12. september 2005
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

KÜ­SIT­LUS:

Kas Ees­tis tu­leks sis­se sea­da ko­hus­tus­lik ra­vi­kind­lus­tus?

Kas Ees­tis tu­leks sis­se sea­da ko­hus­tus­likra­vi­kind­lus­tus? Aja­kir­jan­du­ses on mit­mel kor­ral väl­ja pa­ku­tudideed sea­da Ees­tis sis­se ka ko­hus­tus­lik ra­vi­kind­lus­tus(sar­na­selt ko­hus­tus­li­ku­le pen­sio­ni­kind­lus­tu­se­le). Kasteie ar­va­tes oleks Ees­tis va­ja sis­se sea­da ko­hus­tus­likra­vi­kind­lus­tus? Mil­lis­tel tin­gi­mus­tel see võikstoi­mu­da/toi­mi­da?   Jaan KelkTÜ klii­ni­ku­mi si­sek­lii­ni­ku arst-õp­pe­jõuden­dok­ri­no­loo­gia eria­lal: "Ko­hus­tus­li­ku ra­vi­kind­lus­tu­se idee on ju uh­ke. Teedsel­le ga­ran­tee­ri­mi­seks on aga se­da­võrd äh­ma­sed, etkal­dun see­pä­rast pi­gem ole­ma vas­tu."   Riin Lan­nope­rearst, Me­re­la­he Pe­rears­ti­kes­kus OÜju­ha­ta­ja: "Ku­na ter­vis­hoiu­sek­tor on jät­ku­valt ala­ra­has­ta­tu­sesur­ve all, siis olen kind­las­ti sel­le poolt, et ko­hus­tus­likra­vi­kind­lus­tus sis­se sea­da.Et os­kus­tööö­jõu ter­ve ole­mi­se eest vas­tu­tab üht­vii­sinii töö­võt­ja kui tööand­ja, siis pool­dan vas­tu­tu­seja­ga­mist. Ehk töö­ta­ja oma­vas­tu­tu­se­ga, mil­leks onko­hus­tus­li­ku kind­lus­tu­se pro­port­sio­naal­ne osa (näi­teks50 prot­sen­ti), ta­ga­tak­se isik­lik ter­vi­se säi­li­ta­mi­ne.Tööand­ja pro­port­sio­naal­ne osa aga saab ol­la üheksli­sa­mo­ti­vat­sioo­ni ele­men­diks töö­ta­su­le.Si­sen­di­na me­dit­sii­ni töö­ta­vad aga mõ­le­mad jaen­ne­tus­töö­na on sel­li­ne süs­teem kind­las­titõ­hu­sam."   Georg Män­nikER­GO Kind­lus­tu­se AS ja ER­GO Elu­kind­lus­tu­se ASju­ha­tu­se lii­ge: "An­nak­sin siin­ko­hal lü­hi­vas­tu­se liht­salt GeorgMän­ni­ku­na, mit­te kind­lus­tus­vald­kon­na töö­ta­ja­na.Ka­pi­taal­se­te­le po­lii­ti­li­se ise­loo­mu­ga kü­si­mus­te­leon, tõ­si küll, ras­ke lü­hi­dalt vas­ta­ta, kuid püüansiis­ki.1. Tu­le­ne­valt ar­va­mu­sest, et ko­hus­tus­li­kudet­te­võt­mi­sed või­vad ühis­kon­nas loo­mu­lik­ke aren­guidde­for­mee­ri­da ja...2. ...het­kel vä­ga väi­ke­sest nn või­ma­li­kust tu­rustja...3. ...het­kel veel plaa­ni­pä­ra­selt väl­jaa­ren­da­ma­tater­vis­hoiu­süs­tee­mi inf­rast­ruk­tuu­rist ning...4. ...ter­vis­hoiu ter­vik­li­kupo­lii­ti­lis-st­ra­tee­gi­li­se nä­ge­mu­se üht­se aru­saa­mi­sepuu­du­mi­sest......on käe­so­le­val ajal ras­ke te­ha et­te­pa­ne­kut nii­võrdolu­li­seks muu­da­tu­seks. See­ga jääb kü­si­mus, mil­lis­tel tin­gi­mus­tel see agavõiks toi­mu­da? Eel­pool too­dud tin­gi­mu­si alt­poolt ülestäi­tes:- tu­leks ku­jun­da­da nä­ge­mus ter­vis­hoiufi­nant­see­ri­miss­kee­mist ter­vi­ku­na;- tu­leks ku­jun­da­da nä­ge­mus, miks era­ra­vi­kind­lus­tustsiis võiks va­ja ol­la;- tu­leks ko­hen­da­da inf­rast­ruk­tuu­ri toi­mi­mi­sepõ­hi­mõt­teid ühelt poolt tee­nus­te osu­ta­mi­se mõt­tes ningtei­salt ter­vis­hoiu­süs­tee­mi jät­ku­suut­li­ku aren­guta­ga­mi­se mõt­tes. Kok­ku­võt­tes olen aga üs­na veen­du­nud, et va­rem võihil­jem ai­nult sot­siaal­ne ra­vi­kind­lus­tus ei ka­taela­nik­kon­na oo­tu­si, võib-ol­la see hetk on ise­gi üs­nalä­he­dal. Era­ra­vi­kind­lus­tus, sõl­tu­ma­ta te­ma vor­mist(ee­lis­tak­sin va­ba­taht­lik­ku mak­su­soo­dus­tus­te­gasüs­tee­mi, mis täien­daks riik­lik­ku ole­ma­so­le­vatsüs­tee­mi), ai­tab kind­las­ti laien­da­da ini­mes­teva­li­ku­või­ma­lu­si, pa­ran­dab ars­tia­bi kät­te­saa­da­vust jakind­las­ti ker­gi­tab res­surs­si, mis si­se­nebter­vis­hoiu­süs­tee­mi.Kõr­val­tu­le­mu­se­na kor­ras­tub ter­vis­hoiu­tee­nus­teosu­ta­mi­se süs­teem ter­vi­ku­na, sest uue ele­men­di li­sa­mi­nemuu­dab ole­ma­so­le­va­te fi­nant­sal­li­ka­te ta­sa­kaa­lu ja kaees­mär­ke. Üht­la­si usun ka, et ini­mes­tel ku­ju­neb pa­remmõist­mi­ne ter­vi­se väär­tu­sest ja sel­le hin­nast. "   Ma­ris Jes­sepo­lii­ti­kauu­rin­gu­te kes­ku­se Pra­xister­vi­se­po­lii­ti­ka prog­ram­mi koor­di­naa­tor: "Ees­tis keh­tib so­li­daar­se­tel alus­tel toi­mivko­hus­tus­lik ra­vi­kind­lus­tus ju­ba aas­tast 1992.Teo­ree­ti­li­si et­te­pa­ne­kuid põ­hi­mõt­te­lis­teksmuu­tus­teks võib ik­ka te­ha, hea oleks aga, kui needet­te­pa­ne­kud si­sal­dak­sid ka ana­lüü­si teis­te maa­deko­ge­mu­sest, plus­si­de-mii­nus­te au­sat kir­jel­dust ningar­vu­tu­si, mi­da et­te­pa­ne­ku el­lu­vii­mi­ne Ees­tiseri­ne­va­te­le ela­nik­kon­na rüh­ma­de­le tä­hen­daks.Mi­nu ee­lis­tus kuu­lub so­li­daar­se­te­le ter­vis­hoiura­has­ta­mis­süs­tee­mi­de­le, kus jõu­ka­mad ela­ni­kudtoe­ta­vad vä­hem tee­ni­va­te ja keh­ve­ma ter­vi­se­ga ini­mes­tera­vi­mist. Isik­li­kud ko­gu­mis­kon­tod vä­hen­da­vadso­li­daar­sust ning took­sid prob­lee­me juur­de nii nei­le, keson hai­ged ja ars­tia­bi va­ja­vad, kui ka ra­vi­ja­te­le ehkars­ti­de­le ja haig­la­te­le enes­te­le.Ka tei­ne et­te­pa­nek, mi­da teh­tud – ehk si­su­li­seltlaien­da­da prae­gust ham­ba­ra­vi hü­vi­ta­mi­se skee­mi ko­gueriars­tia­bi­le –, tooks ilm­sel­gelt kaa­sa ra­ha­li­siprob­lee­me just hai­ge­ma­te­le ini­mes­te­le, ning li­saksars­ti­de­le-haig­la­te­le suu­re­ne­vad ku­ludar­ve­pi­da­mi­ses.Pi­gem tu­gev­da­da ole­ma­so­le­vat süs­tee­mi li­sa­ra­ha­gakui ha­ka­ta ini­me­si ja ars­te süs­tee­mi pea pea­lepöö­ra­mi­se­ga hul­lu­ta­ma, eri­ti uu­te ja suu­re­ma­teprob­lee­mi­de tek­ke hin­na­ga."   Kü­sinud Peep Ta­li­maa[email protected]

Liitu Meditsiiniuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Kadi HeinsaluMeditsiiniuudiste peatoimetajaTel: 6670 451
Violetta RiidasMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 454
Margot VentMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 446
Kristiina KäitMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 58552330
Karin TammMeditsiiniuudiste sündmuse juhtTel: 513 8862
Minna Liisi LiivrandMeditsiiniuudiste sündmuste projektijuhtTel: 6670 230
Maarja KõrvMeditsiinimeedia müügijuhtTel: 5257708