Mitu uhket juhitooli vahetas sel aastal omanikku

Aastat 2016 jääb suuresti meenutama nii rahapuudus tervishoius kui ka mitmed juhivahetused. Kurioossem oli PERHi juhi Tõnis Alliku ootamatu ametist lahkumine seoses korruptsioonikahtlusega.

Lisaks selgus, et perearstidel on tervisekeskuse loomiseks keeruline pankadelt sobivat laenu saada. 

Jaanuar
* Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit tegid kuu alguses ettepaneku alustada läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks, millega kehtestatakse tervishoiuala töötajate töötasu alammäärad ja reguleeritakse töötingimusi.
* 21. jaanuaril lagas taotluste vastuvõtt projektidele, mille raames ehitatakse või renoveeritakse järgneva kaheksa aasta jooksul üle Eesti vähemalt 35 tervisekeskust. Taotluste esitamine kestab 8. maini 2016.

Veebruar
* Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arendamise ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo on üle-Eestilisel e-tervise tuuril ja tutvustab haiglatele "E-tervishoiu strateegia 2020" projekti. Plaanidesse suhtutakse skepsisega ja haiglate juhtide kommentaaridest plaanidele käivad läbi terminid "roosamanna", "segasus nagu Paabelis" jne.
* Ämmaemandad Liina Normet ja Maila Terasmees avasid veebruaris ämmaemandate ööpäevase nõuandeliini. Esimese töökuuga võeti vastu enam kui tuhat kõnet rasedatelt ja nende pereliikmetelt.

Märts
* Märtsist on pereõdedel seaduslik õigus väljastada osade ravimite retsepte. Kui märtsiks oli terviseameti registrisse kantud vaid 3 sellise õiguse õde, siis nüüd hakkab neid pidevalt lisanduma.
* 24. märtsil avati PERHi C-korpus, kus paikneb päevakirurgia operatsiooniplokk, haigla verepank, kardioloogiakeskus, laboratoorium, polikliinikud, logistika- ja jäätmekeskus ja haigla keskusköök.
* Kollektiivlepingu läbirääkimised on jõudnud taas riikliku lepitaja juurde. Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit tegid 24. märtsil avaliku pöördumise, kus nendivad, et tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tööandjatega kokkuleppele jõudmata ja liidud pöörduvad töötüli lahendamiseks riikliku lepitaja poole.
* Märtsi lõpus pandi nurgakivi terviseameti uuele büroo- ja laborihoonele, mille ehitustööd lõppevad 2016 lõpus. Maja asukohaks jäi senine Paldiski mnt Tallinnas.

Aprill
* Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kinnitas aprilli lõpul, et sotsiaalministeerium saab sellest aastast toetada vaid erakorralise meditsiini residentuuri pikendamist neljalt aastalt viiele. Teised erialad, kes seda küll ootasid, pikendamist ei saanud, sest ministeerium ei pidanud seda otstarbekaks.
* Perearstid saavad aprilli seisuga pöörduda e-konsultatsiooniks seitsme haigla spetsialistide poole. Aastaga on e-teenuse kasutamine arstide seas kasvanud 85%.

Mai
* Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet lahkub isiklikel põhjustel alates 1. maist ametist. Kokku juhtis Normet ministeeriumi tervisevaldkonda 11 aastat, teatas ministeerium äsja.
* Mais avati edasilükatud tähtaegade kiuste pidulikult Keila õendushooldushaigla, kuhu aastate vältel palju euroraha sai kulutatud.
* Mai alguses jõudis lõpule esmatasandi tervisekeskuste investeerimistaotluste esimene taotlusvoor, mille käigus laekus kokku 59 taotlust 64 miljonile eurole, mis tähendab, et ülejäänud 21,2 miljonile soovijaid ei olnud. Ühtki taotlust ei tulnud Võrust, Jõgevalt, Maardust, Vändrast.
* Tuleb välja, et osana riigireformist on kavas koondada TAI, terviseamet ja ravimiamet. Ametite juhtidel selle plaani algatajaga üksmeelt aga ei ole. Ametite ühendamise otstarbekust analüüsinud BG-Konsultatsiooni OÜ raport sai avalikuks mai lõpus ja see ametite ühendamises olulist kasutegurit riigile ei näinud.
* 31. mail läksid sajad tervishoiutöötajad üle Eesti tööle padjaga. Aktsiooni algatasid Tartu arstid Kuido Nõmm ja Jaan Sütt ja sellega vastasid arstid ja õed riigikogu liikme Marianne Mikko öeldule, et arstide öövahetused ei ole nii keskendumist nõudvad kui riigikogu ööistungid. Mikko vabandas hiljem. Padjapäeval oli ka teine käegakatsutav tulemus: terviseminister Jevgeni Ossinovski peatas töö- ja puhkeajaseaduses plaanitavad tervishoiutöötajate tööd reguleerivad muudatusettepanekud.

Juuni
* Kuriteokahtlustusega uurimise all olev Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Tõnis Allik esitas 15. juunil haigla nõukogule tagasiastumise avalduse ja loobus haiglajuhi tööst.
* Sellest aastast avaldavad Euroopa ravimitootjad tervishoiutöötajatele ja -asutustele makstud tasud, ka Eestis tegutsevad ravimitootjad läksid rahvusvahelise algatusega kaasa ja avaldasid need kulud 1. juunil.
* Sotsiaalministeeriumil tuleb oma haldusalast 2016. aastal koondada 235 töökohta, neist valdav osa kolmest riigi osalusega haiglast. Koondamist oodati algselt 1. juuniks, ent siis anti allaasutustele siiski aega juurde aasta lõpuni.

Juuli
* Loksa linn jäi ilma oma viimastest eriarstidest ehk hambaarstidest ja günekoloogist, kuna Ida-Tallinna keskhaigla ei soovi enam sealset teenust enda alla.
* Perearstide kvaliteedisüsteemis osalesid 2015. aastal esmakordselt kõik perearstid, kellest 471 saavutas kvaliteediindikaatorite täitmisel väga hea või hea tulemuse, mille alusel maksab haigekassa kvaliteedi lisatasu välja kokku summas 2 217 688,08 eurot.
* Eesti üks suuremaid investeerimisettevõtteid AS Infortar avas 4. juulil Nõmme Põllu tänavale kavandatava Hiiu terviselinnaku esimese osa, Kivimäe perearstikeskuse, sügisest alustab teisel korrusel tegevust hambaravikliinik. Avatavas Kivimäe perearstikeskuses alustavad Nõmme piirkonna patsientide teenindamist Lembi Põlder, Karmen Joller ja kolm õendustöötajat.

August
* Augustis sai avalikuks, et haigekassa on esimese poolaastaga teeninud hiigelkahjumit - 33 miljonit eurot. Meedikute käimasolevaid läbirääkimisi kollektiivleppe üle see uudis lihtsamaks ei muuda.
* Endine TAI juht Maris Jesse asus tööle sotsiaalministeeriumis asekantsleri kohal, kus enne teda oli kaua olnud Ivi Normet, kes omakorda lahkus sealt mai algul ja asus tööle PERHis meditsiiniliste teenistuste direktorina.

September
* 1. septembril inaugureeriti varasem Põlva maavanem Ulla Preeden Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektoriks. Ulla Preeden on kaitsnud Tartu Ülikoolis doktorikraadi, kus tema peamisteks uurimissuundadeks olid geofüüsika ja mineraloogia. Ta on töötanud 2011. aastast Põlva maavanemana ja varasemalt Tartu Ülikoolis geoloogia osakonnas.
* Haigekassa 33 miljoni suurune puudujääk 20. septembril toimuva tervishoiutöötajate hoiatusstreigini, millega nõutakse tervishoiu rahastamise suurendamist, et patsiendid saaksid vajalikku ravi.

Oktoober
* 10. oktoobrist jõustus hea tahte lepe Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti, Tallinnas tegutsevate haiglate, Tallinna Kiirabi, Karell Kiirabi AS ja Tallinna Perearstide Seltsiga. Leppe kohaselt hospitaliseeritakse patsient 10. oktoobrist Tallinnas lähimasse haigla erakorralise meditsiini osakonda vastavalt asukohale, kus patsient kiirabi väljakutse ajal oli.
* Selgub, et Euroopa abirahaga rajatavatel tervisekeskustel on kohustus tegutseda 20 aastat, vastasel juhul tuleb raha tagasi maksta. Perearstid, kes keskust haiglate või KOVide abita rajavad, sooviksid ka laenu tagasimaksmist sama pikaks venitada, kuid pangad pole sellest huvitatud.
* Sel aastal oli sotsiaalministeeriumi residentuuritellimus varasemast pisut väiksem - 145 residendikohta - kuid vaatamata sellele jäi viis kohta jäi ikkagi täitmata. TÜ meditsiinivaldkonna residentuuri prodekaan Urmas Lepneri sõnul olid sellel aastal kõige suurema konkursiga erialad ortodontia, dermatoloogia, plastikakirurgia, hematoloogia ja lastekirurgia. Oli ka kaks eriala, kus polnud põhikonkursiga mitte ühtegi soovijat - patoloogia ja kohtumeditsiin, kuid need erialad said täidetud järelkonkursiga.

November
* Novembrist on PERHil uus juht, kelleks valiti septembris haigla senine nõukogu liige Agris Peedu. Rahandusministeeriumis halduspoliitika asekantslerina töötanud Peedu oli PERHi nõukogus alates aastast 2012 kuni selle suveni.
* Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja TÜ Kliiniku korraldasid radioloogiapäeva tähistamiseks laupäeval, 12. novembril tasuta rinnauuringute päeva, mil radioloogid ja radioloogiatehnikud tegid vabatahtlikult terve päeva tasuta rinnauuringuid esitamata arveid haigekassale. PERHis rinnauuringute päeval käinud 100 naisest kolmel leiti rinnavähk. Kliinikumis käis uuringul 46 naist, neist ühel avastati rinnavähk.

Detsember
* 2. detsembril saatis kiirabiliidu juht Ago Kõrgvee meediale edasi 19 arstlikku erialaseltsi pöördumise valitsusele ja riigikogule, milles nõutakse kiiret uue tervishoiumudeli leidmist ja seniks haigekassa reservide kasutamist.
* 3. detsembril valiti arstide liidu uus president. Liidu uus juht Jaan Sütt võtab seniselt presidendilt Lembi Augilt ameti üle 2018. aastal. Arst-õppejõud Jaan Sütt töötab anestesioloogina Tartu Ülikooli Kliinikumis.
* Riiklik lepitaja Henn Pärn sõnas detsembri algul, et meedikute kutseliitude uut kollektiivlepet ei annagi hetkel alla kirjutada ja ei paista ka eeldusi, et see seis kuidagi laheneks. Kuna uut kollektiivlepet ei ole, siis 1. jaanuarist töörahu katkeb, mis annab alust erinevateks aktsioonideks. Arstide liit andiski 3. detsembril hoiatuse, et kui poliitikute poolt 15. veebruariks ettepanekuid ei tule, on tõenäoline järgmine üldstreik.
* 5. detsembrist asub Eesti suurima tervisekeskuse AS Medicum juhatuse esimeheks Tõnis Allik, senine juht Jaanus Vool asub ettevõtte nõukogu liikmeks.
* Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul ravimiameti peadirektoriks Kristin Raudsepa. Raudsepa kolmas ametiaeg algab 1. jaanuaril 2017.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.