Vererõhu ohjamise võti on riskitegurite mõjutamine

Vererõhku aitab ohjata elustiili muutmine.
Vererõhku aitab ohjata elustiili muutmine.

Suur osa vererõhuprobleemidest on ennetatavad ja neil on otsene seos elustiili riskiteguritega: vähene kehaline koormus, valed toitumisharjumused, stress ja vaimne pinge, suitsetamine, liigne alko-holitarvitamine. Kõik need tegurid võivad olla omavahel põhjuslikult seotud ja samas omavad erinevad inimesed eri riskiprofiili.

Rahvatervise seisukohalt on oluline tegeleda korraga kõigi riskitegurite mõjutamisega. Oluline on seejuures mitte üksnes rahvastiku teadlikkuse suurendamine, vaid ka keskkonna muutmine, et tervislike valikute tegemist inimestele lihtsustada. See nõuab riiklike institutsioonide ja sektorite vahelist head koostööd ning tervise aspekti arvestamist kõigi poliitikate kujundamisel.

Vajalikud rohelised raamatud

Eestis on sotsiaalministeerium koostanud alkoholipoliitika rohelise raamatu (2014. a), tubakapoliitika rohelise raamatu (2014. a) ning valmimas on toitumise ja liikumise roheline raamat. Need nn rohelised raamatud on koostatud laiapõhistes töörühmades, võttes arvesse konkreetseid riskitegureid, eesmärgiga kujundada nende suhtes riikliku poliitika kontseptsioon.
ÜRO on mittenakkushaiguste ennetamiseks ja kontrolliks välja pakkunud rea kulutõhusaid tegevusi, mis toetavad kõrge vererõhu levimuse vähendamist. Toitumisvaldkonnas näiteks pakendatud ja valmistoidu ning jookide soola- ja suhkrusisalduse vähendamine, toidus olevate transrasvade asendamine küllastamata rasvadega ning avalikkuse teavitamine tervisekasvatuse ja tarbijainfo abil.

Kõiki ÜRO poolt mainitud meetmeid kõrge vererõhu ennetamisel on käsitletud ka eelpoolnimetatud rohelistes raamatutes.
Tervise Arengu Instituudi tegevus on nii tavatarbijate kui spetsialistide teadlikkuse suurendamine riskiteguritest, tervislikke valikuid soodustava keskkonna loomise toetamine ning nõustamis- ja raviteenuste arendamine ja kättesaadavuse suurendamine riskirühmadele. Jälgime regulaarselt ka tervisekäitumise trende.

Ühe olulise verstapostina lõppes sel aastal Eesti toitumis- ja liikumissoovituste uuendamise protsess. Selle käigus vaadati töörühmas üle uued tõenduspõhised seisukohad. Selles toetuti Põhjamaade toitumissoovitustele ning lepiti kokku Eesti toitumissoovitused ja erisused võrreldes Põhjamaadega.

Tervisekäitumise suunamine

Elanikkonna teadlikkuse suurendamiseks tasakaalustatud toitumisest on alates 2009. aastast korraldatud regulaarselt puu- ja köögiviljakampaaniaid. Samuti oleme mitmel aastal juhtinud tähelepanu liigse soola tervisemõjudele ja noortele suunatult teinud teavitust näkside ja muu kiirtoidu liigse söömise ebatervislikkusest.

Tõenduspõhist toitumisalast teavet pakuvad veebileht toitumine.ee ja toitumise infosüsteem Nutridata, kus nii tavainimesed kui ka spetsialistid saavad oma menüüsid analüüsida ja koostada.

Traditsioonilistest tegevustest on väga populaarseks ning iga aastaga üha osalejaterohkemaks kujunenud südamenädal (alates 2016. aastast südamekuu nime all), mil kogu aprilli jooksul räägitakse südamehaiguste ennetamisest läbi kõikide riskitegurite.

Koolitoidu kvaliteedi kindlustamiseks on koostöös sotsiaalministeeriumiga alanud määruse “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis” muutmine. Üks oluline samm, mida tahaks samuti rõhutada, on toitumisnõustamise teenuse arendamine, mida teeme koos Eesti Tervisedenduse Ühinguga. Koos töötasime välja toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse andmise hindamisstandardid ning esimesed tunnistused on tänaseks juba ka välja antud.

Üks olulisi toitumisalaseid meetmeid rahvatervise valdkonnas on töödeldud toidu koostise muutmine läbi transrasvade asendamise ning soola- ja suhkrusisalduse vähendamise teatud toidugruppides. Kuigi Eesti tootjad on selles suunas ise palju ette võtnud, vajab koostöö tootjatega rohkem koordineeritud tegevusi: eesmärkides kokkuleppimist ja ka nende täitmise süsteemset jälgimist.

Samuti tuleks rohkem tähelepanu pöörata lastele suunatud toidureklaami piiramisele, et vähendada reklaami mõju lastele. Täna reklaamitakse lastele valdavalt kõrge rasva-, soola- ja suhkrusisaldusega tooteid, mis on ülekaaluliste laste osakaalu suurenemise üks tegureid.

Eelmisel aastal alustasime esimest korda laiaulatuslike kampaaniate läbiviimisega tubakatarvitamise vähendamiseks. Lõime ka uue veebilehe tubakainfo.ee, kus käsitletakse tubakakahjusid tervisele ja võimalusi abi saamiseks. Üha enam töökohti soovivad saada tubakavabaks – oleme aktiivselt asunud nõustama ettevõtteid ning teinud neile sel teemal ka juhendmaterjale.

Teenusepakkujaid koolitatakse

Tubakast loobumise nõustamise teenuse osutamiseks on lepingud sõlmitud 19 teenusepakkujaga. Koolitame neid, aga ka teisi tervishoiutöötajaid, regulaarselt ning varustame ennetustööks ja raviks vajalike infomaterjalidega.
Alkoholiteema võtsime luubi alla 2009. aastal, mil toimus esimene nüüdseks paljudest alkoholi liigtarvitamise vastastest kampaaniatest. Viime regulaarselt läbi alkohoolsete jookide testostlemisi, et aidata kaasa alkoholi kättesaadavuse piiramisele alaealiste hulgas.

Tänavu teisest poolaastast alustatakse alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenuse osutamisega üldarstiabis, milleks loodi teenust toetav moodul Perearst2 infosüsteemi kasutavate perearstide elektroonilisele töölauale.

Valmis ka ravijuhend “Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus”, mis on alus alkoholitarvitamise häire ravi osutamisele eriarstiabis. Samuti algab selle aasta teisest poolaastast alkoholitarvitamise häire raviteenuse osutamine.
Suurim väljakutse on panna inimesi laiemalt mõistma, et rahvatervist silmas pidades on oluline luua võimalusi, aga ka seada teatavaid piiranguid, et muuta keskkond, milles me elame, tervist toetavamaks.

Sageli võib kohata erinevate ühiskonnagruppide hoiakut, justkui tegeleksid poliitikakujundajad liigselt inimeste isiklike ja äriliste vabaduste piiramisega. Euroopa kogemus aga näitab, et see on kindlaim viis muuta inimeste tervisekäitumist.

Lisa kommentaar

  • Anneli Sammel
    Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.