patsiendid on saanud ravi vastavalt vähitüübile. Uute avastuste tulemusel on võimalik vähke jagada vastavalt kasvaja arengut mõjutavatele muutustele DNA-s (materjal, milles paikneva informatsiooni alusel inimkeha funktsioneerib) või genoomis.

Ühe geeni (Single Marker) testimine tuvastab ainult ühe või kahe genoomse mutatsiooni klassi. Laiapõhjaline genoomiprofiilide (CGP) testimine määrab nelja genoomse mutatsiooni klassi: nukelotiidide asendused, lisandumised ja kustutused, koopia numbrite muutused ja ümberkorraldused.

a) Single Marker testid käsitlevad mutatsioone üksikutes geenides või muutusi üksikutes valkudes, mis on seotud teatud tüüpi vähiga.

b) Hotspot Gene Panel testid otsivad konkreetseid mutatsioone geenigruppides, mis on teadaolevalt seotud vähiga. Enamasti keskenduvad nad tavapärastele genoomstele mutatsioonidele ja võivad mööda vaadata vähem levinud mutatsioonidest, mis tavaliselt ei seostu teatud tüüpi vähiga.

c) Comprehensive Genomic Profiling võimaldab meil otsida ühest kasvajakoest genoomseid muutusi teadaolevates vähiga seotud geenides.

Kas kõik testi tulemused toovad kaasa võimalikke ravivõimalusi?

Iga vähk on unikaalne ning testi tulemused sõltuvad kasvaja tüübist. Testi tulemused võivad aidata tuvastada juba heakskiidetud ja patsiendile kättesaadavaid sihtotstarbelisi ravimeetodeid. Spetsialistid möönavad üha rohkem, et kasvajaga patsientide ravis mängib olulist rolli vähi bioloogia.

Kas need võimalused (igale patsiendile efektiivse diagnostika ja ravivahendi leidmine) on saadaval tavalistele patsientidele USAs/Euroopas/Eestis?

Testid on nüüd saadaval üle maailma enam kui 58 riigis, kuid juurdepääs ja hüvitamine on riigipõhised ja sõltuvad konkreetsest tervishoiusüsteemist.

Kas me võime öelda, et genoomse testimise tulevik on praegu „ravimatu“ haigus, kuid võib ühel päeval muutuda ennetatavaks?

Praegu on laiapõhjaline genoomne profileerimine kõige sagedamini kasutatav uuring vähi hilises staadiumis ehk siis, kui muu diagnostika ja ravi on ammendunud. Me näeme varajase avastamise ja ennetamise tehnoloogial suurt potentsiaali. Loodame, et meie tehnoloogia saab standardiks, et seda kasutatakse üha sagedamini enne ravi algust, et valida sobivaim ravimeetod ja ravi ajal haiguse kulu monitoorimiseks. Nii saame aidata valida patsiendile kõige optimaalsema vähiravi.

Roche on biotehnoloogia ettevõte ”mis avastab, edendab, toodab ja turustab ravimeid” – mida see tähendab patsientidele?

Roche on juhtiv biotehnoloogiaettevõte, millel on tõeliselt eristutud ravimid onkoloogias, immunoloogias, nakkushaiguste, oftalmoloogia ja kesknärvisüsteemi haiguste seas. Roche on maailmas ka liider in vitro diagnostika ja koepõhise vähiuuringute diagnostika läbiviimisel ning eestvedaja diabeedi käsitluses. Roche on kombineerinud ravimid ja diagnostika, mis on teinud Roche’st liidri personaliseeritud meditsiinis.

Kuidas see muudab vähipatsientide elu?

Roche on pühendunud vähihaigete elu paranemisele: avastab, edendab ja turustab mitmeid ravimeid, mis on muutnud vähist arusaamist ning selle ravi. Lisaks on Foundation Medicine testi tulemustes esitatud muutused enamuses teadaolevates vähiga seotud geenides. Nii vaadatakse haigust molekulaarsel tasandil, iga inimese kasvaja ainulaadseid omadusi. See võimaldab onkoloogidel ravida vähki täpsemalt ja individuaalsemalt. Testiga saadakse teada molekulaarsed muutused vähikoes ja nendega seotud ravivõimalused, samuti teraapiaid, mida eirata võimaliku resistentsuse tõttu, seega saab vältida ebatõhusate ravimeetodite kasutamist. Roche’i ja Foundation Medicine’i jõupingutused tervishoiu personaliseerimise edendamiseks avaldavad ühiskonnale märkimisväärset positiivset mõju – laiapõhjalise genoomse profileerimisega seotud täiustatud teadmised koos sihitud ravimitega lubavad paremat ravi, haigukoormuse vähendamist, paremat elukvaliteeti ja tervishoiukulude tõhusust.

TESTIST: Mis on FMI-test ja mida see muudab?

Foundation Medicine teenused aitavad leida individuaalset vähiravi, määrates patsiendi kasvaja genoomse profiili koeproovi (biopsia) või vereproovi abil. FMI tehnoloogia analüüsib patsiendi kasvaja molekulaarset profiili ja annab seejärel arstile raporti, milles tuuakse välja ravivõimalused ja patsiendi sobivus käimasolevatesse kliinilistesse uuringutesse.

FoundationOne®CDx rakendab järgmise põlvkonna sekveneerimist (NGS), et identifitseerida kõik neli genoomse mutatsiooni klassi enam kui 300 vähiga seotud geenis, samuti genoomseid signatuure ning kasvaja mutatsioonide koormust (Tumour Mutational Burden, TMB) ja mikrosatelliitide ebastabiilsust (Microsatellite Instability, MSI). Need viimased aitavad teha kasvaja immuunteraapiaga seotud otsuseid.

FoundationOne® Heme eesmärk on analüüsida ja tõlgendada DNA ja RNA järjestusi vähiga seotud geenides hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate ja sarkoomide korral.

Hiljuti käivitasime ka FoundationOne Liquid, vedelbiopsia testi, mis võimaldab vereanalüüsist teha vähkkasvajate laiapõhjalist genoomset profiilimist (CGP) ja teavitada arsti ravivõimalustest.

Vedelbiopsia on kiire ja mugav veretestil põhinev uuring, mis analüüsib vägihaigete veres ringlevat kasvaja DNA-d (ctDNA). FoundationOne Liquid kasutab NGSi, et analüüsida nelja peamist genoomse mutatsiooni klassi 70 kõige sagedamini muteerunud vähkkasvaja geenis, lisaks määratakse mikrosatelliidi ebastabiilsust (MSI) ja genoomset signatuuri, mis annavad infot vähi immuunravi sobivuse osas.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.